Noua MASURA 3, până la 1 MILION EURO

33169 vizualizări
Apelează
Detalii Generale
Judeţ:Toate Judetele
Descrierea Investiţiei

InAfaceri.ro nu este doar o firmă de consultanță, este cel mai mare Centru de Afaceri online din România. Împreună cu partenerii noștri, lideri de piață în domeniile financiare și legale, vă punem la dispoziție servicii profesionale complete de elaborare și depunere a proiectelor.

Verifica in mod gratuit eligibilitatea afacerii tale AICI

Descarcă oferta noastră pentru Servicii de Consultanță AICI

Noua finanțare care înlocuiește Măsura 3 - „Investiții în activități productive” 2021 - va avea o alocare de 358.384.803,64 euro, din care 300.000.000,00 euro fonduri UE FEDR şi  58.384.803,64 euro fonduri de la bugetul de stat, la cursul inforeuro din luna septembrie 2021 Valoarea maximă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, la cursul inforeuro din luna septembrie 2021. Așadar, în loc de maxmum 200.000 de euro, acum ajutorul nerambursabil va fi de 5 ori mai mare. Intensitatea finanțării publice în ceea ce privește investițiile productive va fi de:
 • 95% pentru microîntreprinderi;
 • 90% pentru întreprinderi mici;
 • 85% pentru întreprinderi mijlocii.
Durata proiectului va fi de maximum 24 de luni fără a depăși data de 31 decembrie 2023. Astfel, conform ghidului propus acum, beneficiarii noii linii de finanțare „Investiții în activități productive” 2021 sunt IMM-urile din România active în sectoarele  eligibile menţionate mai jos:
 • Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
 • Clasa F – Construcții;
 • Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
 • Clasa H – Transport și depozitare;
 • Clasa I – Hoteluri și restaurante;
 • Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;
 • Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;
 • Clasa P– Învățământ;
 • Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
 • Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;
 • Clasa S – Alte activități de servicii.
NU vor fi sprijinite în cadrul măsurilor descrise în prezenta schemă de ajutor de stat următoarelor sectoare/tipuri de ajutoare: ⦁ activităţi legate de fabricarea produselor din alcool, tutun, armament; ⦁ activităţi de jocuri de noroc şi pariuri. Ajutorul acordat întreprinderilor active în prelucrarea şi comercializarea produselor agricole este condiţionat de a nu fi transmis parţial sau integral producătorilor primari şi nu este fixat pe baza preţului sau a cantităţii produselor achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de către întreprinderile în cauză. Criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară și punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte sunt următoarele: a) Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 - 40 puncte
 • ≥30% - 40 puncte;
 • ≥25 < 30% - 35 puncte
 • ≥20 < 25% - 30 puncte;
 • ≥15 < 20% - 25 puncte;
 • ≥10 < 15% - 20 puncte;
 • ≥5 < 10% - 15 puncte;
 • < 5% - 0 puncte (proiect respins).
b) Investiție de minim 20% din valoarea proiectului în conformitate cu prevederile Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de screening pentru determinarea condițiilor în care o activitate economică se califică ca contribuind în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă acea activitate economică nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ oricăruia dintre celelalte obiective de mediu- 40 puncte:
 • ≥90% din valoarea proiectului contribuie la obiectivele de mediu – 40 puncte
 • ≥80 < 90% - 35 puncte;
 • ≥70 < 80% - 30 puncte;
 • ≥60 < 70% - 25 puncte;
 • ≥50 < 60% - 20 puncte;
 • ≥40 < 50% - 15 puncte;
 • ≥30 < 40% - 10 puncte;
 • ≥20 < 30% - 5 puncte;
 • < 20% - 0 puncte (proiect respins)
c) Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) - 5 puncte:
 • Sold negativ - 5 puncte;
 • Sold pozitiv - 0 puncte
d) Proiectul propune un produs/proces inovativ - 5 puncte
 • DA - 5 puncte;
 • NU – 0 puncte
e) Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate - cifra de afaceri împărțită la numărul de angajați (anul de referință este 2019, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal ca cel din anul 2019) - 10 puncte:
 • ≥15% – 10 puncte;
 • ≥10% < 15% - 5 puncte;
 • < 10% 0 puncte;
Notă criteriul Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate:
 • Anul 3 de sustenabilitate reprezintă anul financiar în care se finalizează perioada de sustenabilitate.
 • În cazul în care, conform Cererii de finanțare, în anul 3 de sustenabilitate numărul de angajați este mai mic decât cel din anul 2019, proiectul va fi respins.

„Investiții în activități productive” 2021 - cheltuieli eligibile

În cadrul schemei de ajutoare nerambursabile COVID „Investiții în activități productive” 2021, IMM-urile vor primi granturi pentru investiții în activități productive. Tipuri de activități eligibile
 • Construirea/achiziția /extinderea spațiilor de producție/servicii – maxim 50% din valoarea proiectului;
 • Dotarea cu active corporale, necorporale.
Proiectele aferente acestui apel vor finanța investiții în activități productive și vor avea ca activități eligibile:
 • Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
 • Dotarea cu active corporale, necorporale.
Următoarele tipuri de cheltuieli sunt eligibile în cadrul prezentului apel de proiecte:
 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului.
 • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică.
 • Comisioane, cote si taxe.
 • Consultanţă (cheltuielile de consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectului sunt în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului)
 • Cheltuieli pentru investiţia de bază.
 • Activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului (sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5. 000 lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile)
 • TVA nedeductibilă.
Activitatea de audit final al proiectului nu este eligibilă pentru finanțare în cadrul prezentului tip de proiect, dar este obligatorie pentru implementarea proiectului.
Date de Contact
Telefon:0741262060
Email:finantari@inafaceri.ro
Consultant Fonduri

COMISION LA SUCCES!

Scopul nostru este succesul tau!

CONTACTEAZĂ-NE

(+40) 741 262 060

inAfaceri.ro