„Ia decizii din inimă şi foloseşte-ţi capul pentru a le face să funcţioneze.” – Sir Girad

Mindset Owners
"In Afaceri" iţi oferă participare gratuită la urmatoarea Întalnire de Afaceri organizată de Clubul Mindset Owners în Romania.
Înscrie-te acum!
De interes
Finanţări 2021 în Mediul Rural

Finanţări 2021 în Mediul Rural

Graţie parteneriatelor cu Termene.ro şi PrimeDash, echipa InAfaceri.ro iţi pregăteşte afacerea pentru finanţare! Pentru mai multe detalii si consultanţă, trimite un mail la finantari@inafaceri.ro Antreprenorii români vor putea accesa din nou fondurile europene pentru afaceri neagricole la sate, dar de adata aceasta urmează să fie scoase de la finanțare ideile de afaceri cu pensiuni, agropensiuni și hoteluri, conform celor mai recente discuții din cadrul Grupului de lucru pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2021-2027. Surse participante la grupul de lucru PNDR au detaliat, pentru StartupCafe.ro, cum vor arăta principalele linii de finanțare pentru afaceri agricole și neagricole în mediul rural, care ar urma să se lanseze în semestrul al doilea al anului 2021. Vorbim aici despre fondurile europene gestionate de Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR) și de Autoritatea de management PNDR din subordinea Ministerului Agriculturii. Apelurile d eproiecte vor fi anunțate pe site-ul AFIR, când vor fi gata. Submăsura 6.2În anii trecuți, antreprenorii români au putut obține fonduri nerambursabile de câte 50.000 de euro sau 70.000 de euro pentru afaceri non-agricle la sate, prin sumbăsura 6.2, fără să fie nevoit să aducă de acasă cofinanțare proprie. Numai bani europeni și de la stat în facaeri non-agricole la sate. Conform discuților din grupul de lucru, bugetul de anul acesta este de 50 de milioane de euro. O noutate este emiminarea înființării hotelurilor, pensiunilor și agropensiunilor din lista de investiții eligibile. În schimb, se introduc investiții legate de furnizarea de servicii secundare pentru agricultură: activități legate de însămânțarea artificială, tunsul oilor, servicii de mutare ale cirezilor, servicii de îngrijire a copitelor etc. Se elimină principiul referitor la cifra de afaceri, la selecția proiectelor. Principii de selecție discutate: Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către activități non agricole Principiul prioritizării activităților de producție; Principiul prioritizării serviciilor medicale (inclusiv stomatologice și sanitar - veterinare); Principiul prioritizării serviciilor în tehnologia informației și servicii informatice; Principiul stimulării activităților turistice (cu excepția înființării hotelurilor, pensiunilor și agropensiunilor) și/sau de agrement și /sau unități de alimentație publică în zonele cu potențial turistic ridicat. Submăsura 6.4Cealaltă linie de finanțare a afacerilor non-agricole la sate este Submăsura 6.4 din PNDR, mult așteptată de antreprenori. În anii trecuți, oamenii de afaceri români obțineau câte 200.000 de euro pe proiect, cu aport propriu de minimum 10% din investiții. Conform discuțiilor din grupul de lucru pentru fondurile europene PNDR, anul acesta va fi un buget disponibil de 100 de milioane de euro la submăsura 6.4. Și aici urmează să se elimine eligibilitatea înființării hotelurilor, pensiunilor și agropensiunilor, dar vor rămâne la finanțare afacerile legate de camping-uri, parcuri de rulote și bungalow-uri. Și aici a fost introdusă eligibilitatea investițiilor legate de furnizarea de servicii agricole secundare: activități legate de însămânțarea artificială, tunsul oilor, servicii de mutare ale cirezilor, servicii de îngrijire a copitelor etc. Grantul (nerambursabil) se va putea combina cu instrumente financiare (cum sunt creditele bancare garantare ). Acum, intensitatea spijinului va fi puțin mai mică decât în trecut, conform propunerilor icutate la grupul de lucru PNDR. Astfel, regula generală va fi ca beneficiarul să vină de acasă cu un aport propriu de cel puțin 30% din valoarea investiției. Prin excepție, afacerile pe producție vor avea o cofinanțare proprie de minimum 10%, ca și înainte. Principii de selecție a proiectelor rezultate din discuții: ⦁ Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități non-agricole; ⦁ Principiul prioritizării serviciilor medicale (inclusiv stomatologice și sanitar -veterinare) ; ⦁ Principiul prioritizării serviciilor în tehnologia informației și servicii informatice; ⦁ Principiul prioritizării activitatilor de producție; ⦁ Principiul stimulării activităților turistice (cu excepția înființării agropensiunilor) și/sau de agrement și/sau unități de alimentație publică desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat; ⦁ Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice; ⦁ Principiul prioritizării proiectelor care creează locuri de muncă Submăsura 4.1 - investiții în exploatații agrcoleCând vine vorba de afaceri în agricultură, cea mai așteptată linie de finanțare este Submăsura 4.1 - "Investitii in exploatatii agricole". Grupul de lucru PNDR 2021-2027 a discutat un buget total de 760 de milioane de euro pentru 7 tipuri de apeluri de proiecte în Submăsura 4.1 în anul 2021: Submăsura 4.1 - "Investitii in exploatatii agricole" - achiziții simple și echipamente de irigații în fermă - 125 milioane euro. Submăsura 4.1 - "Investitii in exploatatii agricole" - procesare și condiționare în fermă, marketing, în sectorul vegetal și sectorul zootehnic (fără legume și cartofi) - 110 milioane euro. Submăsura 4.1 - "Investitii in exploatatii agricole" - tineri fermieri, achiziții utilaje - 75 milioane euro. Submăsura 4.1 - "Investitii in exploatatii agricole" - zootehnic (fără procesare) - 240 milioane euro. Submăsura 4.1 - "Investitii in exploatatii agricole" - zootehnic în zone montane (fără procesare) - 60 milioane euro. Submăsura 4.1 - "Investitii in exploatatii agricole" - legume și cartofi- achiziții de utilaje, instalații de irigații, producție primară, condiționare, marketing) - 100 milioane euro. Submăsura 4.1 - "Investitii in exploatatii agricole" - legume și cartofi (procesare, condiționare, marketing) - 50 milioane euro.Valoarea sprijinului: I. Pt fermele vegetale cu dim. economică între 8000 euro SO pana la 250.000 euro SO și 500.000 euro SO pentru sector zootehnic Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi: ⦁ achiziții simple și irigații la nivel de fermă (inclusiv tineri fermieri) – 200.000 Euro ⦁ condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof – 500.000 Euro ⦁ ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare) - 800.000 Euro ⦁ legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, conditionare și marketing) – 500.000 Euro II. Pt fermele vegetale cu dim. economică intre 250.000 si 500.000 euro SO pentru vegetal și fermele zootehnice având dim. economică până la 1 mil euro SO Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi: ⦁ achiziții simple și irigații la nivel de fermă – 350.000 Euro ⦁ condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof – 700.000 Euro ⦁ ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare) - 1.000.000 Euro ⦁ legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, conditionare și marketing) – 700.000 Euro III. Pt fermele vegetale cu dim. economică peste 500.000 euro SO pentru sectorul vegetal respectiv peste 1.00. 000 euro SO pentru sectroul zootehnic Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi: ⦁ achiziții simple și irigații la nivel de fermă – 400.000 Euro ⦁ condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof – 800.000 Euro ⦁ ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare) - 1.500.000 Euro ⦁ legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, conditionare și marketing) – 800.000 Euro Pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători – rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% și nu va depăşi 1.500.000 € indiferent de tipul investiției și de dimensiunea fermei; Intensitatea se va putea majora cu 20 %, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 70% pentru fermele mici și medii (cu dim. până la 250.000 euro SO) și 90% pentru formele asociative în cazul: ⦁ Investiţiilor realizate de tineri fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei 5 ani anteriori solicitării sprijinului, conform anexei II a R 1305 (nu se aplică formelor asociative) ⦁ Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 și art. 29 din R nr. 1305/2013 ⦁ Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R nr. 1305/2013. ⦁ Investiții colective (se aplică formelor asociative) Solicitantul poate opta pentru diminuarea intensității de bază cu minim 5 pp. În condiţiile în care solicitantul va opta pentru diminuarea intensităţii de bază, acesta va putea fi punctat la principiul de selecție Utilizarea eficientă a fondurilor în sensul creșterii ratei de cofinanțare cu care contribuie solicitantul. Criterii de eligibilitate: ⦁ Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; ⦁ Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 8.000 € SO; iar in cazul tinerilor fermieri care au finalizat implementarea planului de afaceri în cadrul SM 6.1, tinerilor care s-au instalat cu cel mult 5 ani inaintea depunerii cererii de sprijin pentru aceasta submasură sau care au primit sprijin prin programul derulat de Agenția Domeniilor Statului (conform legislației în vigoare) dimenisunea minimă trebuie sa fie de 12.000 euro SO si nu trebuie sa depaseasca 100.000 euro SO; ⦁ Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin sub – măsură; ⦁ Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției; ⦁ Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei tehnico-economice; ⦁ Investitia trebuie să respecte Planul Urbanistic Zonal; ⦁ Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de evaluare de mediu aferenta proiectului propus la momenetul depunerii, iar investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată în cap. 8.1; ⦁ În cazul proiectelor de procesare peste 70% din produsele agricole primare care sunt supuse procesării, ca materie primă de bază, trebuie să provină din exploatația agricolă proprie și / sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative). ⦁ În cazul in care proiectul de investiții prevede și investiții în amenajări și/sau echipamente de irigaţii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar dacă sunt respectate condițiile specifice menționate în secțiunea ”Alte aspecte relevante pentru înțelegerea măsurii.” ⦁ Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%, ⦁ Investiția va respecta legislaţia în vigoare (mentionată la capitolul Trimiteri la alte acte legislative) din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară; ⦁ Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat; ⦁ În cazul procesării la nivel de fermă materia primă procesată va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) și produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat. ⦁ În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD. Principii de selecție: ⦁ Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni mici și medii; ⦁ Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate; ⦁ Principiul asocierii fermierilor care dețin exploații de dimensiuni micii și/sau medii, în cadrul cooperativelor, a grupurilor de producatori sau a organizaţiilor de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare; ⦁ Maturitatea proiectului în sensul documetației aduse la depunere și a sustenabilitatii proiectului din perspectiva aspectelor de mediu și managementul riscului ⦁ Maturitatea solicitantului în sesul vechimii în desfășurarea activității și vechimea întreprinderii ⦁ Utilizarea eficientă a fondurilor în sensul creșterii ratei de cofinanțare cu care contribuie solicitantul ⦁ Principiul accesului la finantare în sensul prioritizării solicitantilor care nu au beneficiat în ultimii 4 ani de fonduri europene pentru dezvoltarea exploatației prin PNDR sM 4.1 și măsura similară din 19.2 ⦁ Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel național, european) Submăsura 4.1 a - afaceri în pomiculturăBugetul discutat pe anul 2021 este de 122,7 milioane euro, din care: sM 4.1a Înființare / extindere plus condiționare și marketing (componenta secundar) - 70,7 milioane euro, sM 4.1a – condiționare și procesare (componenta secundară) - 32 milioane euro, sM 4.1a – utilaje recoltare (modernizare) - 20 milioane euro. Valoarea sprijinului Ferme mici (4000-11999 euro SO) - 100.000 – achiziții simple, inclusiv utilaje recoltare - 450.000 euro - proiecte complexe Ferme medii (12000-250000 euro SO) - 200.000 euro - achiziții simple, inclusiv utilaje recoltare – 1.500.000 euro - proiecte complexe Ferme mari (peste 250000 euro SO) obținere material de înmulțire și forme asociative - 300.000 achiziții simple, inclusiv utilaje recoltare - 2.000.000 euro - proiecte complexe Intensitatea sprijinului ⦁intensitatea este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile ⦁Pentru fermele mici, medii și pentru obținerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer intensitatea se va putea majora, cu 20 de pp, însă rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 70%, pentru: ⦁Investiţii realizate de tinerii fermieri, de până la 40 de ani, inclusiv, la data depunerii CF (cf art 2 R 1305 sau care s-au instalat in ultimii 5 ani anterior solicitării sprijinului, cf Anexei II a R 1305/2013)* ⦁Investiții legate de operațiunile prevăzute la art 28 și art 29 din R 1305/2013 ⦁Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, cf. art. 32 Pentru fermele mari intensitatea este de 50%. În cazul formelor asociative intensitatea se va putea majora, cu câte 20 de pp, însă rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%, pentru: ⦁Investiții colective ⦁Investiții legate de operațiunile prevăzute la art 28 și art 29 din R 1305/2013 ⦁Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art 32 Solicitantul poate opta pentru diminuarea intensității de bază cu minim 5 pp.În condiţiile în care solicitantul va opta pentru diminuarea intensităţii de bază, acesta va putea fi punctat la principiul de selecție - Utilizarea eficientă a fondurilor în sensul creșterii ratei de cofinanțare cu care contribuie solicitantul Operațiuni/Acțiuni eligibile pentru sprijin: ⦁ Investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înființarea și reconversia plantațiilor pomicole și modernizarea parcului de mașini și utilaje agricole. ⦁ Investiții în înființarea și modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creșterea suprafețelor ocupate de material săditor. ⦁ Inființarea și modernizarea unităților de procesare la nivelul fermelor și investiții în vederea comercializării (precum magazinelela poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componentă secundară a proiectului. ⦁ Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii sprijinit prin grant, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu; ⦁ Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/sau forestieră, atât din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii sprijinit prin grant, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu; ⦁ Înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări; ⦁ Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării. ⦁ Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013 Criterii de eligibilitate 1. Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 2. Investiția să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/operațiunile eligibile prevăzute prin sM 3. Solicitantul să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțarii investiției 4. Viabilitatea economica a investiției să fie demonstrata în baza documentației tehnico economice 5. Investiția va respecta cerințele privind conformarea cu standarde impuse de legislația națională și UE (cf sectiunii Trimiteri la alte acte legislative si cap 8.1). 6. Investitia trebuie să respecte Planul Urbanistic Zonal; 7. Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de evaluare de mediu, iar investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată în cap. 8.1; 8. Investiția trebuie realizată doar în UAT-urile prezente în anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP și să respecte zonarea speciilor din anexa menționată anterior, exceptând culturile în sere și solarii, plantațiile de goji și dud și pepinierele 9. În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze, doar material fructifer din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară; 10. Pentru pepiniere solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi material fructifer sau de înmulțire din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară 11. Exploatatia trebuie să respecte dimensiunile economice viabile: o Dimensiunea minimă a suprafeţelor pomicole, inclusiv pepiniere pomicole, deţinute în proprietate sau folosinţă de o exploataţie agricolă trebuie să fie de min 4000 € SO în cazul investiţiilor simple o Pentru investiţiile care presupun reconversie/ înfiinţare plantaţii pomicole/ producerea de material de înmulțire/ material de plantare fructifer dimensiunea economică a exploataţiei agricole trebuie să fie de min 4000 € SO 12. Suprafața înființată/replantată prevăzută prin proiect trebuie să fie echivalentă cu minimum 3000 euro SO pentru toate speciile și sistemele de cultură, inclusiv pepiniere. 13. Contribuția în natură este eligibilă doar cu respectarea condițiilor din art 69 (1) R 1303/2013 14. Dacă proiectul prevede și investiții în sisteme/echipamente de irigaţii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar cu respectarea condițiilor din secțiunea Alte aspecte relevante pentru înțelegerea măsurii 15. În cazul procesării la nivelul fermei atât materia primă procesată cât și rezultatul procesării trebuie să fie incluse în Anexa I la TFUE. În cazul comercializării, vor fi sprijinite doar produse incluse în Anexa I la TFUE. 16. Investițiile în procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar împreună cu investiții în modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea producției agricole primare), ca și componentă secundară, în scopul adăugării de plus valoare la nivel de fermă, iar minim 70% din materia primă procesată trebuie să provină din exploatația proprie și / sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative). 17. Investițiile în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii şi în producerea energiei din surse regenerabile în cadrul fermei sunt eligibile cu condiția ca acestea să reprezinte o componentă secundară într-un proiect ce are ca scop modernizarea/ dezvoltarea fermei (dezvoltarea producţiei agricole primare). 18. Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte art 13 (d) din R 807/2014, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%, 19. Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor 3 ani fiscali) nu depășește de 4 ori sprijinul solicitat 20. Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de max 24 luni de la data instalării (cf art 17 (5) din R 1305/2013) 21. În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD. Principii de selecție ⦁ Principiul dimensiunii (ferme mici și medii la momentul solicitării sprijinului) - În cazul formelor asociative se va avea în vedere numărul de membri care se încadrează în ferme mici și medii ⦁ Principiul maturității proiectului în sensul documetatiei aduse la depunere, și a sustenabilitatii proiectului din perspectiva aspectelor de mediu și managementul riscului Maturitatea solicitantului în sesul vechimii în desfășurarea activității și vechimea întreprinderii ⦁ Utilizarea eficientă a fondurilor în sensul creșterii ratei de cofinanțare cu care contribuie solicitantul ⦁ Principiul asocierii (investiţiile realizate de organizațiile de producători, grupurile de producători,cooperative și de membrii lor); ⦁ Principiul proprietății (exploatațiile agricole care dețin în proprietate terenurile și plantațiile pomicole supuse reconversiei și / terenul pe care se face înființarea de plantații pomicole); ⦁ Principiul nivelului de calificare (studii superioare în domeniul proiectului; studii medii în domeniul proiectului); ⦁ Principiul vârstei (tinerii de până la 40 ani, inclusiv); ⦁ Principiul înființării și sau reconversiei (investiţii care presupun înființare și sau reconversie) ⦁ Principiul accesului la finantare în sensul prioritizării solicitantilor care nu au beneficiat în ultimii 4 ani de fonduri europene pentru dezvoltarea exploatației prin 4.1a și 19.2 Submăsura 4.2 - procesare de produse agricoleBugetul total discutat pe anul 2021 este de 170 milioane euro. Rata sprijinului public nerambursabil - 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și - 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși: • pentru microintreprinderi și întreprinderi mici: - 800.000 euro/proiect pentru invesțiile noi permise în cadrul fișei - 600.000 euro/proiect pentru celelalte investiții • pentru întreprinderi mijlocii: - 1.200.000 euro/proiect pentru investițiile noi permise în cadrul fișei - 1.000.000 euro/ proiect pentru celelate investiții • pentru alte întreprinderi: - 1.500.000 euro pentru investițiile noi permise în cadrul fișei - 1.200.000 euro pentru celelalte investiții Solicitantul poate opta pentru diminuarea intensității de bază cu minim 5%. În condiţiile în care solicitantul va opta pentru diminuarea intensităţii de bază, acesta va putea fi punctat la principiul de selecție utilizarea eficientă a fondurilor în sensul creșterii ratei de cofinanțare cu care contribuie solicitantul. Operatiuni/Actiuni eligibile pentru suport Investiţii în active corporale din sectorul agro-alimentar pentru: • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea, dotarea unităților de procesare plante proteice, inclusiv investiții privind colectarea materie prime, depozitarea materiei prime/produselor finite, marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor doar ca o componentă secundară a proiectului; • Extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare pentru alte produse decât plantele proteice, inclusiv investiții privind colectarea materie prime, depozitarea materiei prime/produselor finite marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor doar ca o componentă secundară a proiectului; • Extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare, comercializare; • Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare; • Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea energetică a biomasei, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității în care se desfășoară o activitate eligibilă prin submăsură, exclusiv pentru consumul propriu, doar ca o componentă secundară a proiectului; • Îmbunătățirea eficienţei energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul submăsurii, doar ca o componentă secundară a proiectului. Investiții în active necorporale pentru: • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului; • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului; • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului. Criterii de eligibilitate Formele asociative nu vor fi eligibile, conform didcuțiilor din grupul de lucru PNDR. Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/operațiunile eligibile prevăzute prin sub - măsură; Investitia trebuie să respecte Planul Urbanistic Zonal; În cazul investițiilor în procesare, 70% din materia primă procesată sau, în cazul investițiilor în rețelele de colectare/depozite, 70% din materia primă colectată/depozitată, trebuie să provină de la terți; Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la TFUE în scopul obținerii de produse Anexa I; ȋn ceea ce priveşte IF combinat cu grant sunt eligibile exclusiv investiţiile în scopul obținerii de produse Anexa I; Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică prin utilizarea biomasei trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%; Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției; Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza prezentării documentației tehnico-economice; Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare; Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de evaluare a impactului preconizat asupra mediului , iar investiția va fi precedată de finalizarea evaluarii impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată în cap. 8.1; Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate publică, sanitar-veterinar și siguranță alimentară; Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat. În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD. Principiile de selecție • Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel național, european etc); • Principiul sectorului prioritar în sensul prioritizării sectoarelor cu deficit conform balanței comerciale (procesare carne (detaliat), produse lactate, procesare cereale, colectare, depozitare/procesare legume, cartofi , procesare proteice ) • Principiul maturității proiectului în sensul disponibilității la depunerea proiectului a autorizațiilor /avizelor care să permită demararea acestuia, precum și a sustenabilității proiectului din perspectiva aspectelor de mediu; • Principiul maturității solicitantului în sensul vechimii întreprinderii și a vechimii in desfasurarea activității; • Principiul utilizării eficiente a fondurilor în sensul creșterii ratei de cofinanțare cu care contribuie solicitantul; • Principiul accesului la finantare în sensul prioritizării solicitantilor care nu au beneficiat în ultimii 4 ani de fonduri europene pentru dezvoltarea activității eligibile prin sM 4.2 și a celor similare eligibile prin sM 19.2. Submăsura 4.2a - procesarea fructelorBugetul discutat pe anul 2021 este de 10 milioane de euro la Submăsura 4.2a. Valoarea sprijinului Întreprinderi micro și mici* • Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 800000 euro. Întreprinderi mijlocii* • Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 1.100.000 euro. Întreprinderi mari* • Intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 1.500.000 euro. *inclusiv producerea de băuturi alcoolice În toate cazurile de mai sus, intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 % în cazul investițiilor colective. Solicitantul poate opta pentru diminuarea intensității de bază cu minim 5 pp. În condiţiile în care solicitantul va opta pentru diminuarea intensităţii de bază, acesta va putea fi punctat la principiul de selecție Utilizarea eficientă a fondurilor în sensul creșterii ratei de cofinanțare cu care contribuie solicitantul; Operatiuni/actiuni eligibile pentru sprijin: • Investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul pomicol pentru: • înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților ce procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE ; • înființarea, Extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare; • producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea energetică a biomasei, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității în care se desfășoară o activitate eligibilă prin submăsură, exclusiv pentru consumul propriu, doar ca o componentă secundară a proiectului; • Îmbunătățirea eficienţei energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul submăsurii, doar ca o componentă secundară a proiectului ; • Echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES, necesare pentru desfășurarea activității proprii eligibile prin submăsură. • Extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor, precum și investiții pentru comercializarea produselor, doar ca o componentă secundară a proiectului • Investiții în active necorporale pentru: • organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului; • achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului; • achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului. Criterii de eligibilitate • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/operațiunile eligible prevăzute prin sub - măsură; • Investitia trebuie sa respecte Planul Urbanistic Zonal (PUZ); • Viabilitatea economica a investiției trebuie să fie demonstrata in baza prezentarii documentației tehnico-economice. • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțarii investiției. • Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare (prezentata in sectiunea Trimiteri la alte acte legislative). • Investiția trebuie facută doar în unitățile teritorial administrative prezente în anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP, exceptând procesarea căpșunilor și a speciilor cultivate în sere și solarii. • Investiția va respecta prevederile legislației naționale și europene privind normele de siguranță alimentară, sănătate publică și sanitar veterinare (prezente in sectiunea Trimiteri la alte acte legislative). • Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de evaluare a impactului preconizat asupra mediului , iar investiția va fi precedată de finalizarea evaluarii impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată în cap. 8.1; • Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la TFUE în scopul obținerii de produse Anexa I și non-Anexa I. Ȋn ceea ce priveşte IF combinat cu grant sunt eligibile exclusiv investiţiile în scopul obținerii de produse Anexa I; • Solicitantul va demostra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat. • În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD Principii de selecție • Principiul produselor cu valoare adaugată mare (provenite din zone HNV, scheme de calitate naționale și europene); • Principiul maturității proiectului în sensul disponibilității la depunerea proiectului a autorizațiilor /avizelor care să permită demararea acestuia; • Principiul maturității solicitantului în sensul vechimii întreprinderii și a vechimii in desfasurarea activitatii; • Principiul utilizării eficiente a fondurilor în sensul creșterii ratei de cofinanțare cu care contribuie solicitantul; • Principiul accesului la finantare în sensul prioritizării solicitantilor care nu au beneficiat în ultimii 4 ani de fonduri europene pentru dezvoltarea activității eligibile prin sM 4.2a și a celor similare eligibile prin sM 19.2 • Principiul asocierii (investiţiile realizate de grupurile de producători şi cooperativele din sectorul pomicol). Sursa: StartupCafe

16 martie

16 martie, 2021

De interes
Comunicat de Presa - Fonduri Europene

Comunicat de Presa - Fonduri Europene

InAfaceri.ro - Cel mai mare Centru de Afaceri online din Romania, iti ofera spatiu publicitar pentru publicarea comunicatelor de presa necesare in cadrul proiectelor finantate prin fonduri europene. SUPER OFERTA "Comunicat de presa lansare proiect european" - 399 RONFormat: imagine+text+logoLink: Dofollow catre web site-ul companieiAfisare : Aplicatie Web + Aplicatie(IOS/Android)Notificari in Aplicatie catre toti utilizatorii "Pachet VIP promovare afacere" - BONUSListare permanenta in sectiunea "Promovare Afaceri"30 zile Promovare in prima paginaPromovare Grup FacebookPromovare LinkedinNotificari in Aplicatie catre toti utilizatorii În conformitate cu art. 6.12. din Procedura de implementare a măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor", toate proiectele cu valoarea grantului mai mare de 10.000 euro sunt obligate să realizeze cel puțin un Anunț/Comunicat de presă privind începerea și finalizarea proiectului din procedura de implementare a măsurii 2, instituită prin OUG nr 130/2020. Descarca AICI modelul de comunicat de presa Conținutul și elemente grafice pentru identitatea vizuală cerute de regulamente, la publicarea anunțurilor/comunicatelor de presă, vor fi furnizate de client. Pentru publicarea de anunțuri/comunicate pe inafaceri.ro, se poate trimite solicitare la office@inafaceri.ro

07 ianuarie

07 ianuarie, 2021

De interes
MEFI, soft CRM pentru IMM-urile din România

MEFI, soft CRM pentru IMM-urile din România

Cu platforma în cloud de tip CRM MEFI, poți gestiona și automatiza, într-un singur loc, cât mai multe activități și proceduri din cadrul firmei. Platforma MEFI, te ajută să elimini din companie risipa de: bani, timp și resurse. Îți permite obținerea unui flux de lucru mai rapid, mai ieftin, mai facil și mai sigur, cu scopul de a deveni cât mai competitiv pe piață. Întrucât știm cât este de dificilă gestionarea unui business, platforma noastră își propune: să simplifice managementul companiilor, să asigure un control mai mare al activităților, să reducă timpul și costurile fixe de zi cu zi, să îmbunătățească calitatea muncii, etc. Datorită experienței acumulate cu antreprenorii din România, am dezvoltat platforma după cerințele IMM-urilor și a know-how-ului românesc, MEFI, este deja una dintre cele mai competitive și sigure soluții de tip CRM și ERP în cloud de pe piața din România. MEFI, soft CRM, oferă, de asemenea, o serie de instrumente pentru a genera diverse rapoarte care vor transforma procesul de analiză a datelor și cel de gestionare a firmei în acțiuni simple și intuitive. Platforma MEFI, oferă într-un singur abonament, mai multe module integrate între ele pentru a gestiona întreaga firmă: Clienți potențiali: singură bază de date segmentabilă, a tuturor contactelor, istoricul fiecărei acțiuni întreprinse, lista activităților și a programărilor care urmează să fie efectuate, monitorizarea oportunităților de vânzare, a ofertelor și a comenzilor.Ofertare: cu acest modul poți realiza ușor și rapid oferte de preț într-un mod profesional. Ai posibilitatea de a le trimite prin mail și/sau SMS, iar platforma să facă revenirile în mod automat pentru a crește vânzările.Gestionare clienți: o singură bază de date centrală a tuturor contactelor, istoricul acțiunilor întreprinse, lista activităților și a întâlnirilor care urmează să fie efectuate, monitorizarea oportunităților de vânzare, a ofertelor, a facturilor, a încasărilor, a contractelor și a proiectelor.Contracte: acest modul îți permite să completezi și să trimiți un contract fără erori în mai puțin de un minut. Pentru acrește productivitatea echipei, nu mai ești nevoit să faci copy-paste din mai multe documente Word sau Excel.Facturare: modulul de facturare din MEFI este serviciul necesar pentru emiterea, trimiterea, arhivarea și gestionarea facturilor în conformitate cu legislația actuală. Emite facturi și verifică plățile direct de pe smartphone.Proiecte: MEFI CRM organizează toate fișierele necesare fiecărui proiect – făcând mai clare termenul de livrare, echipa implicată și datele financiare. De asemenea, va fi mai ușor să arhivezi întregul conținut pentru a-l găsi în viitor. Cu ajutorul unui soft CRM, luxurile de lucru pot fi automatizate și optimizate, pentru a economisi timp și a preveni eroarea umană.Sarcini: cu modulul de sarcini prezent pe platforma MEFI, soft CRM, poți delega, gestiona ,coordona și automatiza activitățile din firmă: poți crea, planifica și delega sarcini membrilor echipei.Costuri: modulul de gestionare a costurilor din platforma MEFI, este soluția ideală pentru a ajuta companiile și angajații să îmbunătățească controlul asupra cheltuielilor și să găsească noi oportunități de economisire.Asistență: modulul de asistență, crește performanța echipei în furnizarea serviciului de relații cu clienții, ușurează comunicarea într-un mod profesional și te ajută să gestionezi problemele întâmpinate de partenerii tăi. Permite identificarea facilă a solicitărilor de asistență și procesarea rapidă a acestora.My account: pentru clienți, este un modul foarte util ce permite partenerilor tăi comerciali să acceseze direct informațiile de care au nevoie într-un spațiul virtual dedicat lor. Mai mult, în această pagină web personală, clienții tăi vor putea interacționa cu compania ta într-un cadru profesional, la orice oră. Modulele enumerate mai sus fiind doar o parte din cele pe care le pune la dispoziție softul CRM, MEFI. Pentru a vedea ce poate face si care este oferta de preț CRM pusă la dispoziție de către cei de la Mefi.ro poți accesa chiar acum link-ul de mai jos si iți poți configura pachetul în funcție de nevoile tale. Accesează configuratorul de preț Din experiența acumulată, platforma MEFI nu reușește să aducă rezultate companiilor ce au ca domeniu de activitate comerțul cu amănuntul și nici în cadrul celor din domeniul HoReCa (respectiv: restaurante, baruri, hoteluri, catering, cofetării, etc.) Implementează o singură platformă pentru a îmbunătăți fluxul de lucru și permite staff-ului tău să lucreze împreună mult mai eficient și organizat pentru a menține o relație cât mai bună cu clienții tăi. www.mefi.ro

27 octombrie

27 octombrie, 2021

De interes
Top 5 greșeli care se fac în promovarea anunțurilor

Top 5 greșeli care se fac în promovarea anunțurilor

Inafaceri.ro este locul de întâlnire al oamenilor care își doresc să exceleze în domeniul afacerilor. Cu ajutorul aplicației noastre, antreprenorii, fie că sunt sau nu la început de drum, au acces la o serie de oportunități. Zilnic, pe platformă se postează anunțuri de la cei care își doresc să vândă afaceri sau să le promoveze. Însă, de cele mai multe ori, acestea nu devin vizibile sau nu sunt luate în seamă. Noi ne dorim ca toți cei din comunitatea noastră să atingă rezultatele dorite. Tocmai de aceea, am pregătit un mic ghid de utilizare al platformei în care am evidențiat 5 greșeli comise atunci când un anunț este postat: 1. Nu postezi o poză de profil – Pe cât de neînsemnat ar putea părea un astfel de aspect, pe atât de important este. Cifra statisticilor noastre ne-a dezvăluit că anunțurile care nu au poză de profil au vizualizări reduse. Încearcă să încarci o poză sugestivă pentru anunț și care să atragă atenția utilizatorilor. Te poți uita, de asemenea, la celelalte anunțuri postate pentru a avea o privire de ansamblu. 2. Descriere succintă – Înainte de a posta un anunț gândește-te foarte bine la toate detaliile relevante despre afacerea ta. Apoi, integrează-le în secțiunea Descriere pentru a le putea vizualiza toți cei care sunt interesați de anunțul tău. O descriere succintă, care nu relevă toate informațiile despre anunț nu va inspira încredere. La o primă vedere, oamenii vor avea impresia că anunțul nu este unul serios și vor trece mai departe. 3. Nu pui accent pe transparență – Înafaceri.ro este o platformă menită să te ajute să devii un antreprenor de succes. Însă, pentru a putea beneficia de avantajele aplicației noastre, este necesar să fii transparent. Anunțurile pe care le postezi ar trebui să înglobeze atât aspectele pozitive, cât și cele negative. Fără o atitudine corectă și transparentă, anunțurile tale nu vor atinge așteptările dorite. Fă-ți public CUI-ul firmei și trăiește din plin experiența antreprenorială. 4. Nu optimizezi titlul din punct de vedere SEO – Titlul este primul detaliu care este citit și analizat. Tocmai de aceea este foarte important să te gândești la un titlu care să atragă atenția potențialilor cumpărători. Fă un research și utilizează cuvinte cheie care sunt căutate frecvent. Astfel, atât Google, cât și aplicația noastră te vor ajuta să capeți mai multă vizibilitate. 5. Acorzi prea puțină atenție datelor de contact – Uneori, emailul nu este cel mai potrivit pentru a conversa cu cei interesați de afacerea ta. Mesajul primit poate intra în spam, sau îl poți vedea prea târziu. Postarea numărului de telefon este cea mai indicată. Dacă totuși nu dorești ca o astfel de informație personală să devină publică utilizează un alt telefon. Greșeala este mama învățăturii. Nimic nu poate ieși perfect din prima, însă cu dorința de cunoaștere și puțină perseverență totul devine posibil. Încearcă să eviți cele 5 greșeli menționate mai sus și cu siguranță anunțurile tale vor căpăta mai multă atenție! InAfaceri.ro ti-a pregatit Pachete de Promovare accesibile menite sa sporeasca vizibilitatea anuntului tau intr-un mediu de afaceri.

21 ianuarie

21 ianuarie, 2021

De interes
Aplicație pentru scrierea proiectelor POC 4.1.1 (noua măsură 3) – lansată de Smis

Aplicație pentru scrierea proiectelor POC 4.1.1 (noua măsură 3) – lansată de Smis

Antreprenorii pot depune începând cu luna noiembrie proiecte prin care vor obține finanțare de până la 1.000.000 euro. Aceasta este linia de finanțare care ar trebui să înlocuiască Măsura 3 a schemei de ajutoare de stat COVID pentru IMM-uri. Experții Smis au dezvoltat o soluție completă deopotrivă antreprenorilor și firmelor de consultanță pentru verificarea eligibilității, scrierea proiectului și depunerea acestuia în cadrul Acțiunii 4.1.1 „Investiții în activități productive”. Smis este un start-up românesc născut din nevoia de a facilita accesul antreprenorilor la finanțări nerambursabile, cât și din nevoia acestora de a fi îndrumați în elaborarea unui proiect și implementarea lui. În luna aprilie, echipa Smis a lansat M2Manager, prima aplicație din România care facilita implementarea unui program cu finanțare europeană (Măsura 2) utilizată în prezent de peste 3.100 de beneficiari, iar în luna iunie avea loc lansarea aplicației HORECAmanager, care a ajutat peste 700 de beneficiari să aplice în cadrul schemei Horeca. Acum, Smis vine în ajutorul antreprenorilor cu trei noi aplicații dezvoltate în parteneriat cu Termene.ro. Pentru prima dată, antreprenorii au acces la o suită de aplicații: POCStatus, POCSketch și POCManager, care formează o platformă completă pentru verificarea eligibilității firmei în cadrul Acțiunii 4.1.1 „Investiții în activități productive”, pentru elaborarea proiectului și depunerea lui, precum și pentru implementarea acestuia. Obiectivul schemei de ajutor de stat îl reprezintă susținerea IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-9, prin acordarea de ajutoare celor care se confruntă cu un deficit sau chiar cu indisponibilitatea lichidităților. Prin prezenta schemă de ajutor, potențialii beneficiari au oportunitatea de a accesa o finanțare nerambursabilă de până la 1.000.000 euro, dar aceștia trebuie să aibă în vedere faptul că au la dispoziție 30 de zile de la momentul lansării ghidului final pentru a elabora proiectul și pentru a pregăti documentele necesare. Proiectele vor fi contractate după principiul „primul venit, primul servit”. Pentru a avea șanse la finanțare, expertii Smis recomandă antreprenorilor: Să obțină rapid ofertele de preț pentru cheltuielile ce urmează a fi bugetate (2 oferte pentru ficare achiziție);Să pregătească documentele companiei (CUI, act constitutiv, bilanțurile 2019-2020 și CV-ul managerului de proiect);După caz, să pregătească documentele, în conformitate cu ghidul solicitantului (dacă proiectul implică achiziția sau construirea unui spațiu de producție/servicii: SF, PT, DALI, CU, CC, AVC, ANEVAR etc). Le recomandăm antreprenorilor să înceapă scrierea proiectului din timp. Scrierea proiectului prin aplicația POCScketch este gratuită. Achiziția licenței de utilizare se face numai după afișarea ghidului final și după adaptarea aplicației de scriere la ghidul final. Cum funcționează platforma dezvoltată de Smis?Verifici 100% gratuit prin POCStatus dacă firma ta este eligibilă și analizezi raportul oferit exclusiv de echipa SMIS. Până în momentul actual, a fost interogat statusul eligibilității a peste 7.700 de companii. Dacă firma ta este eligibilă, poți începe imediat să scrii proiectul cu ajutorul POCSketch. Grație parteneriatului cu Termene.ro, completăm automat informațiile despre compania ta și poți edita cu ușurință informațiile predefinite. Echipa Smis a structurat aplicația pentru ca totul să fie intuitiv. Pornești de la primul pas și noi te asigurăm că nu omiți nimic. Informațiile introduse în aplicația POCSketch sunt intuitive, centralizate și defalcate pe categorii de cost, respectând toate variabilele și limitările din ghid. Astfel, oricare ar fi forma documentelor finale și modalitatea/platforma de aplicare, platforma va genera automat: planul de afaceri;bugetul proiectului în formatul solicitat;calculul indicatorilor financiari;calculul indicatorilor de sustenabilitate;calculul indicatorilor de mediu;toate declarațiile în conformitate cu GS (aproximativ 9-11 documente). Dashboard-ul nostru îți prezintă în timp real punctajul obținut, valoarea totală a proiectului, valoarea ajutorului nerambursabil, precum și valoarea cofinanțării. Vezi cât timp mai ai până la deschiderea sistemului MySMIS (sau granturi.imm) și cât timp ai la dispoziție pentru depunerea proiectului. Totodată, antreprenorii au acces la tutoriale complete pentru aplicare. După faza de aplicare, POCManager vine în ajutorul beneficiarilor de finanțare în faza de implementare. ”Prin această platformă, dorim să livrăm un produs complet pentru a facilita accesul antreprenorilor la finanțări cu costuri minime. Contul Smis va permite, începând cu luna decembrie a acestui an, accesul la toate liniile de finanțări nerambursabile. Platforma creează un profil al companiei și îl intersectează cu toate finanțările existente și viitoare. În acest mod, orice antreprenor va ști în timp real care sunt finanțările pentru care este eligibil, fără a mai fi nevoie să citească zeci de ghiduri/proceduri și să piardă mai multe ore zilnic pentru a identifica aceste finanțări. De asemenea, vom oferi soluții inovatoare de scriere proiecte și implementare, precum M2Manager, HORECAManager, și mai nou cele trei aplicații POC”, a menționat Sorina Picioruș, manager de proiect SMIS.

27 octombrie

27 octombrie, 2021

Criza sanitară a afectat micile afaceri din România. Cei mai mulți au ajuns să le vândă cu sume mici

Criza sanitară a afectat micile afaceri din România. Cei mai mulți au ajuns să le vândă cu sume mici

Criza sanitară ne-a bulversat pe toate planurile, dovadă că unii au ajuns la capătul puterilor, iar acum își vând afacerile la cheie. Este vorba în general, de restaurante mici, cafenele, camionete cu mancare, ori saloane de înfrumusețare. Și, pentru că sunt multe astfel de oferte, prețurile sunt mici. Extrem de căutate sunt afacerile online, care pot veni la pachet și cu stocuri de marfă, pe lângă firmă și platformă. Ioan Mihăilă a deschis un fast-food în capitală, acum 6 ani. Primii au fost profitabili, însă a venit pandemia, iar vânzările s-au înjumătățit. Lipsa personalului a agravat situația, iar acum își vinde afacerea cu 7000 de euro, practic cu o treime din suma pe care a investit-o. „Se vinde cu totul, inclusiv cu aparatura care este necesară, frigiderul, frigiderul este nou, hota care e în față, spate, tot ce se vede. Aici în spate, camere de supraveghere, chiuveta inox, încă un aparat pe sapte, masa, congealatorul. M-am dus în total la 21 mii de euro. O vând ca e foarte greu cu oamenii, mi-a fost greu o perioadă, am stat vreo 3 luni de zile eu aici, nu am avut personal, și a trebuit să stau eu la muncă”, spune Ioan Mihăilă. Astfel de afaceri la cheie sunt cu miile pe platformele specializate. Cele mai multe sunt din domeniul ospitalității și din industria de înfrumusețare. Prețurile variază între 4000 de euro și câteva zeci de mii de euro, mai ales daca primiți pe lângă firmă, aparatură și chiar sediul. „Cei care vând, vând probabil de nevoie, că nu mai pot să mai funcționeze, cei care cumpără ar trebui să existe o cerere numai că în acest moment nimeni nu vrea să își asume o problemă, să transfere din partea altcuiva o problemă. Greu de resuscitat pentru că ele vedeți că nu sunt vândute pentru că sunt afaceri în creștere, ci sunt afaceri cu probleme”, a explicat președintele Consiliului Național al IMM din România. „La polul opus avem un interes foarte mare pentru afacerile cu energie verde și afacerile din online, pandemia a sabotat într-o oarecare măsură comerțul online din pricina întârzierilor cauzate la importuri, dar cu toate acestea, online-ul ne-a dovedit încă o dată că este un pilon extrem de puternic și important pentru mediul de afaceri”, a declarat Alin Metesan, managerul inafaceri.ro. Al doilea an de pandemie a venit cu provocări și mai mari pentru micii întreprinzători. 59 de mii de afaceri au fost radiate, cu 13 mii mai multe ca în 2020. Sursa: Protv

22 ianuarie

22 ianuarie, 2022

Cel mai mare site din Romania de oferte si cereri de munca

Cel mai mare site din Romania de oferte si cereri de munca

DeLucru.ro, cel mai mare site din România pentru cereri și oferte de muncă, a apărut ca o necesitate de a oferi soluții concrete oamenilor care au experiență într-un anumit domeniu și au nevoie de un spațiu în care își pot promova serviciile. Cand am lansat proiectul, am plecat de la provocările întâmpinate într-o piață a muncii incertă și într-o continua schimbare. Oameni foarte bine pregatiți au nevoie să poată vorbi despre ce știu sa facă și să intre în contact cu cei care au nevoie de ei. Nu am început acest proiect cu gandul de a crea un simplu site ci am creat o comunitate. O comunitate în care cererea se întâlnește cu oferta și adună la un loc talentele. Comunitatea oamenilor care caută soluții, care nu mai vor să își piardă timpul pe zeci de site-uri cu anunțuri diverse căutând oferte de muncă sau meseriași pricepuți. Am creat o platforma simplă, ușor de utilizat și suntem focusați pe accesibilitate. De când a izbucnit pandemia pe piața forței de muncă s-a creat o instabilitate care a generat nesiguranță. Într-un context economico-financiar dificil, am vrut sa dăm o voce celor care vor să fie auziți. Procentul celor care au rămas fără un loc de muncă a crescut exponențial în ultimii 2 ani, realitate care a generat frustrări, nemulțumiri și nesiguranța zilei de maine. Dintre cei care au deja un loc de munca, peste 60% iau în calcul reconversia profesională pentru că nu se simt apreciați la locul de muncă sau nu mai sunt multumiți de condițiile salariale Ce soluții rapide sunt pentru aceștia? Plecând de la această întrebare a luat nastere DeLucru.ro, locul unde întotdeauna găsești ceva, de lucru, la un click distanță și aproape de zona în care locuiești. În doar 6 luni de la lansare, peste 10.000 de utilizatori si-au facut cont pe platforma noastră. Noi traducem această cifra prin peste 10.000 de oportunități de locuri de muncă pentru oamenii care au ceva de oferit și care s-au săturat să aștepte. Până la sfârșitul anului 2022 vrem să creștem această cifră la 100.000 și nu ne oprim aici. Ai rămas fără job sau te gândești la o reconversie profesională? Intra pe DeLucru.ro și CREEAZĂ-ȚI CONT, cineva are nevoie de experiența ta! Misiunea noastră este să fim un nume care să conteze. Lucrăm pentru a face din DeLucru.ro un brand puternic și suntem convinși că vom reuși. De ce? Este simplu. Investim pasiune și determinare în acest proiect, suntem atenți și receptivi la nevoile oamenilor și ne-am aventurat în lumea antreprenoriatului cu misiunea de a ajuta. Unde sunt meșterii din România? O parte din ei sunt deja pe DeLucru.ro gata sa își ofere experiența lor, rapid și aproape de zona în care locuiești. Tot ce trebuie să faci este să intri pe site-ul nostru, să selectezi zona în care locuiești și găsești oameni talentați pregătiți să îți rezolve problemele la prețuri corecte și în timp util. Cei care accesează serviciile meseriașilor de pe DeLucru.ro pot lasa un feedback privind modul cum a decurs colaborarea pentru a ne asigura și verifica seriozitatea și profesionalismul utilizatorilor. Punem accent pe transparență și calitate și vrem sa construim o comunitate puternică. Pană la sfârșitul anului 2022 vrem să aducem, dacă nu 100%, măcar 99% din meseriașii români pe platforma noastră. Scopul nostru nu este doar să adunăm cifre ci să punem oamenii în legatura unii cu alții, să dăm o voce celor care au ceva de spus, să creăm oportunități și să arătăm că se poate.   Ai aptitudini, ești bun în ceea ce faci și cauți clienți? Intră pe DeLucru.ro si CREEAZĂ-ȚI CONT, aici sunt viitori tăi clienți! Am investit pasiune și determinare și am crezut în acest proiect și în succesul lui pentru că lucrăm pentru oameni și prin oameni. Feedback-ul comunității noastre, a miilor de români care prin noi și-au găsit un nou loc de muncă, colaboratori sau meșteri pricepuți pentru a-și rezolva problemele, ne ambiționează și ne dau forța necesară de a continua. Cât de curând, vom lansa și aplicația DeLucru.ro și ne vom extinde cu oferte de muncă în străinătate. Îmbunătățim constant platforma cu noi funcționalități și beneficii pentru membrii comunității noastre. Evoluăm constant și sigur pentru a fi competitivi și pentru a oferi cele mai bune soluții de pe piața celor care sunt alături de noi și fac parte din povestea noastra. www.delucru.ro, comunitatea profesioniștilor! Profită de oportunități! ADAUGĂ UN ANUNȚ și pregătește-te să fii contactat. Peste 22.000 de accesări numai în ultimele 30 de zile și 3000 de vizitatori zilnic care au nevoie de experiența ta!  CREEAZĂ-ȚI CONT chiar acum! 

21 ianuarie

21 ianuarie, 2022

Situația firmelor noi, insolvente și radiate – TOP CAEN-uri în 2021

Situația firmelor noi, insolvente și radiate – TOP CAEN-uri în 2021

În 2021 au fost înființate în total 111.095 de firme, 7.384 au intrat în insolvență și 46.027 au fost radiate. Firme noi Cele mai multe firme au fost înființate în luna martie (11.289 de societăți), urmată de februarie, cu 10.495 de firme și aprilie (9.944). în ultima lună a anului au fost înființate doar 7.759.   Din cele 111.095 de firme noi, cele mai multe sunt de construcții (CAEN 4120) – 8.508 de astfel de societăți. Pe locul 2  sunt cele cu cod CAEN 4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet (6.162), urmate de cele de transport (6.137).   27,22% dintre firmele noi sunt în București-Ilfov, 13,67% sunt în zona de Nord-Vest a țării și 10,93% în Nord-Est.   Cele mai multe firme noi din București-Ilfov au ca domeniu de activitate Comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet (CAEN 4791) – 2.877 de astfel de societăți. În Nord-Vest și Nord-Est, cele de construcții sunt pe primul loc – 1.312, respectiv 1.130 de firme.   Vezi aici Top 5 CAEN – firme nou-înființate, pentru toate regiunile din România.   Firme insolvente 7.384 de societăți au intrat în insolvență în 2021 – cele mai multe în aprilie (768 de firme), urmată de noiembrie (749) și nu la mare diferență, decembrie, cu 748 de firme. În luna august doar 313 societăți au intrat în insolvență.   Firmele cu cod CAEN 4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale – sunt în topul celor intrate în insolvență, urmate de firmele de transport (CAEN 4941) și firmele care fac comerț cu amănuntul în magazine nespecializate (CAEN 4711).   Cele mai multe insolvențe sunt în zona București-Ilfov – 1.589 de firme, cu cele de construcții pe locul 1 în top, urmată de Nord-Vest-ul țării, cu 1.554 de insolvențe. Cele mai puține sunt în Sud-Vest Oltenia – doar 389 de insolvențe.   Vezi aici Top 5 CAEN – firme insolvente, pentru toate regiunile din România.   Firme radiate Din cele 46.027 de firme radiate în  2021, cele mai multe sunt în luna decembrie – 5.634 de societăți, urmată de noiembrie (4.453) și martie (4.179).   Tot firmele de construcții sunt pe primul loc și în topul celor radiate, urmate de cele care fac comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (CAEN 4711 ). Pe ultimul loc în  top sunt firmele cu CAEN 9602 – coafură și alte activități de înfrumusețare.   Cele mai multe radieri sunt în zona Bucuresti Ilfov – 22,34%, urmată de zona de Sud-Est, cu 11,03% dintre firmele radiate și Nord-Vest, cu 10,34%.   Vezi aici Top 5 CAEN – firme radiate, pentru toate regiunile din România. Sursa: Termene.ro

19 ianuarie

19 ianuarie, 2022

Start-UP Nation III - 200.000RON nerambursabili in 2022!

Start-UP Nation III - 200.000RON nerambursabili in 2022!

Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a declarat, vineri(7 ianuarie), la Brașov, că își „dorește” să „dea drumul” în anul 2022 celor 12 programe de finanțare pentru antreprenori, prevăzute în bugetul de stat, inclusiv Start-Up Nation pentru tineri, în condițiile în care acest program are alocate doar credite de angajament, nu și bani pentru plăți, cel puțin momentan. „Îmi propun ca în cursul acestui an să dăm drumul la 12 programe care să vină în sprijinul IMM-urilor, dar și al companiilor din turism”, a transmis Cadariu, în cadrul întâlnirii de lucru desfășurate vineri, 7 ianuarie, la Brașov, la care au participat parlamentari, reprezentanți ai autorităților locale, dar și ai mediului de afaceri din această zonă. Noul guvern a anuntat ca urmeaza sa demareze a 3-a editie a programului START-UP NATION in 2022, valoarea finantarii fiind de 200.000 RON nerambursabili. IMPORTANT DE MENȚIONAT*: Încă nu există un Ghid consultativ pentru acest program, prin urmare nu contractăm potențiali clienți, dar vă stam la dispoziție cu drag pentru consultanță gratuită în vederea pregătirii pentru eventuale proiecte. Pentru consultanță GRATUITĂ înscrie-te aici.

15 ianuarie

15 ianuarie, 2022

Harta județelor care vor obține finanțare nerambursabilă în 2022

Harta județelor care vor obține finanțare nerambursabilă în 2022

Cum arată harta județelor care vor obține finanțare nerambursabilă în 2022. Jumătate din județele României vor putea beneficia de 60% sprijin. Aproximativ jumătate din județele României vor putea obține 60% din sprijinul nerambursabil solicitat de companiile care apelează la ajutoare de stat începând cu acest an, atât pe schemele de ajutor de stat, cum este cea reglementată de HG 807/2014, cât si pe programele operaționale care au componentă de ajutor de stat, cum este Programul Operational Regional (POR), ce urmează să fie operațional din această vară și pe care companiile vor putea depune proiecte. Comisia Europeană a dat undă verde României pentru creșterea sprijinului și intensităților de finanțare cu componentă de ajutor de stat, de la maximum 50%, până la finalul anului trecut, la 60%, din acest an și până în 2027. Măsurile de modificare a intensităților vin după ce Comisia Europeană a analizat situația alocărilor anterioare și a gradului de absorbție al fondurilor, iar sub noua propunere își dorește să stimuleze investițiile în județele depopulate sau în curs de depopulare, pentru a limita dezechilibrele între regiunile mai dezvoltate și cele mai slab dezvoltate ale României. Șapte regiuni din România (Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia și Vest) se numără printre cele mai defavorizate din UE, cu un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media UE. Prin urmare, acestea sunt eligibile pentru ajutor în temeiul derogării prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (a) din TFUE (așa-numitele zone “A”), cu intensități maxime ale ajutorului pentru întreprinderile mari cuprinse între 30% și 60%. În acest context, aproximativ 90% din regiunile României vor putea beneficia de sprijin pentru investiții prin ajutoare de stat. Ce județe vor beneficia de finanțare de până la 60% Botoșani, Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Tulcea, Brăila, Buzău, Prahova, Ialomița, Călărași, Teleorman, Olt, Vâlcea, Gorj, Dolj și Mehedinți sunt cele 19 județe care vor beneficia de alocări de până la 60% în proiectele realizate prin ajutor de stat în următorii ani. Sprijinului de 60% se adaugă 10% pentru companiile mijlocii (50-249 angajați, cu cel mult 50 milioane euro cifră de afaceri) și 20% pentru companiile mici (0-49 angajați, cel mult 10 milioane de euro cifră de afaceri, conform pragurilor stabilite de legea 346/2004). De asemenea, județele Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Iași, Alba, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu sau Constanța vor beneficia de alocări de până la 50% din valoarea proiectelor de investiții derulate în anii următori. În acelați timp, județele Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Cluj, dar și cele din centrul țării – Mureș, Harghita, Covasna, Sibiu sau Brașov vor avea alocări cu sprijin nerambursabil prin ajutor de stat de până la 40% din valoarea investițiilor derulate, în timp ce județele Timiș și Arad vor avea o alocare diminuată față de intervalul anterior, de la 35%, la 30%. Bucureștiul nu se mai află pe harta finanțărilor nerambursabile cu componentă de ajutor de stat Potrivit hărții regionale aprobate de Comisia Europeană, județul Ilfov a fost împărțit în două zone. Eligibile pentru finanțări nerambursabile de până la 45% sunt localitățile Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroești și Pantelimon, în timp ce localitățile Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Dărăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra și Berceni sunt eligibile pentru 35% finanțare prin ajutor de stat. Procentele de 35%, respectiv 45% sunt valabile pentru companii mari. Companiile mijlocii pot primi în plus încă 10%, iar cele mici încă 20%, atingând 65% finanțare nerambursabilă pe HG 807/2014. Începând cu acest an, Bucureștiul nu se mai află pe harta finanțărilor nerambursabile cu componentă de ajutor de stat, așa cum este Schema reglementată de HG 807/2014, cu modificările ce urmează a fi adoptate în cursul lunii ianuarie, potrivit documentului aflat în consultare pe site-ul Ministerului. Companiile care doresc să investească în Capitală vor trebui să apeleze la alte surse de finanțare disponibile pentru această zonă. „Companiile mici și mijlocii vor avea la dispoziție Programul Operational Regional (POR), cu alocări de circa 80 milioane euro pentru investiți în active corporale și 40-45 milioane euro pentru digitalizare. Companiile mari, din păcate, vor trebui să se reorienteze spre alte surse de finanțare”, a precizat Roxana Mircea. Pentru consultanță și întocmire proiecte ne puteți contacta la finantari@inafaceri.ro sau 0741 262 060 Sursă: economedia.ro

13 ianuarie

13 ianuarie, 2022

Evaluare submăsuri 6.2 și 6.4-PNDR: ATV-uri și SSV-uri pe fondurile UE pentru afaceri neagricole la sate

Evaluare submăsuri 6.2 și 6.4-PNDR: ATV-uri și SSV-uri pe fondurile UE pentru afaceri neagricole la sate

Startupcafe relatează că este în derulare evaluarea proiectelor de afaceri neagricole în mediul rural, depuse de antreprenori în cadrul submăsurilor 6.2 și 6.4-PNDR, iar acum Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) vine cu clarificări privind eligibilitatea achizițiilor de vehicule tip ATV și SSV pentru agrement. ATV-urile (all terrain vehicles) și mașinuțele SSV (side-by-side vehicles) sunt la mare căutare de către antreprenorii care vor să ia fondurile europene de câte 70.000 de euro prin Submăsura 6.2 sau 200.000 euro prin Submăsura 6.4 - PNDR, însă nu sunt eligbile în toate situațiile. În urma unor clarificări pe care le-a cerut de la Institutul Național de Statisctică, AFIR spune acum că: „achiziția de ATV-uri nu este eligibilă pentru închiriere ca activitate de sine stătătoare, ci doar dacă această cheltuială este integrată, în cadrul planului de afaceri depus, cu elemente privind organizarea de plimbări de agrement / recreative pentru clienți/ turisti, împreună cu un însoțitor, pe anumite trasee, în diverse zone turistice”. „ATV-urile și/sau SSV-urile pot fi puse la dispoziție de către organizator în cadrul pachetului de servicii de organizare a plimbărilor ca parte integrantă a facilităților recreative furnizate”. La cele două linii de finanțare (de 150 de milioane de euro în total), sunt eligibile fără probleme activitățile de la codul CAEN 9329 - alte activități recreative și distractive. Potrivit AFIR, s-a luat în discuție și „o posibilă încadrare” pe un cod CAEN care NU este eligibil la submăsurile 6.2 și 6.4:CAEN 7711 - activitati de închiriere si leasing de autoturisme si autovehicule rutiere usoare, respectivCAEN 7721 - activitati de închiriere si leasing de bunuri recreationale si echipament sportiv. Acum, AFIR precizează că la codul CAEN 7711 - activitati de închiriere si leasing de autoturisme si autovehicule rutiere usoare, sunt permise activități de închiriere ATV-uri și/sau SSV-uri, cu tarif orar, fără însoțitor, atunci când firma beneficiară de finanțare nerambursabilă „realizează în mod distinct / individual un aport la cifra de afaceri ca urmare a desfășurării acestui tip de activitate (închiriere)”. Reamintim că la fondurile UE pentru afaceri neagricole la sate, de la Submăsurile 6.2 și 6.4 - PNDR, înscrierile s-au închis imediat, pentru că bugetul alocat s-a topit foarte rapid, sub presiunea mare a cererii. Descarcă aici nota AFIR:

29 decembrie

29 decembrie, 2021

Până la finalul anului, suma de 1 miliard de lei va ajunge la beneficiarii schemei HoReCa

Până la finalul anului, suma de 1 miliard de lei va ajunge la beneficiarii schemei HoReCa

Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a anunțat astăzi, 8 decembrie 2021, că pe 14 decembrie începe procedura de plată către beneficiarii schemei HoReCa: „Mă bucur să anunț că schema HoReCa este pe drumul cel bun, iar din 8.369 de antreprenori care au primit scrisoare de acceptare, 8.100 deja au trimis contractele semnate înapoi către minister, iar pe 14 decembrie începe procedura de plată. Anul acesta va fi plătită suma de 1 miliard de lei către antreprenorii din HoReCa, urmând ca la începutul anului viitor să fie plătită și diferența de aproximtiv 1,2 miliarde de lei, în conformitate cu numărul dosarelor depuse și aprobate”, a declarat Constantin-Daniel Cadariu. Ministru a prezentat și stadiul implementării pe alte măsuri gestionate de MEAT: Măsura 1 (M1) - Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile: pe 23 noiembrie 2021 s-a încheiat al doilea apel de finanțare, iar numărul aproximativ de aplicanți este de 33.000, rezultând suma de aproximativ 66 milioane euro. În următoarea etapă are loc analizarea cererilor depuse, contractarea și efectuarea plăților la începutul anului viitor; Măsura 2 (M2) – Granturi pentru capital de lucru: aproximativ 2.966 de companii nu au primit, încă, ajutorul de stat în cadrul acestei măsuri. Aceste restanțe însumează aproape 570 milioane de lei. În bugetul pe anul 2021, această sumă nu a fost inclusă, însă ministrul își propune indentificarea unor soluții pentru acoperirea diferenței în anul viitor. „Totodată, în legătură cu Programul Start-Up Nation, ultimul apel de finanțare, cel din 2018, are alocat în bugetul pe anul acesta suma de 40 de milioane, necesară achitării ultimelor 200 de contracte. Mai avem nevoie doar de certificările de la fața locului, care sunt realizate de către partenerii noștri – băncile cooptate în program. Sper că, până la finalul lunii decembrie, ministerul să se achite de datorii, dar acest lucru depinde, așa cum am subliniat, și de atingerea obiectivelor asumate de către beneficiari. Îmi doresc ca acest program să fie reluat și în anul 2022. În acest sens am realizat și arhitectura bugetului pentru anul viitor”, a completat Constantin-Daniel Cadariu. Sursa: fonduri-structurale.ro

08 decembrie

08 decembrie, 2021

Oficial MIPE: Noi reguli pentru POC 4.1.1. – Sinteză completă Smis

Oficial MIPE: Noi reguli pentru POC 4.1.1. – Sinteză completă Smis

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, domnul Dan Vîlceanu a avut, marți (07 decembrie), o consultare cu mediul de afaceri privind ghidul solicitantului aferent măsurii 4.1.1. „Investițîi în activități productive” prin care microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) vor putea obține fonduri europene reprezentând granturi pentru investiții. Această măsură va fi gestionată de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin Programul Operațional Competitivitate.În cadrul acestei consultări au participat, alături de ministrul Dan Vîlceanu, doamna Csilla Hegedüs, secretar de stat, doamna Svetlana Gomboș, director general al Programului Operațional Competitivitate, reprezentanți ai Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), ai Asociației Teritoriale pentru Energie și Eficiență Energetică, ai Coaliţiei pentru Dezvoltarea României (CDR), ai Federației Naționale a Grupurilor de Acțiune Locală din România, ai Asociației Consultanților în Management din România (AMCOR), ai Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR), ai Patronatului Consultanților pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și alți reprezentanți ai mediului de afaceri.Din partea noastră a participat la întâlnire co-fondatorul platformei, Alexandru Piciorus – CEO Smis.Mulțumim domnului Ministru Dan Vîlceanu pentru acest dialog real și pentru deschiderea afișată. După mult timp, am reușit să vedem în MIPE un lider deschis, implicat și atent la solicitările mediului antreprenorial.Vom prezența în cele ce urmează modificările posibile pentru această finanțare precum și o analiză asupra impactului modificărilor în proiectele ce urmează a fi depuse.Subiecte abordate:Lansare ghid și depunere proiectValoarea proiectului și a cofinanțăriiNumărul aproximativ de proiecte finanțateEligibilitatea aplicanțilorDefalcarea punctajului și criterii de departajareȘansele la finanțareEligibilitatea cheltuielilor Lansare ghid și depunere proiect  “Îmi doresc să putem pune în consultare publică cât mai repede ghidul de finanțare pentru că antreprenorul român, economia noastră are nevoie de investițîi, singurele care pot crea locuri noi de muncă și crește nivelul de trăi din țara noastră. Avem soluții și nu ne permitem să amânăm foarte mult decizia” a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dan Vîlceanu  MIPE ar urmă să publice în perioada următoare un nou ghid al solicitantului. Acest nou ghid ar urmă să includă modificările discutate în cadrul întâlnirii și va și supus consultării publice. Estimăm că MIPE va publica noul ghid cel mai târziu la finele lunii decembrie 2021. După avizarea ghidului acesta va fi publicat în formă finală. Din acest moment pornesc cele 30 de zile pentru pregătirea proiectelor. (estimat lansare: 1-10 ianuarie 2022) La finalizarea celor 30 de zile se va deschide platforma de aplicare. Proiectele vor fi depuse în platforma IMM Recover (nu în MySMIS cum era precizat inițial). MIPE: “Din discuții s-a conturat modalitatea de evaluare și departajare a proiectelor care vor putea fi depuse de către beneficiarii în termen de 5 zile de la deschiderea apelul de finanțare.” Antreprenorii și consultanții vor avea la dispoziție 5 zile pentru depunerea proiectelor. Se elimină principiul primul venit – primul servit însă se va limita evaluarea proiectelor repectând ordinea descrescătoare a punctajului, în limita bugetului (358 milioane euro). Proiectele câștigătoare vor fi depuse în MySMIS. Solicitanții ale căror proiecte  au primit aviz favorabil că urmare a parcurgerii etapei de evaluare în IMM RECOVER vor fi notificați de către AMPOC în vederea parametrizării cererii de finanțare în MySMIS și încărcarea tuturor documentelor aferente acesteia, după cum au fost încărcate în IMM RECOVER. Practic, dacă proiectul va fi selectat pentru finanțare va fi re-scris în platforma MySMIS în urmă notificării de către AM POC. Valoarea proiectului și a cofinanțării Valorea minimă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 50.000 €, iar valoarea maximă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 € dar nu mai mult decât maxim 5 x Cifra de afaceri aferentă 2019. Valoarea maximă a ajutorului nerambursabil va fi 5 x Cifra de afaceri aferentă 2019 Valoarea minimă a ajutorului nerambursabil va fi 50.000 euro Astfel, IMM-urile cu cifra de afaceri în 2019 mai mică de 10.000 euro nu vor fi eligibile la finanțare. Valoarea totală a proiectului poate depăși suma de 1.000.000 € printr-o cofinanțare mai mare sau prin cheltuielile neeligibile (TVA, etc) COFINANȚAREAIntensitatea finanțării publice în ceea ce privește investițiile productive este de:95% pentru micro întreprinderi (5% Cofinanțare)90% pentru întreprinderi mici (10% Cofinanțare)85% pentru întreprinderi mijlocii (15% Cofinanțare) Numărul aproximativ de proiecte finanțateDate fiind noile limitări și reguli propuse (5 x cifra afaceri, eliminarea eligibilității construcțiilor și achiziției de imobile, etc) estimăm că valoarea medie a unui proiect depus se va situa în jurul sumei de 300.000 euro. Astfel, estimările noastre sunt următoarele: Proiecte pregătite: ~30.000 – 40.000 Proiecte depuse în termenul de 5 zile: ~25.000 – 30.000 Proiecte evaluate: ~5.000 – 10.000 Proiecte finanțate: ~1.200  -1.400 Aplicantii câștigători ar putea fi nevoiți să dovedească capacitatea financiară pentru implementarea proiectului. Reamintim că pentru finanțarea proiectelor se utilizează mecanismele de finanțare (prefinanțare, plată, rambursare) stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, discutând despre un ajutor de stat, valoarea maximă a prefinanțării este limitată la 40% din valoarea nerambursabilă a proiectului. Eligibilitatea aplicanțilorDate fiind noile reguli propuse și ultimele informații vehiculate, companiile eligibile sunt IMM-urile care îndeplinesc cumulativ următoarele:Au obținut o cifra de afaceri în 2019 de cel puțîn 10.000 euroAu avut o scădere a cifrei de afaceri de cel puțîn 5% în anul 2020 raportat la anul 2019Au înregistrat profit operațional din activitatea curentă în anul 2019Este înființată până la dată de 31.12.2018 inclusiv (mai veche de 2019)Compania nu a avut activitatea suspendată în anul 2020 (CĂ > 0)Compania se încadrează în categoria IMMNu sunt întreprinderi în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014Nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleași activitățiNu se află în stare de faliment sau lichidare Defalcarea punctajului, criterii de departajare Se va menține regula punctajului de minim 70 de puncte. MIPE: ”Până la un scor de maximum 60 de puncte (60% din punctaj), proiectele vor fi evaluate automat și ierarhizate în funcție de punctajul obținut. În a două etapă, în ordinea punctajului obținut, dosarele vor fi evaluate în funcție de criteriul verde (40% din punctaj) și doar până la atingerea limitei maxime de 358 milioane de euro. Numărul minim de puncte pe care un proiect trebuie să îl obțină că să fie eligibil pentru finanțare este de 70.” Se vor finanța propunerile de proiecte în ordinea descrescătoare a punctajului total ≥ 70 de puncte Criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară și punctajele sunt următoarele: Maxim 40 puncte - Scăderea cifrei de afaceri în anul 2020 în raport cu anul 2019 În conformitate cu prevederile ghidului solicitantului (≥30% - 40 puncte / ≥25 < 30% - 35 puncte / ≥20 < 25% - 30 puncte / ≥15 < 20% - 25 puncte ≥10 < 15% - 20 puncte / ≥5 < 10% - 15 puncte / < 5% - 0 puncte (proiect respins) Maxim 40 puncte - Proiectul prevede investiții care contribuie la obiectivele de mediu Investiție de minim 20% din valoarea proiectului în conformitate cu prevederile Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de screening pentru determinarea condițiilor în care o activitate economică se califică că contribuind în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice≥90% din valoarea proiectului contribuie la obiectivele de mediu – 40 puncte / ≥80 < 90% - 35 puncte / ≥70 < 80% - 30 puncte / ≥60 < 70% - 25 puncte / ≥50 < 60% - 20 puncte / ≥40 < 50% - 15 puncte / ≥30 < 40% - 10 puncte / ≥20 < 30% - 5 puncte / < 20% - 0 puncte (proiect respins)5 puncte - Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comercialeSold negativ - 5 puncte / Sold pozitiv - 0 puncte5 puncte - Proiectul propune un produs / proces inovativDA - 5 puncte / NU - 0 puncteMaxim 15 puncte - Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate≥15% – 10 puncte / ≥10% < 15% - 5 puncte / < 10% - 0 puncte  Șansele la finanțare Pentru a simplifica modul de calcul al punctajului vom împărți în prima faza punctajul în două părți.60% - punctaj acordat pentru criterii tehnice (60 puncte)40% - punctaj acordat pentru contribuția investiției la obiectivele de mediu  (40 puncte)MIPE: ”Până la un scor de maximum 60 de puncte (60% din punctaj), proiectele vor fi evaluate automat și ierarhizate în funcție de punctajul obținut. În a două etapă, în ordinea punctajului obținut, dosarele vor fi evaluate în funcție de criteriul verde (40% din punctaj) și doar până la atingerea limitei maxime de 358 milioane de euro.”Antreprenorii și consultanțîi vor avea la dispoziție 5 zile pentru depunerea proiectelor. Se elimină principiul primul venit – primul servit însă se va limita evaluarea proiectelor în ordinea descrescătoare a punctajului în limita bugetului. In slideshow la inceputul articolului regăsiți o simulare a proiectelor și a modalitățîi de evaluare, pentru a vă calcula corect șansele la finanțare. Datele prezentate sunt oferite cu titlul de informare/simulare.

08 decembrie

08 decembrie, 2021

Noua Măsură 3: Se renunță la criteriul primul venit – primul servit! (Investiții pentru IMM-uri)

Noua Măsură 3: Se renunță la criteriul primul venit – primul servit! (Investiții pentru IMM-uri)

Potrivit informațiilor obținute de fonduri-structurale.ro, în cadrul unei întâlniri pe care mediul de afaceri a avut-o astăzi cu noul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dan Vîlceanu, s-au agreat de principiu mai multe modificări la Ghidul solicitantului aferent acțiunii 4.1.1 – Investiții în activități productive (noua Măsură 3 pentru afaceri): Se renunță la principiul primul venit – primul servit!S-au scos din categoria cheltuielilor eligibile achiziția de imobile și realizarea de lucrări de construcții; rămâne eligibilă doar amenajarea construcțiilor existente;Grantul va fi limitat la maximum 5 x cifra de afaceri a solicitantului din anul 2019Proiectele vor fi depuse într-un interval de 5 zile care va fi stabilit prin ghidul solicitantului. Toate proiectele depuse în acest interval se evaluează automat (toate criteriile actuale din grila de evaluare, mai puțin criteriul de mediu). Punctajul pe criteriul legat de mediu va fi acordat în cadrul unei verificări realizate de evaluatori.La punctaje egale, proiectele vor fi departajate în funcție de:Ponderea echipamentelor tehnologice în bugetul proiectului;Numărul de locuri de muncă create;Ora și data depunerii aplicației. Ghidul final al solicitantului ar urma să fie publicat în săptămânile următoare, iar apelul urmează să fie lansat în luna ianuarie 2022Proiectele vor fi încărcate în primă fază pe platforma Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – granturi.imm.gov.ro. Pentru consultanță în redactarea, depunerea și implementarea proiectelor ne puteți contacta la finantari@inafaceri.ro sau la numărul de telefon 0741 262 060 Sursa: fonduri-structurale.ro

07 decembrie

07 decembrie, 2021

PNRR: 1,8 miliarde euro de la Comisia Europeană!

PNRR: 1,8 miliarde euro de la Comisia Europeană!

Comisia Europeană a transferat astăzi, 2 decembrie 2021, României, 1,8 miliarde euro sub formă de prefinanțare, echivalentul a 13 % din totalul de granturi alocate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR). Prefinanțarea va sprijini demararea implementării măsurilor de investiții și de reformă cuprinse în Planul de redresare și reziliență al României. Se preconizează că România va primi, pe parcursul planului său, granturi în valoare de 14,2 miliarde euro și împrumuturi în valoare de 14,9 miliarde euro. Sprijinirea unor proiecte transformatoare de investiții și de reformă În România, Mecanismul de redresare și reziliență finanțează investiții și reforme care se preconizează că vor transforma profund economia și societatea acestei țări. Printre măsurile notabile se numără: Asigurarea tranziției către o economie verde: planul României prevede investiții de 3,9 miliarde euro în modernizarea infrastructurii feroviare, inclusiv a căilor ferate și a materialului rulant electrificate sau cu emisii zero. În plus, 2,7 miliarde euro vor fi investite în renovarea eficientă din punct de vedere energetic și renovarea seismică a clădirilor multifamiliale și publice, ceea ce va aduce beneficii pentru mediu și va reduce facturile la energie ale gospodăriilor Valul de renovări va spori rezistența clădirilor la seisme și le va face mai accesibile pentru persoanele cu handicap și persoanele în vârstă. Reformele și investițiile în valoare de 855 de milioane euro vor sprijini producția de energie curată prin eliminarea treptată a producției de cărbune și lignit și prin utilizarea surselor regenerabile de energie și a hidrogenului. În plus, planul include măsuri de protecție a biodiversității și a mediului axate pe împădurire, reîmpădurire și pepiniere forestiere, precum și alte măsuri privind biodiversitatea pentru reconstrucție ecologică și protecția speciilor, cu investiții în valoare de 1,1 miliarde euro. Sprijinirea tranziției digitale: planul prevede 1,5 miliarde euro pentru digitalizarea administrației publice în domenii-cheie precum justiția, ocuparea forței de muncă și protecția socială, mediul, gestionarea funcției publice și dezvoltarea competențelor, achizițiile publice, securitatea cibernetică, fiscalitatea și vama, cu construirea simultană a unei infrastructuri guvernamentale securizate de tip cloud și eliberarea de cărți de identitate electronice pentru 8,5 milioane de români. Planul investește 470 de milioane euro pentru dezvoltarea unui sistem integrat de e-sănătate, care să conecteze peste 25.000 de furnizori de asistență medicală și sisteme de telemedicină. În plus, 881 de milioane EUR vor fi alocate digitalizării educației în vederea îmbunătățirii competențelor pedagogice digitale, precum și a conținutului educațional și a echipamentelor digitale. Consolidarea rezilienței economice și sociale: planul va sprijini un proces decizional mai bun și sustenabilitatea fiscală prin intermediul unui cadru bugetar consolidat, al unor reforme ale administrației fiscale și ale cadrului fiscal, al unei reforme a sistemului de pensii și al unui control mai bun al cheltuielilor. Planul va îmbunătăți mediul de afaceri prin măsuri de consolidare a independenței sistemului judiciar și de îmbunătățire a calității și eficienței acestuia, intensificând combaterea corupției și sprijinind un sistem decizional previzibil, informat și participativ. Planul va contribui totodată la consolidarea rezilienței sistemului de sănătate prin investiții de 2 miliarde euro în infrastructuri spitalicești moderne și va îmbunătăți sistemul educațional prin măsuri cuprinzătoare care să vizeze toate nivelurile de învățământ. În plus, reforma venitului minim de incluziune va simplifica și va îmbunătăți sprijinul social pentru persoanele cele mai vulnerabile, creând în același timp stimulente pentru ocuparea forței de muncă și formare profesională. Planul României va sprijini coeziunea teritorială și socială prin dezvoltarea, modernizarea și decarbonizarea transportului rutier și prin îmbunătățirea siguranței rutiere, prin reforme și investiții în valoare de 3,9 miliarde euro. Sursa: Comisia Europeană

03 decembrie

03 decembrie, 2021

Comunicat de Presă - Lansarea Petiției pentru Suplimentarea Bugetului Axei Prioritare 2

Comunicat de Presă - Lansarea Petiției pentru Suplimentarea Bugetului Axei Prioritare 2

AMCOR anunță lansarea Petiției pentru suplimentarea bugetului Axei prioritare 2 a POR 2014-2020 și creșterea absorbției fondurilor europene În contextul în care la nivel național gradul de absorbție pentru Programul Operațional Regional (POR) este conform informațiilor publicate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene la data de 29 octombrie 2021 la valoarea totală de 49,16%, AMCOR (Asociația Consultanților în Management din România) anunță lansarea unei petiții pentru suplimentarea bugetului Axei prioritare 2 a POR 2014-2020 și creșterea absorbției fondurilor europene. Acest demers este unul dintr-o lungă serie de inițiative realizate până acum de către AMCOR, care a transmis autorităților în perioada 2019-2021 numeroase propuneri de optimizare a alocării financiare pentru investițiile POR 2.2. Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității IMM, apelurile 2 și 3, unde există o cerere foarte mare în piață și o nevoie reală de suplimentare a fondurilor. În contextul în care conchidem o absorbție totală sub jumătate din valoarea alocată pentru acest program și în contextul în care aceste fonduri europene se vor pierde dacă nu sunt absorbite, în calitate de reprezentanți ai mediului de afaceri privat vom solicita alocarea de fonduri pentru POR 2.2 apelurile 2 și 3 destinate susținerii mediului de afaceri și așa grav afectat de pandemia Covid-19. Motivele care stau la baza solicitării AMCOR sunt: Solicitanții s-au mobilizat și, prin consultanții lor, au pregătit proiecte eligibile de foarte bună calitate, care se încadrează perfect pe POR 2.2.;Intervențiile sunt gândite la nivelul programelor pentru a sprijini domenii cu valoare adăugată mare, pentru susținerea inovării și a investițiilor cu impact economic;Prioritățile de investiții sunt aprobate, documentele suport există deja, nu mai necesită un efort administrativ suplimentar și nici un timp îndelungat de analiză;În prezent există peste 5.000 de proiecte, care însumează 6.580 milioane de euro granturi solicitate, aflate în diverse stadii de analiză și evaluare (peste 90% dintre acestea au fost deja evaluate) care ar genera o contractare rapidă.O soluționare favorabilă și cu celeritate a impasului actual din cadrul POR 2.2. apelurile 2 și 3 ar contribui la menținerea încrederii mediului de afaceri în Programul Operațional Regional și în instrumentele financiare ale politicii de coeziune europene. Suplimentarea alocării financiare se poate realiza în condițiile fazării proiectelor deja contractate pe alte axe prioritare și care vor fi în imposibilitatea finalizării acestora până la sfârșitul perioadei de programare. Având în vedere toate aceste aspecte, precum și faptul că un procent important al proiectelor publice pot fi fazate, AMCOR va solicita: Relocarea de fonduri de la Axele neperformante către Axa 2Contractarea tuturor proiectelor care în urma evaluării au obținut peste 75 de puncte Rezultatul acestei petiții va fi comunicat autorităților. Petiția poate fi semnată aici.

26 noiembrie

26 noiembrie, 2021

Start-Up Nation se întoarce. Vezi Schemele de Finanțare din Programul de Guvernare Ciucă

Start-Up Nation se întoarce. Vezi Schemele de Finanțare din Programul de Guvernare Ciucă

Startupcafe relatează că noul guvern PSD-PNL-UDMR, condus de Nicolae Ciucă, promite că va deschide o a treia ediție a schemei de finanțare Start-Up Nation, prin care se vor putea obține fonduri nerambursabile pentru lansarea unei afaceri, conform Programului de Guvernare. Noul Minister al Antreprenoriatului, care va fi condus de Daniel Cadariu (PNL), figurează în programul de guvernare cu o serie întreagă de scheme de finanțare pentru firme mici și mijlocii, inclusiv startup-uri. „Start UP Nation ediţia a III–a, Finanțarea a 10.000 de proiecte cu o sumă de 200.000 lei pe proiect, pentru stimularea antreprenoriatului și crearea de noi locuri de muncă” - este una dintre promisiuni. Reamintim că programul Start-Up Nation a fost inițiat în anul 2017 de guvernul PSD de atunci, condus de Sorin Grindeanu, care se întoarce acum la guvernare, pe post de ministru al Transporturilor, în Cabinetul Ciucă. Au avut loc două ediții ale programului Startup Nation, prin care se acordau fonduri nerambursabile de câte 200.000 de lei unor firme noi. Ediația a doua a fost lansată între Crăciun și revelion, pe 27 decembrie 2018, iar plățile către antreprenorii declarați câștigători nu au fost finalizate nici până acum. Alte scheme de finanțare pentru IMM și startup-uri, promise în Programul de Guvernare Ciucă:Programul Start Up Diaspora Next Gen – susținerea cetățenilor români din diaspora care doresc să revină în țară și să deschidă o afacere cu finanțare FSE.Program pentru companiile implicate în realizarea de bunuri intermediare:a. Granturi de până la 200.000 de euro pentru companiile care realizează producție intermediară sau procesare în vederea susținerii costurilor, diversificării ofertei, inovării și marketingului.b. Garanții de până la 1 milion de euro/companie pentru susținerea investițiilor în diversificarea ofertei și consolidarea cotelor de piață.Programul IMM Prod. Garanții guvernamentale de până 100% acordate companiilor, prin FNGCIMM, FGCR, pentru creșterea capacității de producție, reconversia de la intermediere la producție, finanțare investiții.Program Rural INVEST. Garanții guvernamentale de până la 100% acordate companiilor, prin FNGCIMM, FRC și FGCR, care își localizează producția în mediul rural și urban-mic.Programul IMM Prod. Garanții guvernamentale de până 100% acordate companiilor, prin FNGCIMM, FGCR, pentru creșterea capacității de producție, reconversia de la intermediere la producție, finanțare investiții.Programul Garant Construct. Garanții guvernamentale acordate companiilor din Construcții, prin sistemul bancar, FNGCIMM și FRC, pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor.Program Start-Up pentru studenți. Finanțarea incubatoarelor de afaceri pentru studenți în universități, în conlucrare cu partenerii locali (autorități publice, companii care activează pe piața locală). Granturi de 100.000 euro. Punctaj prioritar: afaceri dezvoltate în domeniul de specializare.Schemă de ajutor de stat „INNOVATION”. Deducerea a până la 80% din costurile necesare pentru invenții, inclusiv acoperirea cheltuielilor cu înregistrarea și protejarea invențiilor cu obligația implementării efective în România.Granturi pentru digitalizare și comerț online (pentru IMM). Granturi între 50.000 și 200.000 € pentru firmele cu cifra de afaceri mai mică de 1 milion de euro, pentru software certificat de e-commerce și de administrare a unei firme (de tip ERP).Schemă de ajutor de stat pentru retehnologizarea companiilor locale. Schemă pentru sprijinirea transferului de tehnologie. Punctaj suplimentar: industrii exportatoare, nepoluante.Programul România Tech Nation. Schemă de ajutor de stat pentru susţinerea înființării de start-up-uri cu componentă digitală în fiecare judeţ, prin acordarea unui grant de 50.000 de euro/start-up. Este necesară includerea obligatorie a componentei de educaţie, training şi mentorat, cu asigurarea unui loc în makerspace, incubator de afaceri sau accelerator local.Program Women in tech. Schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea femeilor antreprenor pentru deschiderea de afaceri în domeniul tehnologiei. Vor fi acordate granturi cu componentă în fiecare județ.Programul Starter kit - schemă de ajutor de stat pentru asigurarea suportului pentru transformarea/transferul companiilor în era digitală prin acordarea de vouchere de digitalizare în valoare de 5000 Euro/companie.Acțiuni suport pentru programul România Tech Nation:Înfiinţarea a cel puţin unui laborator de robotică şi makerspace în fiecare judeţ, în care să se asigure programe de training pentru a începe, creşte şi dezvolta o companie în domeniul digital.Tech Tour Trucks – campanii de promovarea a educaţiei tech în comunităţi.Tech Capital of the Year - prin care să fie desemnat un oraş drept capitală a tehnologiei în urma unui concurs în care să participe întrepinzătorii sau adminsitraţiile locale care folosesc/implementeză/desfăşoară activităţi în cele mai noi domenii ale tehnologiei şi ştiinţei;Cloud first policy- strategie care vizează adoptarea de soluţii cloud pentru autorităţile publice, respectiv dotarea acestora cu instrumentele şi cunoştiinţle necesare pentru a se muta în cloud. Majoritatea acestor proiecte ar urma să fie făcută din fonduri europene. Descarcă aici Programul de Guvernare

25 noiembrie

25 noiembrie, 2021

Comunicat de presă Proiect "NEET's II - Făurește-ți Viitorul!"

Comunicat de presă Proiect "NEET's II - Făurește-ți Viitorul!"

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Componenta 1 „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” - regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Est si Sud Muntenia Obiectiv specific: 1.1 Obiectivul Specific 1., apel de proiecte POCU/908/1/3/ Operațiune compozită: OS. 1.1, 1.2/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2 Axa Prioritară: Iniţiativa locuri de muncă pentru tineri Contract POCU: POCU/908/1/3/150259 Titlul proiectului: NEETs II-Faureste-ti viitorul! HR Specialists SRL (HRS) impreuna cu Ridal System SRL urmaresc prin implementarea acestui proiect Dezvoltarea unui mecanism integrat de promovare a unei ocupări sustenabile şi de calitate a forţei de muncă a cel putin 1052 de persoane care fac parte din categoria tinerilor NEETs, someri cu varsta intre 16 – 29 ani, inregistrati la Servicul Public de Ocupare cu rezidenta in regiunile mai putin dezvoltate, Sud-Est si Sud Muntenia. Grupul tinta (tinerii NEETs inscrisi in proiect) va beneficia de un sprijin considerabil in vederea atingerii obiectivului principal al proiectului si anume, integrarea pe piata muncii sau deschiderea de noi micro-intreprinderi prin urmatoarele: Accesul la cursuri de calificare profesionala de nivel 2 (360 ore) conform prevederilor OG129/2000 pentru un numar de 780 persoane din grupul tinta, cursuri in urma carora vor obtine certificat de calificare in domeniul dorit; Formarea profesionala si certificarea a 100 tineri in domeniul competentelor antreprenoriale prin 4 sesiuni de cursuri a cate 25 participanti, autorizate de ANC si repartizate echilibrat in regiunile de implementare;Sprijin pentru 39 persoane din grupul tinta pentru înfiintarea unei afaceri, inclusiv a ocuparii pe cont propriu prin acordarea de servicii de consiliere/consultanta /mentorat pentru elaborarea de planuri de afaceri in vederea selectarii pentru finantare sau pentru angajare pe cont propriu.Servicii specializate de orientare si consiliere profesionala, precum si servicii de mediere pe piata muncii, pentru sprijinirea cautarii unui loc de munca si facilitarea angajarii;Curs de formare profesionala si certificarea a 100 tineri in domeniul competentelor antreprenoriale prin 4 sesiuni de cursuri a cate 25 participanti, autorizate de ANC si repartizate echilibrat in regiunile de implementare; Obiectivul general este dezvoltarea unui mecanism integrat de promovare a unei ocupări sustenabile şi de calitate a forţei de muncă a cel putin 1052 de persoane care fac parte din categoria tinerilor NEETs, someri cu varsta intre 16 – 29 ani, inregistrati la Servicul Public de Ocupare cu rezidenta in regiunile mai putin dezvoltate, Sud-Est si Sud Muntenia, prin: Obiectivele specifice ale proiectului Accesul la cursuri de calificare profesionala de nivel 2 (360 ore) conform prevederilor OG129/2000 pentru un numar de 780 persoane din grupul tinta, cursuri in urma carora vor obtine certificat de calificare in domeniul dorit; Formarea profesionala si certificarea a 100 tineri in domeniul competentelor antreprenoriale prin 4 sesiuni de cursuri a cate 25 participanti, autorizate de ANC si repartizate echilibrat in regiunile de implementare;Sprijin pentru 39 persoane din grupul tinta pentru înfiintarea unei afaceri, inclusiv a ocuparii pe cont propriu prin acordarea de servicii de consiliere/consultanta /mentorat pentru elaborarea de planuri de afaceri in vederea selectarii pentru finantare sau pentru angajare pe cont propriu.Servicii specializate de orientare si consiliere profesionala, precum si servicii de mediere pe piata muncii, pentru sprijinirea cautarii unui loc de munca si facilitarea angajarii; Principii orizontale respectate: Egalitate de șanse si Dezvoltare durabilă. Impactul dorit: Realizarea unei conexiuni cu persoanele din grupul tinta pe toata durata proiectului pentru a-i putea introduce pe piata muncii;Nevoia de informare privind posibilitatile de continuare a studiilor si de formare profesionala, despre posibilitatile de construire a unei cariere in domeniile vizate de cursurile de formare;Cresterea accesului la activitatile de consiliere si mediere pentru toate persoanele din grupul tinta cu scopul de a oferi tuturor posibilitatea de a ocupa un loc de munca. Criteriile principale de selectie vor fi urmatoarele: Persoane cu vârsta între 16 si 29 de ani, care nu urmeaza nici o forma de educatie sau formare si care nu sunt ocupate pe piata muncii, care sunt sau nu sunt înregistrate si profilate de catre SPO si care pot fi selectate si integrate în grupul tinta al proiectului Durata proiectului: 24 luni Valoarea totala a proiectului: 16.033.995,40 lei Județele de implementare: Arges, Dambovita, Prahova, Teleorman, Calarasi, Ialomita, Vrancea, Galati, Buzau, Braila, Tulcea, Constanta, Giurgiu. Locatia de implementare a proiectului: HRS: Voluntari, Ilfov RIDAL SYSTEM: Bucuresti Informatii suplimentare pot fi solicitate la adresa de email: contact@hrs-outsourcing.com sau la numarul de telefon: 031.10.10.108 Mai multe informatii puteti gasi pe site-ul: www.hrs-outsourcing.com / https://ridalsystem.ro/

24 noiembrie

24 noiembrie, 2021

(Surse): Ghidul solicitantului POC 4.1.1 - dată de lansare & informații (noua Măsură 3)

(Surse): Ghidul solicitantului POC 4.1.1 - dată de lansare & informații (noua Măsură 3)

NOTĂ: Acest articol nu prezintă informații provenite din surse oficiale. Pentru informații oficiale vă invităm să vizitați platforma MIPE (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene) Surse neoficiale au precizat pentru Smis® că Apelul Investiții în activități productive finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 - Axa Prioritara 4 prin Acțiunea 4.1.1 ar urma să fie lansat până vineri (26.11.2021) cu depunere a cererilor de finanțare pe 27 decembrie 2021. Ghidul solicitantului (varianta oficială, consultativă) poate fi descărcat de aici. INFORMAȚII OFICIALE: În data de 7 octombrie, MIPE a lansat un comunicat de presă care preciza ca forma finală a ghidului va fi publicat în aproximativ o lună. În data de 27 octombrie, Comisia Europeană a aprobat schema destinată IMM-urilor afectate de pandemie pentru investiții în activități productive (POC 4.1.1.) În perioada 8-12 noiembrie a fost votată metodologia și criteriile de selecție utilizate pentru POC 4.1.1. de către CM POC. În data de 16 noiembrie Comisia Europeană a decis prelungirea cadrului temporar COVID până la 30 iunie 2022 În data de 19 noiembrie Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a transmis pentru Smis că Ghidul Solicitantului ar urma să fie lansat în perioada următoare În data de 22 noiembrie a fost publicat în MONITORUL OFICIAL - Ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene, pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat — Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 — Investiții productive. INFORMAȚII NEOFICIALE: POC 4.1.1. este apelul care vine să înlocuiască vechea Măsură 3, anulată de guvernanți ca urmare a suspiciunilor de nereguli. Din păcate, nici în cazul acestui apel lucrurile nu au început cu dreptul. În anumite grupuri de rețele sociale circulă deja de mai bine de 3 săptămâni diverse variante “neoficiale” / consolidate ale ghidului. Pentru a preveni dezinformarea, echipa Smis® nu a publicat aceste documente. În schimb, în data de 8 noimebrie 2021 echipa Smis a transmis un e-mail către AM POC în care semnalam aceste aspecte și mai multe probleme care se regăseau în ghid. Din pacate nu am primit niciun răspuns până astăzi. Vom reveni în zilele următoare cu un articol nou despre problemele existente în presupusul ghid final pentru POC 4.1.1. De ce am ales să facem public acest document? În lipsa altor finanțări pentru investiții, există un interes enorm pentru POC 4.1.1. – În platforma Smis, peste 30.000 de IMM și-au verificat eligibilitatea. Așa cum menționează și cititorul nostru care ne-a transmis documentul: “este destul de evident ca este o potentiala frauda prin prisma conditiilor ghidului: principiul primul venit - primul servit, valoarea foarte mare a finantarii, plafonul cheltuielilor eligibile de consultanta destul de mare. Tot bugetul de 358 de milioane de euro va ajunge in buzunarele celor ce au beneficiat de acest ghid final inaintea antreprenorilor si consultantilor de buna credinta.” Reamintim că toate mediile de profesioniști din România au insistat pentru eliminarea criteriului primul venit – primul servit și pentru corelarea cifrei de afaceri cu valoarea proiectului. Astfel, la forma actuală (neoficială) orice companie cu cifra de afaceri de 5.000 de lei, poate depune și obține o finanțare de până la 1.000.000 euro. Mai mult, o lansare a ghidului până vineri (cu deschidere a platformei IMM Recover în 27 decembrie), lasă la dispoziția antreprenorilor și consultanților 30 de zile pentru scrierea proiectelor, dintre care în săptămâna 29 noiembrie – 5 decembrie, majoritatea și-au programat concedii (Sf. Andrei, 1 decembrie), iar perioada 20 decembrie – 27 decembrie nu este nicidecum o perioadă pentru scris proiecte complexe de investiții ci mai degrabă pentru sărbătorile de iarnă. Astfel, din 30 de zile, vor fi efectiv 15 zile pentru scrierea proiectelor. Inclusiv Președintele Consiliului IMM, domnul Florin Jianu, a publicat pe Facebook, un fragment din documentul ce poate fi descărcat mai jos, ceea ce ne întărește îngrijorările că acesta ar putea fi ghidul final. sursa: Facebook Marti, 23 noiembrie, reprezentanții Consiliului Național IMM au criticat dur schema de ajutoare de stat COVID, publicată de guvernul demis Cîțu în Monitorul Oficial, și fac „un apel la noul prim-ministru”, Nicolae Ciucă, „să oprească imediat acest potențial jaf”. Mai mult, aplicarea nu se va mai face în MySMIS (surse neoficiale au precizat pentru Smis că motivul principal ar fi riscul de blocare al platformei) ci in platforma IMM Recover, aceiași platformă în care au fost depuse cererile de finanțare pentru Măsurile 1, 2, Horeca și pentru Măsura 3 anulată. Documentul neoficial oferă data de 27 decembrie ca dată de deschidere a aplicației IMM Recover. Astfel, dacă se va menține acest ghid, în a treia zi de Craciun, de la orele 9:00 se vor depune câteva mii de proiecte... defapt începând de la ora 9:00 și pâna la ora 09:01... pentru că documentele vor fi pregătite în cele 30 de zile, urmând ca aplicarea să se facă prin simpla încărcare a documentelor în platforma IMM Recover. Anulare, amânare sau lansare? Există 3 variante posibile la acest moment: Se va anula această Măsura – și va fi regândită de către noul guvern ce urmează a fi instalatSe va amâna lansarea și Ghidul Solicitantului va fi probabil îmbunătățit (ca urmare a consultărilor)Va fi lansat Ghidul Solicitantului în forma actuală (reamintim că este un document neoficial) La o scurtă analiză, documentul neoficial nu va diferă foarte mult de cel aflat in variantă consultativă. Am centralizat în cele ce urmează o listă cu modificări ce ar putea apărea în ghidul final (reamintim ca sursele NU sunt unele oficiale): Informații neoficiale: Grila de punctaj va fi identică cu cea din ghidul consultativValoarea unui proiect va fi de minim 50.000 euro, valoarea maximă rămâne neschimbată - 1.000.000 euroVa fi menținut principiul primul-venit primul-contractat Astfel, orice proiect care îndeplinește minim 70 puncte va merge spre contractare. Un proiect va trece din etapa de CAE (conformitate administrativă și eligibilitate) în cea de ETF (evaluare tehnico-financiară), fară a fi condiționat de așteptarea rezultatului pentru celelalte proiecte. MySmis sau… IMM Recover (granturi.imm) sau ambele :) Se discuta încă de acum o lună dacă apelul să fie lansat în platforma MySmis sau în platforma IMM Recover (granturi.imm.gov.ro) – Platforma IMM Recover a fost îmbunătățită în ultimele luni, este platforma unde s-au depus aplicațiile pentru Măsurile 1 și 2, pentru Măsura 3 – anulată, pentru Electric-Up si schema HORECA. Această modificare ar putea interveni în urma interesului crescut pentru acest apel și posibilitatea ca MySmis să întâmpine blocaje la un număr mare de click-uri simultan. Lipsa de soluții tehnice face ca în documentul neoficial să fie prezentat un scenariu cel puțin amuzant: Cererile de finanșare vor fi depuse in platforma IMM Recover, unde vo fi încarcate documente după șabloane MySMIS. Apoi, în cazul în care cererea de finanțare este aprobată va fi depusă în termen de 5 zile in MySMIS, identic cu cea depusă in IMM Recover. GDPR externalizat Beneficiarii vor avea posibilitatea externalizării serviciilor GDPR cu condiția ca la prima cerere de prefinanțare/ plată/ rambursare să se prezinte contactul aferent acestor servicii. Astfel s-ar elimina prevederea inițială: În conformitate cu regulile GDPR, în echipa de management/implementare a proiectului în cadrul întreprinderii trebuie să fie desemnat un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (DPO) Firme cu profit la 2019 și firme înființate in 2018 Conform surselor neoficiale, unul dintre criteriile de eligibilitate va fi ca solicitantul să fi avut profit în anul 2019 şi să fie înfiiinţat cel târziu la 31.12.2018 CAEN pentru AFN va trebui autorizat la momentul depunerii Codul CAEN pentru care se solicita finantarea trebuie sa fie autorizat la momentul depunerii proiectului. Corelare cheltuieli VERZI Dacă proiectul propune edificărea unei construcţii verzi care respectă prevederile Anexei nr. 1 la Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de screening pentru determinarea condițiilor în care o activitate economică se califică ca contribuind în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă acea activitate economică nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ oricăruia dintre celelalte obiective de mediu. Respectiv categoria de cheltuieli 4.1 Atunci toate cheltuielile din Capitolele 1, 2 si 3, cheltuielile de consultanţă și proiectare, dirigenţie etc. aferente edificării unei construcţii ar urma să fie considerate verzi. Dacă s-ar menține această prevedere a ghidului s-ar simplifica mult procesul de evaluare precum și calculul indicatorilor de mediu (punctajul proiectului contribuie la obiectivele de mediu) Practic, dacă cheltuiala încadrată în categoria 4.1 contribuie la obiectivele de mediu, toate cheltuielile conexe din catgoriile 1, 2, 3 vor contribui la aceste obiective. Reamintim ca in capitolele 1, 2, 3 sunt incluse următoarele cheltuieli eligibile:    1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.1. Amenajarea terenului 1.2. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială    2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului    3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 3.1. Studii de teren 3.2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii 3.3. Comisioane, cote si taxe 3.4. Proiectare şi inginerie 3.5. Consultanţă 3.6. Asistenţă tehnică Firmele cu activitatea suspendată integral in 2020 - neeligibile Solicitanții care au avut activitatea suspendată în cursul anului 2020 din cauza pandemiei de COVID-19 pe întreg anul 2020 ar putea fi încadrați în categoria solicitanților neeligibili în timp ce solicitanții care au avut activitatea suspendată parțial sunt eligibili. Proiecte orientate către activități productive și mai puțin către construcții În varianta finală a ghidului, finanțatorul ar putea atrage atenția ca în cazul construcțiilor, timpul necesar pentru pregătirea documentației pentru depunerea proiectelor este destul de scurt. De asemenea, timpul pentru realizarea unei construcții, cu toate procedurile aferente acestor lucrări este îndelungat și este posibil ca proiectul să nu poată fi realizat în cei doi ani de implementare, beneficiarul riscând la finalul anului 2023 să i se retragă finanțarea acordată. Obiectivul acestui apel este îndeplinit în principal prin achiziționarea echipamentelor necesare pentru derularea activității productive. Așadar, concentrarea atenţiei potențialilor solicitanți ar trebui focusată pe cheltuieli cu investiții în activități productive (echipamente, utilaje, linii de producție, etc) și doar în subsidiar poate fi avută în vedere achiziţia/realizarea de construcții, dacă această cheltuială este absolut necesară și dacă pregătirile sunt într-un stadiu avansat, astfel încât procedurile să se deruleze în timpul limitat pentru depunerea și ulterior, pentru implementarea proiectelor. Reamintim ca perioada de implementare este de maxim 24 luni sau până la 31.12.2023 cel mai târziu. Dreptul de superficie În cazul în care proiectul cuprinde lucrări de investiții privind imobile, solicitantul ar putea dovedi pe lângă dreptul de proprietate, concesiune, chirie/comodat și dreptul de superficie cu privire la imobilul (clădire) unde se face investiția. Nu vor fi decontate cheltuielile notariale aferente achiziționării clădirii / spațiului. Conform informațiilor primite cheltuielile notariale aferente achiziționării clădirii / spațiului nu pot fi decontate prin proiect. Beneficiari fără angajați în 2019 În cazul întreprinderilor fără angajați în anul 2019, pentru a putea fi calculat puctajul aferent productivității muncii, se va introduce în cererea de finanţare cifra 1 (la număr de angajaţi), iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin 1. Se va menține obligativitatea fundamentării cheltuielilor prin 2 oferte de preț Pentru achizițiile de bunuri/ servicii/ lucrări este necesar sa se prezinte minim 2 oferte de preţ care vor fi ataşate cererii de finanţare. Descarcă documentul NEOFICIAL.

24 noiembrie

24 noiembrie, 2021

Acțiunea POC 4.1.1. PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL!

Acțiunea POC 4.1.1. PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL!

Update: LUNI 22 NOIEMBRIE 2021 a fost publicat în MONITORUL OFICIAL - Ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene, interimar, pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat — Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 — Investiții productive. Descarcă aici documentul complet Apelul “Investiții în activități productive” finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 - Axa Prioritara 4 prin Acțiunea 4.1.1 ar urma să fie lansat în perioada următoare conform răspunsului transmis de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru Smis® Ghidul solicitantului (varianta consultativă) poate fi descărcat de aici. POC 4.1.1. este apelul care vine să înlocuiască vechea Măsură 3, anulată de guvernanți ca urmare a suspiciunilor de nereguli. Peste 27.000 de IMM-uri au aplicat pentru vechea Măsura 3. Acțiunea 4.1.1 “Investiții în activități productive” se bucură de un interes enorm din partea IMM-urilor. 30.000 de companii și-au verificat eligibilitatea prin instrumentul gratuit POCStatus. Alți 1200 de beneficiari au început deja să își contureze proiectele utilizând POCSketch. Ce știm până acum:În data de 7 octombrie, MIPE a lansat un comunicat de presă care preciza ca forma finală a ghidului va fi publicat în aproximativ o lună.În data de 27 octombrie, Comisia Europeană a aprobat schema destinată IMM-urilor afectate de pandemie pentru investiții în activități productive (POC 4.1.1.)În perioada 8-12 noiembrie a fost votată metodologia și criteriile de selecție utilizate pentru POC 4.1.1. de către CM POC.În data de 16 noiembrie Comisia Europeană a decis prelungirea cadrului temporar COVID până la 30 iunie 2022 Presați de termenul de 31.12.2021 pentru contractare și obligați să depună proiectele după un sistem necompetitiv (primul venit – primul contractat / fără a se ține cont de punctaj – în limita unui punctaj de minim 70 de puncte) antreprenorii români interesați să acceseze Măsura 4.1.1 au primit o veste bună în data de 16 noiembrie: Comisia Europeană a decis prelungirea cadrului temporar COVID de la 31 decembrie 2021 la 30 iunie 2022. Astfel, ar exista timp suficient acum pentru lansarea unui ghid final care să nu mai impună acest principiu de contractare, iar alocarea proiectelor să se facă în ordinea descrescătoare a punctajului. Când va fi publicat ghidul final?În mod normal, ghidul solicitantului – varianta finală - ar fi trebuit publicat la începutul lunii noiembrie. După parerea noastră, mai multe motive stau la baza întârzierilor apărute: Feedback-ul mediului IMM și al firmelor de consultanță privind eliminarea criteriului primul – venit primul servit precum și alte neclarități cu privire la investițiile ce contribuie la obiectivele de mediuSchimbările din plan politic, lipsa unui guvern și a unui Ministru al MIPE. Reamintim că interimatul a fost asigurat de către Dl. Florin-Vasile CÎŢUPrelungirea cadrului temporar COVID până la 30 iunie 2022 de către Comisia Europeană Estimări de lansare (luând în calcul informațiile disponibile la acest moment)Estimările noastre (Smis®) pentru Apelul “Investiții în activități productive” finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 - Axa Prioritara 4 prin Acțiunea 4.1.1 sunt următoarele: Lansarea ghidului final: decembrie 2021 – ianuarie 2022 Scrierea proiectelor: ianuarie 2022 – februarie 2022 Depunerea și evaluarea proiectelor: februarie – martie - aprilie 2022 Contractare proiecte: mai – iunie 2022 Avantajele și dezavantajele prelungirii cadrului temporar COVID până la 30 iunie 2022Prelungirea Cadrului temporar COVID până la 30 iunie 2022 oferă răgaz AM POC pentru a lansa un ghid consolidat care să țină cont de nevoile reale de redresare economică ale IMM-urilor și sprijinirea capacității acestora de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale. Principalul dezavantaj este dat de perioada micșorată pentru implementare. Dacă până acum luam în calcul o lansare a ghidului și o contractare “pe repede-nainte” până la 31 decembrie 2021, lăsând beneficiarilor un număr de aproximativ 24 de luni de implementare, acum, odată cu “relaxarea” termenului până la 30 iunie 2022, scade perioada de implementare cu până la 6 luni. Astfel, antrepenorii care și-au pus în plan să demareze o construcție (investiție nouă) prin această măsura de sprijin ar trebui acum să reconsidere obiectivele proiectului și să se focuseze pe cheltuieli cu investiții în activități productive (echipamente, utilaje, linii de producție, etc) și doar în subsidiar să fie avută în vedere achiziţia/realizarea de construcții, doar dacă această cheltuială este absolut necesară și dacă pregătirile sunt într-un stadiu avansat, astfel încât procedurile să se deruleze în timpul limitat pentru depunerea și ulterior, pentru implementarea proiectelor. Modificări posibile pentru noul ghidMai multe surse au prezentat pentru Smis® care ar putea fi modificările (noutățile) din nou ghid:Companiile cu activitate suspendată în 2020 ar putea fi neeligibileValoarea maxima a proiectului ar putea fi limitată la 2 x cifra de afaceri aferentă anului 2019Eliminarea principiului primul-venit - primul-servitProiectele ar putea fi depuse in platforma IMM Recover în defavoarea MySMIS Fii la curent cu ultimele noutăți și scrie proiectul tău prin Smis®Indiferent că vrei să încerci să îți scrii singur proiectul sau să apelezi la un consultant, platforma noastră îți oferă cele mai bune soluții. Verifică 100% gratuit eligibilitatea companiei tale prin POC Status și dacă ești eligibil poți începe gratuit să scrii proiectul tău prin POC Sketch sau poți transmite o cerere de ofertă către peste 15 companii de consultanță verificate Smis®.

23 noiembrie

23 noiembrie, 2021

Cum se risipesc fondurile europene – Satele românești se umplu de biciclete, ATV-uri și peleți

Cum se risipesc fondurile europene – Satele românești se umplu de biciclete, ATV-uri și peleți

Agro-tv prezintă o realitate neplacută in țara noastră. Măsurile non-agricole lansate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) sunt recunoscute ca fiind printre cele mai populare și accesate de către beneficiarii din mediul rural. În teorie, aceste submăsuri – 6.2 și 6.4 – ar trebui să stimuleze investițiile în afacerile din mediul rural, pentru a dezvolta aceste zone din punct de vedere economic, astfel încât să nu mai fie părăsite de către tineri. În practică, însă, lucrurile se pare că nu stau chiar așa. Deși fondurile europene destinate acestor zone se cheltuie în totalitate de fiecare dată, investițiile realizate lasă de dorit din punct de vedere al valorii lor de piață. Spre exemplu, pe submăsura 6.2, cele 50 de milioane de euro puse la dispoziție de Ministerul Agriculturii au fost epuizate în primele 5 zile, însă o mare parte din proiectele depuse, care au și punctajele cele mai mari, nu vor avea un impact pozitiv în ceea ce privește economia rurală, spun specialiștii. ”La submăsura 6.2 o să avem un dezastru. Avem 16 localități în România cu potențial turistic ridicat. Pe aceste 16 localități sunt peste 500 de proiecte depuse, pe închirieri de biciclete, triciclete și așa mai departe, iar restul restul de 400 de proiecte care s-ar putea să primească finanțare sunt pe partea de peleți. Deci vom avea triciclete și biciclete în 16 comune din România și câteva fabrici de producere a peleților; să vedem cât de eficiente vor fi, pentru că cu 70.000 euro, doamne ajută să reușească să facă o afacere viabilă”, a precizat consultantul Ion Păunel în cadrul emisiunii ”Agricultura la Raport” cu Ovidiu Ghinea. În aceste condiții, specialiștii spun că o să ne trezim peste câțiva ani cu situații ciudate, în care anumite comune vor fi invadate de zeci sau sute de afaceri similare, care nu vor avea niciun efect real. ”O să ajungem să avem situații inedite; să avem mai multe ATV-uri și biciclete decât locuri de cazare în zonă, să doarmă oamenii pe biciclete și pe ATV-uri. Eu mă întreb dacă se uită cineva în ansamblu la aceste lucruri. Cam câte zeci și sute de proiecte se pot depune pe un areal și cam care este dezvoltarea fulminantă a unor zone de potențial turistic care până acum, din statistică, nici n-au existat cu asemenea lucruri? Alergăm din nou după selecția unui proiect și nu după valoarea lui de piață”, a subliniat consultantul Cristian Găină. Specialistul mai susține că proiectele pentru fabricile de peleți, punctate foarte bine în acest exercițiu financiar, nu vor fi viabile în economia reală, pentru că banii sunt mult prea puțini pentru crearea unor fabrici care să producă, într-adevăr, într-un sistem rentabil. ”La fel și cu peleții. Eu am avut șansa să văd și să fac de-a lungul carierei mele foarte multe fabrici. Nici măcar la jucării nu găsești echipamente de peleți de 60.000 euro. Etapa de a face peleți dintr-o perspectivă de competiție începe undeva la 400.000-500.000 euro, în condițiile în care unitatea este lângă o zonă cu puternică masă lemnoasă. Din perspectivă economică este un haos; nu mai avem nicio valoare de piață a acestor lucruri, ci urmărim doar să îndeplinească în teorie niște criterii”, a mai explicat Cristian Găină. Amintim că submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale, a beneficiat de o alocare financiară de 50 de milioane de euro în 2021, iar valoarea proiectelor depuse în primele cinci zile de la lansare depășește 300 de milioane de euro.

11 noiembrie

11 noiembrie, 2021

AFM anunță o nouă etapă Casa Verde FOTOVOLTAICE

AFM anunță o nouă etapă Casa Verde FOTOVOLTAICE

Agro-tv anunță că Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) și Ministerul Mediului au anunțat că vor lansa o nouă etapă de înscriere în programul Casa Verde Fotovoltaice, prin care se acordă persoanelor fizice până la 20.000 lei pentru instalarea de fotovoltaice. Bugetul disponibil va fi de 280 de milioane de lei și înscrierile vor demara în decembrie. Programul a fost blocat începând cu anul 2019, după suspiciuni de fraudă la înscrierea unor dosare. Lorand Arpad Fulop, președinte AFM, a precizat că programul va fi relansat în luna decembrie cu un buget de 280 de milioane de lei, fonduri rămase nedistribuite, după ce multe din dosarele depuse inițial au fost respinse. „Din decembrie relansăm programul. Bugetul este ce a rămas de atunci, din 2019. În 2019 aveam 537 de milioane de lei pentru fotovoltaice și am oprit programul după ce solicitările au ajuns la 540 de milioane. De aceea avem acum 280 de milioane lei, atât ne-au rămas, pentru că nu fiecare dosar a fost aprobat”, a spus Fulop. Șeful Administrației fondului pentru mediu a dat asigurări că de această dată programul „va merge total diferit”. „Nu e posibil să stea persoana fizică 2 ani până dosarul va fi evaluat. Ceea ce am promis e că fotovoltaicele care se depun în decembrie în cel mai rău caz până în iunie le contractăm”, a spus acesta. Programul Casa Verde Fotovoltaice a fost oprit la numai șase ore după ce a fost lansat, în data de 10 septembrie 2019, pe fondul suspiciunilor de fraudă la înscrierea unor dosare. Suspiciunile au venit după ce, în prima zi de înscriere, o singură firmă de instalatori din Oltenia a reuşit performanţa de a înregistra 2.700 de aplicaţii în doar câteva ore, mai mult decât aplicaţiile depuse în oricare dintre celelalte şapte regiuni. Înregistrarea atât de multor dosare într-un mod corect, în numai câteva ore, este foarte puţin probabilă, având în vedere că o singură persoană nu poate încărca mai mult de 4 dosare într-o oră. AFM a sesizat atunci organele abilitate. Programul a continuat însă, toate dosarele înscrise atunci fiind luate în calcul la finanțare. Președintele AFM a precizat joi că în total au fost peste 27.000 de dosare. „Într-adevăr chiar în luna octombrie am reușit să evaluăm ultimele 1.000 de dosare. Probabil știți situația, era acolo o interpretare care ne punea în situația să reanalizăm vreo 1.200 de dosare ca să nu avem după aceea o grămadă de procese. Am evaluat acestea în octombrie și în momentul de față mai avem 442 pe care trebuie să le publicăm, evaluate sunt, din punct de vedere juridic ne mai uităm și, dacă totul e în regulă, le publicăm în următoarele săptămâni. Și, desigur, și pentru acele dosare începe contractarea”, a afirmat el. Finanțare de până la 20.000 de lei Prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, Autoritatea Fondului pentru Mediu (AFM) acordă facilităţi de finanţare de panouri solare în limita sumei de 20.000 lei şi respectiv de 25.000 de lei în cazul locuinţelor izolate. Cheltuielile care pot fi acoperite cu aceşti bani sunt: cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp (sistemul de panouri fotovoltaice, invertor, conexiuni, tablou electric); cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice (15% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice); TVA aferentă cheltuielilor eligibile. Suma reprezintă 90% din valoarea totală a unui astfel de sistem, iar restul de 10% trebuie plătit de către beneficiarul sistemului. De exemplu, în situaţia unei investiţii cu valoarea totală de 22.230 lei, finanţarea acordată este de 20.000 lei, iar contribuţia proprie a persoanei fizice este de 2.230 lei.

06 noiembrie

06 noiembrie, 2021

Peste 500 de proiecte depuse la AFIR la prima oră pentru Submăsura 6.2

Peste 500 de proiecte depuse la AFIR la prima oră pentru Submăsura 6.2

Agro-tv relatează că Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a lansat în 29 octombrie 2021, la ora 9:00, sesiunea de primire a proiectelor pentru submăsura 6.2 – „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”. Interesul pentru această submăsură este unul imens, acest fapt fiind reflectat de numărul extrem de mare de cereri depuse în prima zi. Potrivit datelor oficiale AFIR, în primele ore de la lansarea submăsurii, au fost depuse 599 de cereri de finanțare, în valoare totală de 37.710.000 euro. Finanțarea investițiilor neagricole se va face cu până la 70.000 de euro nerambursabili/proiect, iar suma totală disponibilă pentru investiții este de 50 de milioane de euro. Sesiunea pentru primirea cererilor de finanțare se va desfășura în intervalul 29 octombrie 2021, ora 9:00 – 31 ianuarie 2022, ora 16:00, însă este foarte probabil ca aceasta să se încheie mult mai devreme, datorită interesului imens din partea beneficiarilor.

30 octombrie

30 octombrie, 2021

PNRR - Versiunea Extinsă a fost Publicată

PNRR - Versiunea Extinsă a fost Publicată

Planul Național de Redresare și Reziliență al României a fost evaluat pozitiv de Consiliul Uniunii Europene ieri, 28 octombrie 2021. Astfel, România are la dispoziție 29,2 miliarde euro, până în 2026, de la Uniunea Europeană, pentru modernizare prin reforme și investiții esențiale. În perioada următoare, primele fonduri, respectiv 13% din suma nerambursabilă alocată României, vor ajunge în țară sub forma unei prefinanțări acordate de Comisia Europeană. Planul Național de Redresare și Reziliență este structurat pe cei 6 piloni prevăzuți de Regulamentul Mecanismului de Redresare și Reziliență și împărțit în 15 componente, astfel încât să acopere nevoile României și să urmărească concomitent prioritățile Comisiei Europene. În total, prin PNRR România va beneficia de 29,2 miliarde euro, din care 14,2 miliarde granturi și 14,9 miliarde împrumuturi. Banii se vor acorda în tranșe, în funcție de îndeplinirea unor obiective, numite jaloane și ținte. În total, sunt 507 de jaloane și ținte de realizat până la 31 decembrie 2026. MIPE a publicat ieri versiunea extinsă a Planului, însemnând peste 70 de documente. Descarcă varianta extinsă a PNRR-ului De asemenea, MIPE a lansat o pagină de facebook dedicată PNRR-ului, unde pot fi urmărite informații legate de implementarea acestuia. Sursa: MIPE

29 octombrie

29 octombrie, 2021

Rezultate pe pagina
24
1 - 24 din 108

inAfaceri.ro