Termeni şi Conditii

Prezentare Generala

InAfaceri.ro reprezintă platforma și aplicația mobilă create și gestionate de Espace Digital Services S.R.L., o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în Cluj-Napoca, str. Meteor 8, apt. 9 , jud. Cluj, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J01/1152/2018, cod unic de înregistrare 39668260, cu scopul de a face disponibile și vizibile în mediul online Anunțurile Utilizatorilor, într-o modalitate funcțională, user friendly, relevantă, modernă, optimizată, responsabilă, scalabilă și sigură.

Aplicația „InAfaceri” pentru telefoane mobile constă într-un software care pune la dispoziția dumneavoastră, în calitate de Utilizator, o serie de servicii ale societății informaționale care sunt similare cu cele ale platformei InAfaceri.ro și care sunt furnizate în aceleași condiții. În sensul prezentelor Politici, prin trimiterea la noțiunea de „Platformă” se va înțelege și Aplicația „InAfaceri”, cu excepția situațiilor în care asimilarea nu este posibilă.”

E-mail: office@inafaceri.ro
Telefon: 0741 262 060

În cazul în care doriți să formulați o plângere sau sesizare cu privire la Utilizatori, Anunțuri sau informații publicate, vă rugăm ca aceasta să fie transmisă prin e-mail, la adresa office@inafaceri.ro, și preferabil să conțină datele minimale necesare identificării dumnevoastră și a Utilizatorului, Anunțului sau informației în cauză.

Pentru a ne putea atinge scopurile menționate, am pregătit Termenii și Condițiile (T&C) care urmează să guverneze modalitatea în care platforma și aplicația mobilă vor putea fi utilizate la capacitatea lor maximă și în beneficiul Vizitatorilor și/sau Utilizatorilor. Pentru a facilita înțelegerea în mod complet a rolului acestora și termenii folosiți în cuprinsul T&C, vă invităm să aveți în vedere următoarele:

 • InAfaceri.ro reprezintă platforma dezvoltată de Espace Digital Services S.R.L., o societate
 • cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în Cluj-Napoca, str. Meteor 8, apt. 9 , jud. Cluj, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J01/1152/2018, cod unic de înregistrare 39668260;
 • Vizitator înseamnă orice persoană care prin utilizarea diverselor dispozitive electronice și cu acces la internet (desktop, laptop, telefon, tableta etc.), accesează platforma;
 • Utilizator înseamnă orice persoană fizică sau juridică care a optat pentru crearea unui Cont;
 • Cont înseamnă secțiunea din cadrul platformei InAfaceri.ro, creată de Utilizator, prin accesarea căreia este posibilă corectarea/modificarea datelor Utilizatorului, gestionarea Anunțurilor (inclusiv privind modalitatea în care Anunțul este promovat și, după caz, vizualizarea completă a celorlalte Anunțuri;
 • Anunț reprezintă blocul de informații (text și, dacă este cazul, imagini) accesibil Vizitatorului, care a fost creat de către Utilizator și care conține informații privind „Vânzări firme” / „Vânzări active” / „Finanțări” / „Servicii”, cu scopul de a face accesibil publicului, prin intermediul InAfaceri.ro, oferta sau serviciile sale;
 • Pachetele Business Week, Business Premium, Business Vip și Business Partner reprezintă statutul unui Utilizator care a optat pentru promovarea Anunțului prin mijloace suplimentare celui de postare, care sunt de natură a crește vizibilitatea acestuia în cadrul platformei și/sau în cadrul altor spații online, în funcție de statutul Utilizatorului, respectiv Business Week, Business Premium, Business Vip și Business Partner.

Conținutul platformei reprezintă rezultatul asocierii creației și experienței InAfaceri.ro cu informațiile și imaginile transmise de către Utilizatori. Textele, fotografiile, grafica precum și orice alte materiale sau elemente prezentate sau care fac posibilă prezentarea și funcționarea acesteia sunt protejate în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la drepturile de autor și drepturile conexe, precum și cu cele ale altor forme de protejare a creației, în beneficiul InAfaceri.ro (imagini, text, reprezentări grafice etc. ) sau, după caz, Utilizatorilor (imagini, text etc.) care atunci când publică un Anunț, acordă platformei dreptul de a utiliza în conformitate cu scopul InAfaceri.ro, conținutul acelui Anunț (imagini, text etc.). Conținutul platformei nu va putea fi, prin orice mijloace tehnice, copiat, distribuit, modificat, utilizat etc. ... în scop comercial, fără acordul prealabil al InAfaceri.ro.

În cazul în care Vizitatorul apreciază conținutul InAfaceri.ro și intenționează să-și facă publice intenția de vânzare și/sau serviciile, acesta are în mod gratuit posibilitatea de a deveni Utilizator și ulterior, de a posta un Anunț.

Dacă sunteți în această situație, va invităm să parcurgeți cu atenție prezentele T&C, care au rolul de a descrie modalitatea în care platforma InAfaceri.ro funcționează, beneficiile oferite de aceasta și oferta InAfaceri.ro, care, în caz de acceptare, urmează a guverna raporturile dintre aceasta și Utilizator. Precizăm că T&C, cu informarea Vizitatorilor și Utilizatorilor prin afișarea pe platformă, în timp, la inițiativa InAfaceri.ro și în mod necondiționat, pot suferi modificări care vor fi în principal de natură a îmbunătăți experiența dumneavoastră online și serviciile noastre. În cazul în care Utilizatorii, astfel informați, nu sunt de acord cu modificările aduse T&C, aceștia au posibilitatea de a decide încetarea utilizării serviciilor oferite de InAfaceri.ro.

Utilizatorul. Ulterior analizei „Politicii de confidențialitate”, înțelese și acceptate de către dumneavoastră în mod expres, prin selectarea Secțiunii „Cont nou”, InAfaceri.ro vă va solicita să parcurgeți următoarele etape:

 1. a) în cazul în care „Tipul de utilizator” selectat este „Persoană fizică” și dețineți capacitatea deplină de exercițiu, urmează să introduceți următoarele informații: prenume, nume, e-mail, telefon și parola dorită;

  b) în cazul în care „Tipul de utilizator” selectat este „Persoană juridică” și dețineți calitatea de reprezentant legal, urmează să introduceți următoarele informații: denumirea companiei, codul de înregistrare fiscală, prenumele și numele dumneavoastră, e-mail, telefon și parola dorită;

 2. Să declarați că prezentele T&C și Politica de confidențialitate au fost parcurse integral, înțelese și acceptate în mod expres, și, în cazul în care doriți, să optați pentru abonarea la newsletter (inclusiv comunicări comerciale) și să ne transmiteți poza dumneavoastră de profil.

În cazul în care procedura descrisă anterior a fost parcursă, urmează să primiți un e-mail din partea InAfaceri.ro, care are rolul de a confirma crearea Contului de către noul Utilizator și de a marca începutul raportului cu InAfaceri.ro (InAfaceri.ro păstrează și vă permite să descărcați T&C într-un format care asigură stocarea și reproducerea prezentele T&C, în limba română). În ceea ce privește acest aspect, vă readucem aminte că raportul (contractul) a fost încheiat la cererea dumneavoastră prin utilizarea mijloacelor menționate și disponibile pe platformă și că există posibilitatea ca acesta să fie încheiat și în cazul în care ne comunicați (de exemplu, prin e- mail) faptul că doriți să deveniți Utilizator și InAfaceri.ro va confirma primirea mesajului prin transmiterea unei dovezi de primire sau prin confirmare.

Dacă observați că cele comunicate de către dumneavoastră sunt eronate și/sau greșite, în cel mai scurt timp posibil, va fi necesar să accesați Secțiunea „Intră în cont” / Subsecțiunea „Modifică datele contului” și să îndreptați informațiile transmise prin completarea câmpurile corespunzătoare și similare cu cele menționate anterior. Un proces asemănător va fi utilizat și în cazul în care doriți să schimbați parola. Dacă parola a fost uitată, va fi necesar să accesați Secțiunea „Intră în cont” / Subsecțiunea „Am uitat parola” și să completați câmpurile corespunzătoare, similare cu cele menționate anterior și intuitive, disponibile ulterior recepționării unui e-mail din partea InAfaceri.ro care are rolul de a confirma identitatea dumneavoastră.

Publicarea unui Anunț și achiziționarea Pachetelor Business Week, Business Premium, Business Vip și Business Partner.

Pentru că InAafaceri.ro asigură servicii specifice societății informaționale, prin publicarea în cadrul platformei de anunțuri și, după caz, prin promovarea acestora în mediul online, vă îndemnăm să profitați de toate facilitățile care vă sunt puse la dispoziție și la care aveți dreptul, să publicați un Anunț și să solicitați promovarea acestuia.

Publicarea unui Anunț. Prin selectarea Secțiunii „Adaugă anunț” și ulterior confirmării statutului de Utilizator, aveți posibilitatea de a publica gratuit până la 2 Anunțuri diferite, care urmează a fi vizibile pe platformă timp de 90 zile, referitoare la vânzarea de firme sau active, prestarea de servicii sau finanțări, în cazul persoanelor juridice, sau vânzare de active și prestarea de servicii, în cazul persoanelor fizice, prin completarea câmpurilor existente pe platformă.

În momentul publicării unui Anunț, va fi necesar să introduceți anumite informații, urmând câmpurile prestabilite și sugestive, privind descrierea bunului sau serviciului și datele persoanei de contact.

Ulterior parcurgerii pașilor indicați, care reprezintă și acordul dumneavoastră pentru a utiliza informațiile (publicarea, promovarea, inclusiv prin transmiterea Anunțurilor, integral sau în rezumat, către alte platforme sau operatori economici, respectiv platforme de social media - Facebook, pentru îndeplinirea serviciilor oferite de către InAfaceri.ro) dar și o garantare a faptului că sunteți titularii drepturilor de orice natură asupra informației (text, imagine etc.), InAfaceri.ro urmează a vă transmite în mod automat și neutru un e-mail care are rolul de a vă informa asupra publicării acestuia pe platformă, de a marca începutul perioadei de 90 de zile, timpul în care Anunțul va fi disponibil Vizitatorilor sau celorlalți Utilizatori, și momentul din care dumneavoastră aveți posibilitatea de a modifica/șterge Anunțul (înainte de expirarea perioadei indicate, InAfaceri.ro urmează a vă transmite un e-mail din cuprinsul căruia va rezulta faptul că Anunțul urmează să expire).

Vă readucem aminte că orice acțiune vă aparține și că InAfaceri.ro nu vă poate influența deciziile/conduita sau informațiile (text, imagini etc.) care urmează a fi furnizate și asupra cărora, dacă este cazul, declarați că dețineți toate drepturile.

În acest sens vă rugăm să aveți în vedere că transmiterea oricărei informații în mediul online, text sau Anunț, a fost inițiată de către dumneavoastră, că destinatarii informației nu sunt determinați de către platformă și conținutul informației nu este și nici nu poate fi influențat/modificat de către InAfaceri.ro. În ceea ce privește aceste aspecte menționăm că InAfaceri.ro nu are și nici nu ar putea avea cunoștință dacă dumneavoastră aveați dreptul de a transmite acele informații, dacă informațiile sunt corecte, dacă informațiile nu reprezintă consecința / nu pot determina săvârșirea unei fapte nelegale și/sau dacă informația ar putea vătăma, în orice mod o altă persoană sau încalcă dispozițiile legale incidente.

Totodată, InAfaceri.ro, la solicitarea oricărei persoane/entități va șterge orice informații / Anunțuri care pot fi interpretate drept înșelătoare, de natură comparativă, de natură a discredita sau denigra, care sunt subliminale sau care prejudiciază respectul pentru demnitatea umană și morala publică, includ sau induc discriminări bazate pe rasă, sex, limbă, origine, origine socială, identitate etnică sau naționalitate, atentează la convingerile religioase sau politice, aduc prejudicii imaginii, onoarei, demnității și vieții particulare a persoanelor, exploatează superstițiile, credulitatea sau frica persoanelor, prejudiciază securitatea persoanelor sau incită la violență, încurajează un comportament care prejudiciază mediul înconjurător sau care favorizează comercializarea unor bunuri sau servicii care sunt produse ori distribuite contrar sau conform unor prevederi legale exprese (cum ar fi, băuturile alcoolice, produsele din tutun, substanțelor stupefiante și/sau psihotrope, arme, muniții, explozivi, metode și mijloace pirotehnice, medicamente, jocuri de noroc, animale, valori, bilete sau altele, în funcție de dispozițiile legale incidente) sau care încalcă orice alte dispoziții legale incidente sau drepturi ale unor terțe părți.

Promovarea anunțului - achiziționarea Pachetelor Business Week, Business Premium, Business Vip și Business Partner.

În situația în care vă doriți să creșteți vizibilitatea Anunțurilor prin diverse mijloace puse la dispoziție de InAfaceri.ro, descrise în Secțiunea dedicată din cadrul Platformei, aveți posibilitatea de a achiziționa unul dintre următoarele pachete prin care vă este preluarea/transmiterea Anunțului către alte platforme / persoane.

 1. Business Week. În cazul în care optați pentru pachetul Business Week a cărui contravaloare este de 39 lei / 7 zile(fără T.V.A), InAfaceri.ro va crește vizibilitatea Anunțurilor, va asigura promovarea acestora în lista de anunțuri timp de 7 zile de la prima publicare a Anunțului și vă actualiza anunțul de trei ori.
 2. Business Premium. În cazul în care optați pentru pachetul Business Premium, a cărui contravaloare este de 89 lei / 30 de zile (fără T.V.A), InAfaceri.ro va crește substanțial vizibilitatea Anunțurilor, va asigura promovarea acestora pe prima pagină a platformei timp de 7 zile de la prima publicare și ulterior, în lista de anunțuri, timp de 30 de zile, și-l va actualiza automat de cinci ori. (în cazul republicării, Anunțul nu va beneficia de creșterea vizibilității și promovare). Totodată, Anunțurile urmează a fi identificate în secțiunea de noutăți și promovate pe social media.
 3. Business Vip. În cazul în care optați pentru pachetul Business Vip, a cărui contravaloare este de 399 lei / 30 de zile (fără T.V.A), InAfaceri.ro va crește substanțial vizibilitatea Anunțurilor, va asigura promovarea acestora pe prima pagină a platformei timp de 7 zile de la prima publicare și ulterior, în lista de anunțuri, timp de 30 de zile, va actualiza automat anunțul de 15 ori, va promova anunțul pe social media (LinkedIn, Facebook și/sau Instagram), vă va permite accesul la în Secțiunea „Promovarea Săptămânii” și publicarea unui articol în Secțiunea Noutăți, respectiv „Interviu cu Antreprenorii”.
 4. Business Partner. În cazul în care doriți să beneficiați și de alte servicii care ar putea fi oferite de InAfaceri.ro, nu doar publicare și promovare a Anunțurilor, conform celor menționate anterior, și doriți să deveniți Business Partner al InAfaceri.ro, vă rugăm să ne contactați.

Plata contravalorii abonamentelor, la care se va adăuga și comisionul perceput de procesatorul de plăți și care va fi suportat de către dumneavoastră, va putea fi efectuată cu cardul, prin intermediul platformei Netopia MobilPay, în RON, la cursul oficial comunicat de Banca Națională a României valabil în ziua efectuării plății. În cazul efectuării unei plăți, după confirmarea tranzacției de către procesatorul de plăți, urmează să primiți factura aferentă prin e-mail și InAfaceri.ro va începe procedeul de creștere a vizibilității și promovării anunțului ulterior transmiterii unui e-mail de confirmare (înainte de sfârșitul perioadei pentru care a fost ales pachetul, InAfaceri.ro urmează a vă transmite un e-mail de informare cu privire la expirarea acestuia).

În final, cu privire la Anunțurile Utilizatorilor, menționăm că prin zi se înțelege intervalul de 24 de ore care începe să curgă în momentul în care evenimentul s-a produs (publicarea Anunțului / obținerea unui anumit statut) și curgerea oricărei perioadei menționate nu urmează a fi suspendată, întreruptă sau afectată într-un alt mod, de perioadele în care platforma (sau Anunțul) nu va fi disponibilă accesării. În situația în care platforma nu va fi disponibilă accesării din culpa InAfaceri.ro sau din cauze fortuite, perioada în care Anunțurile vor fi disponibile sau promovate, după caz, va fi prelungită automat cu o perioadă în care platforma nu a fost disponibilă.

Ștergerea Anunțurilor, suplimentar cazurilor în care acestea încalcă T&C, va fi efectuată automat după 90 de zile din momentul în care Anunțul expiră.

Comentarii. InAfaceri.ro urmează să permită Utilizatorilor postarea de comentarii în câmpul predefinit din cadrul fiecărui Anunț, cu condiția ca acesta să aibă o legătură evidentă cu Anunțul, să nu fie ofensator sau de natură a denigra sau a aduce atingere drepturilor persoanei, să nu aibă scopul imediat sau mediat de a transfera atenția Vizitatorului/Utilizatorului asupra unui alt Anunț din cadrul platformei sau altui anunț/reclamă din mediul online și să nu includă informații care reprezintă date personale, în sensul legii (inclusiv numere de telefon, adrese de e-mail etc.). În cazul în care un Comentariu nu respectă cele menționate anterior sau cele prevăzute în T&C referitoare la Anunțuri, InAfaceri.ro are dreptul de a șterge Comentariul Utilizatorului, fără nicio altă formalitate.

Comunicările și newsletter. Prin crearea unui cont și implicit, acceptarea T&C, Utilizatorii au posibilitatea de a opta pentru primirea de informații în legătură cu Contul, Anunțurile, Statutul și Comentariile, comunicări de natură comercială cu privire la platforma InAfaceri.ro și serviciile furnizate pe adresa de e-mail înregistrată în contul de Utilizator. Înscrierea la newsletter, se va realiza prin înregistrarea consimțământului dumneavoastră în urma bifării opțiunii „ACCEPT COMUNICARI COMERCIALE DIN PARTEA INAFACERI.RO”. Toate aceste comunicări urmează a fi identificate ca având această natură („PUBLICITATE”) și dumneavoastră, în măsura în care doriți, aveți posibilitatea de a vă refuza transmiterea de comunicări comerciale și newsletter și de a vă retrage oricând consimțământul prin accesarea link-ului dezabonare din textul newsletter-ului.

Încetarea colaborării. Raportul contractual dintre Utilizator și InAfaceri.ro urmează a înceta la simpla cererea a dumneavoastră, prin ștergerea contului utilizând Secțiunea „Contul meu” și Sub-secțiunea „Șterge contul”, și în cazul în care a) InAfaceri.ro identifică încălcarea de către Utilizator a celor cuprinse și convenite în T&C, indiferent de statutul dumneavoastră și b) în termen de un an de la ultima accesare a platformei de către Utilizator.

În cazul în care colaborarea a încetat din orice motiv, Anunțul a fost șters sau Utilizatorul a renunțat la unul dintre pachetele menționate anterior și care au fost achiziționate pentru o anumită perioadă, InAfaceri.ro nu va rambursa/despăgubi cu nicio sumă de bani, dumneavoastră renunțând la acest drept, și, în funcție de situație, toate informațiile relative Contului și/sau Anunțului și care sunt în controlul nostru direct, urmează a fi șterse.

Forța majoră. InAfaceri.ro sau Utilizatorul nu va fi răspunzător pentru neexecutarea obligațiilor sale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este datorată unui eveniment de forță majoră. Dacă în termen de 5 zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre părți va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Soluționarea disputelor. Orice dispută decurgând din sau în legătură cu prezentele T&C, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desființarea acestora, va fi soluționată pe cale extrajudiciară, prin negociere. În cazul în care disputa nu este soluționată prin negocierile purtate, în termen de 10 zile lucrătoare din momentul notificării existenței unei dispute / pretenții către cealaltă parte, InAfaceri.ro și/sau dumneavoastră avem posibilitatea și dreptul de a sesiza instanțele competente potrivit legii.

Autoritățile care reglementează și supraveghează activitatea InAfaceri.ro sunt Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Ministerul Finanțelor Publice și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Prezentele T&C au fost redactate având în vedere dispozițiile Legii nr. 287/2009, republicată, Legii nr. 265/200, Legii nr. 158/2002 și bunelor practici și nu deviază de la dispozițiile incidente, în sensul limitării drepturilor Utilizatorilor sau terților.

Politica Privind Cookies

Această politică reglementează utilizarea cookie de către Espace Digital Services S.R.L., o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în Cluj-Napoca, str. Meteor 8, apt. 9 , jud. Cluj, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J01/1152/2018, cod unic de înregistrare 39668260 (în continuare „InAfaceri.ro”) pentru platformă sau pe sisteme care au legătură cu platforma (website-ul www.inafaceri.ro). Această politică de cookie-uri este valabilă începând cu data de 01.06.2020.

Informațiile privind cookie și scopul acestora, modul în care este oferit consimțământul și modul în care acestea pot și șterse, sunt regăsite în cuprinsul prezentei politici.

Despre cookie și utilitatea acestuia pentru platforma InAfaceri.ro

Cookies sunt fișiere-text de mici dimensiuni pe care platforma InAfaceri.ro, cu acordul dumneavoastră, urmează să îl salvează pe dispozitivul de pe care aceasta este accesată (desktop, laptop, tabletă, telefon etc…) cu scopul de a vă oferi un serviciu util, complet și constat îmbunătățit și, în funcție de natura acestora, facilitează ca la o nouă accesare de pe același dispozitiv, preferințele sau alte informațiile furnizate să fie prestabilite.

Care sunt cookies utilizate de InAfaceri.ro

InAfaceri.ro utilizează cookies sau tehnologii similare proprii și de la terți, care au drept scop abilitarea acestora de a vă/ne oferi serviciile lor relative platformei în scopuri de marketing/publicitate, și pot fi clasificate ca fiind HTTP sau Pixel, în cazul în care este menționat expres în cuprinsul prezentei, și sunt necesare, statistice și de marketing.

 • Cookies necesare sunt utile funcționării platformei și pentru îndeplinirea scopului acesteia. Acestea sunt, spre exemplu, cele privind consimțământul privind politica de cookies și cele utile accesării secțiunii și serviciilor dedicate Utilizatorului.
 • Cookies statistice ne permit să monitorizăm activitatea platformei, prin recunoașterea vizitatorilor, a numărului acestora, a perioadei în care platforma este utilizată și a modalității în care aceasta este utilizată. Aceste cookies ne permit să observăm cum platforma funcționează, din punctul dumneavoastră de vedere, și de a o îmbunătăți în constant.
 • Cookies de marketing, ale terților, înregistrează activitatea dumneavoastră web pentru a va putea oferi informații relevante, conforme scopului platformei, inclusiv prin canalele de social media deținute de terți.

Cookie proprii necesare pentru utilizarea platformei sunt CookieConsent, Auth și RequestVerificationToken și cele pentru statistică internă sunt stat_bounce, stat_usr_visits, stat_vstr_unique și stat_vstr_duration.

Cele de la terți, care pot fi analizate inclusiv prin accesarea hiperlink, sunt nenecesare și sunt utilizate în scopuri de marketing și statistic, respectiv cele ale doubleclick.net - Google (test_cookie, r/collect), Facebook (fr, tr și _fbp) și ale Google Analytics (_utm.gif, _ga, _gid, _gidt, collect, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz și __utmv).

Cookies utilizate de InAfaceri.ro și menționate anterior deși nu au drept scop identificarea dumneavoastră ca persoană fizică prin mijloace electronice, ci sunt necesare pentru o bună funcționare a platformei, îndeplinirea scopului acesteia și în scop statistic sau de marketing, au ca temei legal al utilizării acestora este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. a) și f) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, respectiv, în anumite cazuri, consimțământul dumneavoastră (exprimat prin acceptarea politicii) și interesul nostru legitim pentru buna funcționare a platformei, îndeplinirea scopului acesteia și asigurarea unui serviciu complet. Suplimentar acestor mențiuni, precizăm că fiecare dintre cookies utilizate sau care ar putea fi utilizate în viitor sunt descrise în continuare, prin scop, date colectate/transmise, perioada stocării.

CookieConsent (Necesar / InAfaceri.ro) Acest cookie are rolul de a stoca pentru o perioadă de un an, consimțământul vizitatorului cu privire la acceptarea cookie(s) utilizat de platforma InAfaceri.ro și a prezentei politici;
Auth (Necesar / InAfaceri.ro) Acest cookie, pentru fiecare sesiune, are rolul de a transmite către platformă datele de autentificare, în variantă criptată, și de a menține autentificarea pe toată durata sesiunii;
RequestVerificationToken (Necesar / InAfaceri.ro) Acest cookie, pentru fiecare sesiune, are rolul de a ne asigura că informația transmisă cu privire la utilizator este autentică, reală (anti - bot);
stat_bounce (Statistica Interna / InAfaceri.ro) Acest cookie, pentru fiecare sesiune, are rolul de a monitoriza dacă vizitatorul a părăsit platforma imediat după autentificare;
stat_usr_visits (Statistica Interna / InAfaceri.ro) Acest cookie are rolul de a monitoriza și de a stoca pentru o perioadă de un an, de câte ori un vizitator a accesat platforma și de a reține prima și ultima accesare;
stat_vstr_unique (Statistica Interna / InAfaceri.ro) Acest cookie are rolul de a monitoriza și stoca pentru o perioadă de un an de câte ori platforma a fost accesată de vizitatori unici;
stat_vstr_duration (Statistica Interna / InAfaceri.ro) Acest cookie are rolul de a monitoriza și stoca pentru o perioadă de un an frecvența vizitelor și timpul acestora;
test_cookie (Marketing/ Google/Doubleclick.net) Acest cookie, pixel și de sesiune, are rolul de a verifica dacă browser-ul dumneavoastră acceptă utilizarea de cookies;
r/collect (Marketing/ Google/Doubleclick.net) Acest cookie, pixel și de sesiune, are rolul de a de ne informa cu privire la tipul de dispozitiv utilizat de către dumneavoastră și care pagini web sau platforme de social media au fost accesate. Acest cookie permite transmiterea către Google Analytics a informațiilor privind dispozitivul și paginile/platformele accesate de către dumneavoastră;
fr (Marketing/ Facebook) Acest cookie al Facebook și activ pentru o lună, are rolul de a ne permite publicitatea InAfaceri.ro către vizitatori, atunci când aceștia accesează Facebook sau altă platformă deținută/gestionată/în colaborare cu Facebook Advertising;
tr (Marketing/ Facebook) Acest Cookie, pixel și de sesiune, are un o descriere asemănătoare cu cea a „fr”, cu mențiunea de publicitatea disponibilă pe Facebook sau altă platformă deținută/gestionată/în colaborare cu Facebook Advertising, este a unor terțe părți;
_fbp (Marketing/ Marketing/ Facebook) Acest cookie al Facebook și activ pentru o sesiune, are o descriere asemănătoare cu cea a „fr”;
_utm.gif (Marketing/ Google Analytics) Acest Cookie al Google Analytics, neesențial, statistic și de sesiune, are rolul de a înregistra date despre dispozitivul dumneavoastră;
_ga (Marketing/ Google Analytics) Acest Cookie al Google Analytics, neesențial și disponibil timp de 2 ani, are rolul de a ne permite, prin ID, în scop de analiză, diferențierea vizitatorilor și de a cunoaște ce pagini, conținut și activitate ați avut sau a fost efectuată;
_gid (Marketing/ Google Analytics) Acest Cookie al Google Analytics, de sesiune, are rolul de a deosebi între vizitatori și de a genera date statistice relative modului în care platforma este utilizată;
_gidt (Marketing/ Google Analytics) collect (Marketing/ Google Analytics) Acest Cookie al Google Analytics, de sesiune, are rolul de a ne permite să determină dispozitivul utilizat de către dumneavoastră și ce alte pagini web/platforme de social media accesați. Informațiile sunt transmise către Google Analytics și permit identificarea vizitatorului atunci când utilizează alte dispozitive sau canale de marketing;
_gat (Marketing/ Google Analytics) Acest Cookie al Google Analytics, pixel și de sesiune, are rolul de a ne permite filtrarea vizitatorilor (bot) și de a reduce rata solicitărilor;
AMP_TOKEN (Marketing/ AMP Client services / Google Analytics) Acest cookie al AMP, persistent (de la 30 de secunde la un an), are rolul de a stoca ID-ul userului;
__utma (Marketing/ Google Analytics) Acest Cookie al Google Analytics, disponibil timp de doi ani, are rolul de a deosebi între vizitatori și de a stabili accesările platformei de către aceștia;
__utmt (Marketing/ Google Analytics) Acest Cookie al Google Analytics, de sesiune, are rolul de a determina și limita numărul de cereri transmise către Google Analytics;
_utmb (Marketing/ Google Analytics) Acest Cookie al Google Analytics, de sesiune, are rolul de a determina durata accesării prin stocarea datelor privind momentul în care platforma a fost accesată și utilizată;
_utmc (Marketing/ Google Analytics) Acest Cookie al Google Analytics, de sesiune, are rolul de a determina durata accesării prin stocarea datelor privind momentul în care platforma a fost părăsită și sesiunea s-a terminat;
__utmz (Marketing/ Google Analytics) Acest Cookie al Google Analytics, disponibil timp de 6 luni, are rolul de a determina și păstra cuvintele cheie şi motoarele de căutare utilizate, respectiv modalitatea în care vizitatorul a ajuns să acceseze platforma;
_utmv (Marketing/ Google Analytics) Acest Cookie al Google Analytics, disponibil timp de 2 ani, are rolul de a stoca variabile customizate ale utilizatorului.

Acceptarea sau neacceptarea politicii privind cookies și ștergerea acestora

În momentul în care dumneavoastră accesați InAfaceri.ro, toate cookies menționate anterior sunt dezactivate și acestea vor deveni active exclusiv cu acordul dumneavoastră exprimat prin selectarea „Accept” din secțiunea dedicată care va fi disponibilă în momentul accesării platformei, tip pop-up, respectiv:

Neacceptarea tuturor cookies sau dezactivarea/ștergerea acestora poate avea loc și prin modificarea setărilor browser-ului/dispozitivului dumneavoastră, utilizând secțiunea dedicată din cadrul acestuia. În această situație, accesul la anumite secțiuni din cadrul platformei, în special cea destinată Utilizatorului, poate fi restricționată sau platforma nu va putea funcționa în condiții optime și conform scopului său.

În cazul în care doriți să formulați o sesizare privind prezenta politică privind cookie sau reclamanții, vă rugăm să ne contactați utilizând datele de contact - email: office@inafaceri.ro sau la telefon 0741 262 060

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI INAFACERI.RO

InAfaceri.ro este o platformă deținută de Espace Digital Services S.R.L., o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în Cluj-Napoca, str. Meteor 8, apt. 9 , jud. Cluj, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J01/1152/2018, cod unic de înregistrare 39668260, având următoarele date de contact la care ne puteți transmite cereri/sesizări/reclamanții privind protecția datelor:

E-mail:office@inafaceri.ro
În atenția:Metesan Valentin-Alin
Subiect: Protecția datelor
Telefon: 0741 262 060

are sarcina de a vă informa, proteja informațiile personale și de a le prelucra în mod echitabil și transparent, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare, „Regulamentul”).

Prezenta politică vă oferă informații detaliate cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, modul în care le colectăm, scopurile în care le folosim și cum le păstrăm în siguranță.

Pentru o mai bună înțelegere a prezentei Politici, vă rugăm să aveți în vedere că următorii termeni au un sens specific:

Date cu caracter personal: Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Persoana vizată: Persoana fizică identificată sau identificabilă căreia îi sunt prelucrate datele cu caracter personal;

Prelucrare: Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Operator: Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Persoana împuternicită de operator: Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

Destinatar: Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță;

Consimțământ: Orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Identificatori online: Adresele IP, identificatorii cookie sau alți identificatori precum etichetele de identificare prin frecvențe radio. Aceștia pot lăsa urme care, în special atunci când sunt combinate cu identificatori unici și alte informații primite de servere, pot fi utilizate pentru identificarea persoanelor fizice;

Datele personale prelucrate de InAfaceri.ro

Date cu caracter personal ale vizitatorilor: Identificatori online și alte informații cu privire la interacțiunea cu platforma InAfaceri.ro și cu privire la dispozitivul de pe care aceasta este accesată, prin intermediul cookie, în cazul în care Politica privind cookies a fost acceptată. Printre aceste pot fi stocate, pentru durata sesiunii de utilizare a platformei sau pentru o durată mai mare, modalitatea și timpul în care utilizați platforma, locația, activitatea dumneavoastră în cadrul platformei/online, momentele în care platforma a fost accesată sau părăsită, adresă IP.

Date cu caracter personal ale Utilizatorilor: În general, platforma InAfaceri.ro se adresează persoanelor juridice care doresc să-și facă publică intenția de a vinde un anumit bun sau servicii și nu are drept element determinant în modalitatea să de funcționare datele cu caracter personal. Cu toate acestea, în momentul înregistrării unui Utilizator, prelucrăm următoarele data cu caracter personal:

 • Date generale de identificare – prenume și nume;
 • Date de contact – numărul de telefon, adresa de e-mail;
 • Poza de profil, în cazul în care decidenți să o încărcați pe platformă;
 • Date bancare – este posibil, dar nu necesar, ca prin intermediul procesatorului de plăți Netopia să procesăm datele bancare în scopul emiterii documentelor de natură contabilă și arhivării acestora;
 • Date privind anunțurile vizualizate și/sau publicate, comentariile;
 • Datele personale care au putea fi introduse de către dumneavoastră în momentul publicării unui Anunț (persoane de contact);
 • Toate celelalte date cu caracter personal care sunt prelucrate în cazul vizitatorilor, respectiv identificatori online și alte informații cu privire la interacțiunea cu platforma InAfaceri.ro și cu privire la dispozitivul de pe care aceasta este accesată, prin intermediul cookie, în cazul în care Politica privind cookies fost acceptată. Printre aceste pot fi stocate, pentru durata sesiunii de utilizare a platformei sau pentru o durată mai mare, modalitatea și timpul în care utilizați platforma, activitatea dumneavoastră în cadrul platformei / online, momentele în care platforma a fost accesată sau părăsită, adresă IP;
 • Date cu caracter personal ale persoanelor de contact, publicate de către un Utilizator, în cadrul unui anunț: date generale de identificare – prenume și nume; date de contact – numărul de telefon, adresa de e-mail;
 • Date cu caracter personal ale Reprezentanților persoanelor juridice: date generale de identificare – prenume și nume; Date de contact – numărul de telefon, adresa de e-mail;

Date cu caracter personal ale Solicitanților de informații/petenților: date generale de identificare – prenume și nume; date de contact – numărul de telefon sau adresa de e-mail la alegerea Solicitantului.

Temeiul și scopul prelucrării datelor dumneavoastră

În temeiul executării contractului de prestări servicii din partea societății informaționale sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea contractului (încheierea contractului are loc în momentul în care dobândiți statutul de Utilizator, conform celor menționate în Termeni și Condiții). Atunci când utilizați platforma, aceasta procesează datele personale comunicate, respectiv cele menționate anterior privind Utilizatorul, cu scopul de a vă notifica că am recepționat cererea dumneavoastră privind crearea/modificarea datelor contului de Utilizator/Anunțului și de a vă informa cu privire la statutul/starea acestora prin e-mail (prelucrare automată) sau dacă există o un alt Utilizator care dorește să vă transmită un mesaj.

În temeiul executării contractului de prestări servicii prelucrăm informații cu privire la interacțiunea dumneavoastră cu platforma și cu privire la dispozitivul utilizat în scopul de a vă furniza un serviciu conform scopului platformei, într-un mod relevant și eficient. Totodată, cu privire la acestea, vă informăm că facem publice și procesăm datele personale ale Utilizatorului, persoanelor de contact, reprezentanților persoanelor juridice, poza de profil și datele introduse de către dumneavoastră cu privire la un bun sau serviciu, furnizate odată cu crearea Contului și Anunțului.

În temeiul îndeplinirii unei obligații legale care ne revine prelucrăm datele Utilizatorului: cu scopul emiterii facturii fiscale, obligație legală care ne revine în temeiul art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; cu scopul păstrării documentelor contabile, inclusiv a documentelor justificative, obligație legală care ne revine în temeiul Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea și datele cu caracter personal comunicate procesatorului de plăți, pentru a înregistra în evidențele noastre contabile documentul justificativ al plății.

În baza consimțământului aplicabil și în cazul prelucrării datelor personale anterior menționate, în măsura în care ați acceptat să primiți comunicări de natură comercială, inclusiv newsletter, și/sau politica privind cookies, utilizăm adresa dumneavoastră de e-mail pentru transmiterea conținutului platformei (Anunțuri) sau alte informații relevante privind serviciile InAfaceri.ro și identificatorii online constând în cookies (prelucrare automată). Acordul dumneavoastră poate fi oricând retras și nu vor fi afectate prelucrările efectuate în baza consimțământului anterior retragerii sale.

În baza interesului nostru legitim prelucrăm datele generale de identificare și adresa de e-mail sau numărul de telefon în scopul de a răspunde solicitărilor dumneavoastră cu privire la serviciile noastre și, cele obținute prin intermediul cookie, cu scopul de a asigura realizarea scopului platformei, respectiv funcționare, statistică și marketing.

Către cine transmitem datele dumneavoastră

Pentru a vă oferi servicii Inafaceri.ro, vom putea divulga datele dumneavoastră către partenerii noștri care, prin sprijinul lor, fac posibilă utilizarea platformei, cum sunt Termene.ro (https://termene.ro/), pentru obținerea, la cererea dumneavoastră expresă, a unor rapoarte referitoare la diverși profesioniști, entitățile care facilitează marketingul sau analiza traficului (cum sunt Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii, prin serviciile Google Analytics și doubleclick.net, (https://policies.google.com/privacy) și Facebook Inc, 1 Hacker Way Menlo Park, California 94025 (https://www.facebook.com/about/privacy) prin cookies, în scop de asigurării rolului platformei, respectiv statistic și marketing), prestatorii de servicii de contabilitate și:

 • NETOPIA Payments S.R.L., cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu 9-9A, Cladirea 24, etaj 4, Sector 2, București, 020335, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9170/2003, cod unic de înregistrare RO15565496, dacă va fi cazul, în scopul procesării plăților (aceștia prelucrează datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizați în mod direct, datele furnizate de către comercianții către care faceți o plată utilizând serviciile NETOPIA (pentru care NETOPIA acționează în calitate de împuternicit), precum și date care sunt generate pe baza acestora, și sunt prelucrate conform Politicii de confidențialitate a acestora - https://netopia-payments.com/politica-de-confidentialitate/, și acestea, parcursul activităților de prelucrare, sunt protejate prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate şi operațiunilor de prelucrare.
 • Amazon Web Services, P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108, USA, în scopul stocării datelor în cloud și păstrării copiilor de rezervă (backup), în variantă criptată;
 • PFA Groza E. Enikö - consultant fiscal, CIF 33983047, cu sediul în Cluj-Napoca, Baciu, Str. Uliului, Nr.7, Bl.D, Ap.30, Cluj, Romania în scopul administrării și întocmirii documentelor de natură contabilă;
 • Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii, prin serviciile Google Analytics și doubleclick.net, (https://policies.google.com/privacy) și Facebook Inc, 1 Hacker Way Menlo Park, California 94025 (https://www.facebook.com/about/privacy) prin cookies, în scop de asigurării rolului platformei, respectiv statistic și marketing.

Unde stocăm datele personale

Datele dumneavoastră personale sunt criptate și stocate pe servere situate în cadrul Spațiului Economic European, respectiv AWS Lambda, AWS EC2 și Google,.

Perioada prelucrării datelor

Prelucrăm și păstrăm datele personale numai atâta timp cât este necesar pentru a ne atinge scopul platformei și îndeplini obligațiile contractuale față de dumneavoastră și obligațiile legale de păstrare/arhivare, respectiv atât timp cât dețineți calitatea de Utilizator (în acest din urmă caz datele personale păstrate se referă și la cele transmise pentru publicarea unui Anunț) care, în anumite cazuri și conform Termenilor și Condițiilor, în caz de neutilizare a contului, poate fi pierdută după un an de la ultima accesare a Contului.

 • datele procesate în temeiul executării de prestări servicii, pe toată durata relațiilor contractuale;
 • datele procesate în scop de facturare și documente justificative contabile vor fi păstrate pe o perioadă de 10/5 ani, după caz, conform Legii contabilității nr. 82/1991;
 • datele procesate în temeiul consimțământului vor fi prelucrate până la momentul în care veți alege să vă retrageți consimțământul sau datele nu ne mai sunt necesare;
 • datele procesate în temeiul interesului nostru legitim, cele obținute prin intermediul cookies, vor fi prelucrate pe o perioadă de maxim 2 ani, după care vor fi șterse.

Drepturile vizitatorilor / utilizatorilor

Dreptul la acces. Vă vom confirma dacă procesăm datele personale și, în caz afirmativ, vă vom furniza o copie a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și următoarele informații: (a) scopurile prelucrării, (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; (e) existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; (f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; (g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; (h) existența sau nu a unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4), precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În cazul în care transferăm datele în afara S.E.E. sau către o organizație internațională, prezenta politică va fi modificată și aveți dreptul să fiți informat cu privire la garanțiile adecvate aplicate.

Prima copie a datelor personale este furnizată în mod gratuit. Pentru solicitarea de exemplare suplimentare putem percepe o taxă suplimentară rezonabilă, ținând seama de costurile administrative aferente.

Dreptul la rectificarea și/sau completarea datelor. Dacă datele pe care le deținem sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul să le corectați, respective să le completați. Aveți posibilitatea de a opera personal modificările necesare prin logarea în contul de Utilizator sau puteți formula o solicitare în acest sens, urmând ca noi să efectuăm operațiunile necesare.

Cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate, vom comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele dumneavoastră rectificarea sau completarea acestora. La solicitarea dumneavoastră vă vom informa care sunt destinatarii respectivi.

Dreptul la ștergerea datelor sau dreptul de fi uitat. Ne puteți cere să ștergem informațiile personale și noi vom da curs solicitării, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică una dintre următoarele situații: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în situația în care prelucrarea datelor are ca temei consimțământul și nu există nici un alt temei juridic în baza căruia noi să vă procesăm datele personale; vă opuneți prelucrării datelor în temeiul interesului nostru legitim; datele au fost prelucrate în mod ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului național; datele personale au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii informaționale către copii iar temeiul prelucrării este consimțământul.

Cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate, vom comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele ștergerea acestora. La solicitarea dumneavoastră vă vom informa care sunt destinatarii respectivi.

Ne rezervăm dreptul de a refuza ștergerea datelor atunci când prelucrarea lor este necesară pentru: pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; pentru respectarea unei obligații legale care ni se aplică în calitate de operator de date cu caracter personal; în scopuri de arhivare în interes public, cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, în măsura în care ștergerea datelor este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor. Ne puteți cere să blocăm și să restricționăm prelucrarea informațiilor personale în cazul în care se aplică una dintre situațiile: contestați exactitatea datelor – în acest caz vom restricționa prelucrarea pentru perioada în care efectuăm verificările necesare privind exactitatea datelor; prelucrarea datelor este ilegală și nu doriți ștergerea datelor; nu mai avem nevoie de date în scopul prelucrării, dar datele prelucrate vă sunt necesare pentru constarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; v-ați opus prelucrării datelor în temeiul interesului nostru legitim și vom restricționa prelucrarea pentru perioada în care verificăm dacă drepturile noastre legitime nu prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

În cazul în care prelucrarea datelor a fost restricționată, vom putea doar să stocăm datele doar după obținerea consimțământului, pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice; din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Vă vom informa înainte de a ridica orice restricție de prelucrare stabilită conform celor de mai sus.

Cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate, vom comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele dvs. restricționarea prelucrării acestor date. La solicitarea dvs. vă vom informa care sunt destinatarii respectivi.

Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi datele care vă privesc și pe care ni le- ați furnizat în vederea transmiterii lor către un alt operator de date, în următoarele situații: prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe un contract între noi și dumneavoastră; prelucrarea datelor este efectuată prin mijloace automate.

Vă vom furniza datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.

Dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, ne puteți solicita ca datele personale să fie transmise direct operatorului indicat.

Dreptul la opoziție. Ne puteți solicita să nu mai procesăm informațiile personale din motive legate de situația particulară în care vă aflați și dacă prelucrarea datelor se realizează în temeiul interesului nostru legitim. Vom înceta prelucrarea datelor cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților sau dacă scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

În plus față de cele de mai sus, ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele personale în scopuri de marketing direct.

Drepturi cu privire la procesul individual automatizat. Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii, atunci când este bazată pe prelucrarea automată, în cazul în care decizia automată produce efecte juridice sau vă afectează în mod semnificativ, cu excepția următoarelor cazuri: decizia automată este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract; decizia automată este autorizată prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern care se aplică InAfaceri.ro și are prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; decizia automată are la bază consimțământul expres. Corelativ, dumneavoastră aveți dreptul de a obține intervenție umană din partea noastră; dreptul de a vă exprima punctul de vedere; dreptul de a contesta decizia automată.

Dreptul la retragerea consimțământului. Dacă ne bazăm pe consimțământul dumneavoastră (sau consimțământul explicit) ca bază legală pentru prelucrarea informațiilor, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment, iar noi vom înceta prelucrarea datelor. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor datelor personale efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că prelucrarea datelor nu este conformă cu legislația în vigoare. Mai multe informații cu privire la ANSPDCP puteți obține accesând linkul http://www.dataprotection.ro/ .

Dreptul la o cale de atac judiciară. Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, aveți dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a ANSPDCP.

Pentru a ușura comunicarea dintre noi, și fără a vă restrânge dreptul de a sesiza ANSPDCP / alte autorități sau instanțele naționale în funcție de răspunsul nostru, vă rugăm ca orice cerere/reclamație să ne fie adresată prin e-mail, utilizând datele de contact menționate la începutul prezentei politici și noi, fără întârzieri nejustificate și în orice caz, în cel mult 15 de zile de la data primirii cererii/reclamației vă vom răspunde motivat prin mijloace electronice, cu excepția cazului în care solicitați furnizarea acestora în alt format. În măsura în care cererea este complexă sau ne aflăm în situația de a procesa un număr mare de cereri, vom putea amâna motivat furnizarea răspunsului cu cel mult încă 15 zile, cu informarea prealabilă.

Exercitarea drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată este gratuit. Cu toate acestea, în măsura în care cererile au un caracter vădit nefondat sau sunt excesive, mai ales din prisma repetitivității lor, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă sau de a refuza îndeplinirea celor solicitate.

© inAfaceri.ro 2020 Toate Drepturile Rezervate