Termeni şi Conditii

Prezentare Generala

InAfaceri.ro reprezintă platforma și aplicația mobilă create și gestionate de SOLUTII COMPLETE IN AFACERI S.R.L., o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în Cluj-Napoca, str. Meteor 8, apt. 9 , jud. Cluj, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J01/1152/2018, cod unic de înregistrare 39668260, e-mail: office@inafaceri.ro, telefon: 0723131131, cu scopul de a face disponibile și vizibile în mediul online Anunțurile Utilizatorilor, într-o modalitate funcțională, user friendly, relevantă, modernă, optimizată, responsabilă, scalabilă și sigură.

Aplicația „InAfaceri” pentru telefoane mobile constă într-un software care pune la dispoziția dumneavoastră, în calitate de Utilizator, o serie de servicii ale societății informaționale care sunt similare cu cele ale platformei InAfaceri.ro și care sunt furnizate în aceleași condiții. În sensul prezentelor Politici, prin trimiterea la noțiunea de „Platformă” se va înțelege și Aplicația „InAfaceri”, cu excepția situațiilor în care asimilarea nu este posibilă.”

Pentru a ne putea atinge scopurile menționate, am pregătit Termenii și Condițiile (T&C) care urmează să guverneze modalitatea în care platforma și aplicația mobilă vor putea fi utilizate la capacitatea lor maximă în beneficiul Vizitatorilor și/sau Utilizatorilor și relațiile dintre părți. Pentru a facilita înțelegerea în mod complet a rolului acestora și termenii folosiți în cuprinsul T&C, vă invităm să aveți în vedere următoarele noțiuni:

 • InAfaceri.ro reprezintă platforma dezvoltată de SOLUTII COMPLETE IN AFACERI S.R.L.
 • Vizitator înseamnă orice persoană care prin utilizarea diverselor dispozitive electronice și cu acces la internet (desktop, laptop, telefon, tableta etc.), accesează platforma;
 • Utilizator înseamnă orice persoană fizică sau juridică care a optat pentru crearea unui Cont;
 • Cont înseamnă secțiunea din cadrul platformei InAfaceri.ro, creată de Utilizator, prin accesarea căreia este posibilă corectarea/modificarea datelor Utilizatorului, gestionarea Anunțurilor (inclusiv privind modalitatea în care Anunțul este promovat și, după caz, vizualizarea completă a celorlalte Anunțuri;
 • Anunț reprezintă blocul de informații (text și, dacă este cazul, imagini) accesibil Vizitatorului, care a fost creat de către Utilizator și care conține informații privind „Vânzări firme” / „Vânzări active” / „Finanțări” / „Servicii”, cu scopul de a face accesibil publicului, prin intermediul InAfaceri.ro, oferta sau serviciile sale;
 • Pachetele de promovare reprezintă statutul unui Utilizator care a optat pentru promovarea Anunțului prin mijloace suplimentare celui de postare, care sunt de natură a crește vizibilitatea acestuia în cadrul platformei și/sau în cadrul altor spații online, în funcție de statutul Utilizatorului, respectiv cele indicate în paginile corespunzătoare.

Va invităm să parcurgeți cu atenție prezentele T&C, care au rolul de a descrie modalitatea în care platforma InAfaceri.ro funcționează, beneficiile oferite de aceasta și oferta InAfaceri.ro, care, în caz de acceptare, urmează a guverna raporturile dintre aceasta și Utilizator.

În cazul în care Vizitatorul apreciază conținutul InAfaceri.ro și intenționează să-și facă publică intenția de vânzare și/sau serviciile, acesta are în mod gratuit posibilitatea de a deveni Utilizator și ulterior, de a posta un Anunț, tot gratuit, sau conform pachetelor de servicii comandate.

Crearea contului

Prin selectarea secțiunii „Cont nou”, InAfaceri.ro vă va solicita să parcurgeți următoarele etape:

 1. Să introduceți în formularul pus la dispoziție informațiile solicitate, precum:

  a) în cazul în care selectați tipul de utilizator „Persoană fizică” și dețineți capacitatea deplină de exercițiu, vi se solicita informații precum: prenume, nume, e-mail, telefon și parola dorită;

  b) în cazul în care în care selectați tipul de utilizator „Persoană juridică” și dețineți calitatea de reprezentant legal, vi se solicita informații precum: denumirea companiei, codul de înregistrare fiscală, prenumele și numele dumneavoastră, e-mail, telefon și parola dorită;

 2. Să analizați și să declarați că prezentele T&C și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal au fost parcurse integral, înțelese și acceptate, și, în cazul în care doriți, să optați pentru abonarea la newsletter (inclusiv comunicări comerciale) și să ne transmiteți poza dumneavoastră de profil.

Dupa ce procedura descrisă anterior a fost parcursă, urmează să primiți un e-mail din partea InAfaceri.ro, care are rolul de a confirma crearea Contului și care marcheaza începutul raportului juridic contractual dintre noi (InAfaceri.ro vă permite să descărcați T&C într-un format care asigură stocarea și reproducerea lor în limba română). Acest raport juridic, respectiv contractul, a fost încheiat la cererea dumneavoastră prin utilizarea mijloacelor menționate și va instiintam că există posibilitatea ca acesta să fie încheiat sub forma unui înscris sub semnătură privată transmis prin poștă sau e- mail, în cazul în care solicitati acest lucru

Atentionare la responsabilitate! Vă rugăm să acordați atenție și să monitorizați permanent informațiile furnizate de dumneavoastră în pagina de profil. În cazul în care observați că acestea nu sunt legale, etice, reale, vă rugăm să le corectați în măsura în care vă permite platforma (spre exemplu în pagina dumneavoastră de profil), sau să ne anunțați neîntârziat de acest lucru pe e-mail. Contul este personal, netransferabil, limitat și revocabil în condițiile acestor T&C. Platforma pusă la dispoziție este una în care se publică și se promovează anunțuri de afaceri, astfel încât intrarea în raporturi juridice cu noi și cu ceilalți utilizatori se face în condițiile legislației profesioniștilor.

In cazul în care doriți să schimbați parola sau alta informatie din profil, va fi necesar să accesați parola”secțiunea de modificare a contului și să completați câmpurile corespunzătoare, și să completați câmpurile corespunzătoare, care sunt disponibile ulterior recepționării e-mail-ului de confirmare a identitatetii dumneavoastră.

Platforma asigură servicii specifice societății informaționale, prin publicarea de anunțuri și, promovarea lor în mediul online, astfel ca vă îndemnăm să profitați de toate facilitățile avand in vedere urmatoarele aspecte.

PUBLICAREA ANUNȚULUI Prin selectarea Secțiunii „Adaugă anunț” și ulterior confirmării statutului de Utilizator, aveți posibilitatea de a publica un anunț, prin completarea câmpurilor puse la dispoziție de platformă. Anunțurile pot avea ca obiect vânzarea de firme sau active, prestarea de servicii sau finanțări, în cazul persoanelor juridice, sau vânzare de bunuri și prestarea de servicii, în cazul persoanelor fizice.

În formularul de publicare a unui Anunț va fi necesar să introduceți anumite informații în câmpurile prestabilite și sugestive, privind descrierea bunului sau serviciului și datele persoanei de contact, astfel încât informația publicată să fie cât mai completă și vizibilă în Platformă.

Ulterior introducerii acestor date vi se solicită acordul pentru a utiliza informațiile, respectiv publicarea și promovarea Anunțului în platformă, transmiterea lui integral sau în rezumat către alte platforme sau operatori economici (platforme de social media: Facebook, Twitter, ș.a) în scopul îndeplinirii serviciilor oferite de către InAfaceri.ro. De asemenea, vi se solicită și o garantare a faptului că sunteți titularul drepturilor de orice natură asupra informației publicate (text, imagine etc.).

În urma apăsării butonului de publicare, InAfaceri.ro vă transmite în mod automat un e- mail care are rolul de a vă informa asupra publicării Anunțului în platformă, care marchează începutul perioadei în care Anunțul va fi disponibil Vizitatorilor și celorlalți Utilizatori și momentul din care dumneavoastră aveți posibilitatea de a modifica/șterge Anunțul (înainte de expirarea perioadei indicate, InAfaceri.ro urmează a vă transmite un e-mail din cuprinsul căruia va rezulta faptul că Anunțul urmează să expire).

Atenționare de responsabilitate ! Vă informăm că publicarea unui anunț, și, în general, orice acțiune a dumneavoastră în Platformă, este în responsabilitatea dumneavoastră și că trebuie să respectați legea, etica și prezentele T&C. InAfaceri.ro nu vă poate influența de la început deciziile/conduita sau informațiile (text, imagini etc.) care urmează a fi furnizate și asupra cărora, dacă este cazul, declarați că dețineți toate drepturile, iar pe parcurs verificările se fac în general la sesizarea altor utilizatori.
În acest sens vă rugăm să aveți în vedere că transmiterea oricărei informații în mediul online, text sau Anunț, a fost inițiată de către dumneavoastră, că destinatarii informației nu sunt determinați de către platformă și conținutul informației nu este și nici nu poate fi influențat/modificat inițial de către InAfaceri.ro. În ceea ce privește aceste aspecte menționăm că InAfaceri.ro nu are și nici nu ar putea avea cunoștință dacă dumneavoastră aveați dreptul de a transmite acele informații, dacă informațiile sunt corecte, dacă informațiile nu reprezintă consecința / nu pot determina săvârșirea unei fapte nelegale și/sau dacă informația ar putea vătăma, în orice mod o altă persoană sau încalcă dispozițiile legale incidente.
Totodată, InAfaceri.ro, din oficiu sau la solicitarea oricărei persoane/entități va putea șterge orice informații / Anunțuri care pot fi interpretate drept înșelătoare, de natură comparativă, de natură a discredita sau denigra, care sunt subliminale sau care prejudiciază respectul pentru demnitatea umană și morala publică, includ sau induc discriminări bazate pe rasă, sex, limbă, origine, origine socială, identitate etnică sau naționalitate, atentează la convingerile religioase sau politice, aduc prejudicii imaginii, onoarei, demnității și vieții particulare a persoanelor, exploatează superstițiile, credulitatea sau frica persoanelor, prejudiciază securitatea persoanelor sau incită la violență, încurajează un comportament care prejudiciază mediul înconjurător sau care favorizează comercializarea unor bunuri sau servicii care sunt produse ori distribuite contrar sau conform unor prevederi legale exprese (cum ar fi, băuturile alcoolice, produsele din tutun, substanțelor stupefiante și/sau psihotrope, arme, muniții, explozivi, metode și mijloace pirotehnice, medicamente, jocuri de noroc, animale, valori, bilete sau altele, în funcție de dispozițiile legale incidente) sau care încalcă orice alte dispoziții legale incidente, etica, sau drepturi ale unor terțe părți.

PROMOVAREA ANUNȚULUI

Abonamentul standard oferă publicarea gratuită a unui număr limitat de anunțuri diferite, care urmează a fi vizibile pe platformă pe durata prestabilită de site și indicată în cadrul pachetului de bază.

În situația în care vă doriți să beneficiați de facilități extinse (creșterea duratei de vizibilitate a anunțurilor, publicarea într-o listă prioritară, publicarea în social media sau pe alte platforme, alte mijloace puse la dispoziție de InAfaceri.ro), puteți achiziționa unul din abonamentele descrise în secțiunea dedicată din cadrul Platformei.

Pachetul de bază și pachetele de promovare, cu facilitățile oferite, sunt disponibile aici: https://inafaceri.ro/plata?categorie=afaceri și în paginile următoare, accesate tot din acea pagină.

În cazul în care doriți să beneficiați și de alte servicii care ar putea fi oferite de InAfaceri.ro, nu doar de publicare și promovare a Anunțurilor, conform celor menționate anterior, vă rugăm să ne contactați.

    Plata contravalorii abonamentelor, la care se va adăuga și comisionul perceput de procesatorul de plăți și care va fi suportat de către dumneavoastră, va putea fi efectuată cu cardul, prin intermediul platformei cu care colaborăm, în RON, la cursul oficial comunicat de Banca Națională a României valabil în ziua efectuării plății. După confirmarea tranzacției de către procesatorul de plăți, urmează să primiți factura aferentă prin e-mail și InAfaceri.ro va proceda la acțiunile corespunzătoare abonamentului comandat: creșterea vizibilității Anunțului, promovarea lui și va trimite un e-mail de confirmare. Înainte de sfârșitul perioadei pentru care a fost ales pachetul, InAfaceri.ro urmează a vă transmite un e-mail de informare cu privire la expirarea acestuia.

În final, cu privire la Anunțurile Utilizatorilor, menționăm că prin zi se înțelege intervalul de 24 de ore care începe să curgă în momentul în care evenimentul s-a produs (publicarea Anunțului / obținerea unui anumit statut).

Atenționare de responsabilitate ! Curgerea oricărei perioade menționate nu urmează a fi suspendată, întreruptă sau afectată într-un alt mod, de perioadele în care Anunțul nu va fi disponibil accesării din cauza setărilor utilizatorului sau altui mod care ține de voința lui. În situația în care platforma sau Anunțul nu va fi disponibilă accesării din culpa InAfaceri.ro sau din cauze fortuite, perioada în care Anunțurile vor fi disponibile sau promovate, după caz, va fi prelungită automat cu o perioadă în care platforma nu a fost disponibilă.

PROMOVAREA ANUNȚULUI

Ștergerea Anunțurilor va fi efectuată automat după 90 de zile din momentul în care Anunțul expiră, cu excepția situației în care încalcă T&C sau Regulamentul de prelucrare a datelor cu caracter personal, când se poate șterge anterior acestei perioade.

INTERACȚIUNEA CU ANUNȚURILE ALTOR UTILIZATORI

InAfaceri.ro permite Utilizatorilor postarea de comentarii în câmpul predefinit din cadrul fiecărui Anunț, cu condiția ca acesta să aibă o legătură evidentă cu Anunțul, să nu fie ofensator sau de natură a denigra sau a aduce atingere drepturilor persoanei, să nu aibă scopul imediat sau mediat de a transfera atenția Vizitatorului/Utilizatorului asupra unui alt Anunț din cadrul platformei sau altui anunț/reclamă din mediul online și să nu includă informații care reprezintă date personale, în sensul legii (inclusiv numere de telefon, adrese de e-mail etc.).

Atenționare de responsabilitate ! In Afaceri.ro nu monitorizează și nu răspunde de conținutul anunțurilor celorlalți utilizatori și nici al comentariilor dumneavoastră, iar toate precizările de responsabilitate făcute pentru anunțurile utilizatorului, sunt valabile și pentru anunțurile celorlalți utilizatori și comentariilor dumneavoastră. În cazul în care comentariul dumneavoastră nu respectă cele menționate anterior sau cele prevăzute în T&C, InAfaceri.ro are dreptul de a-l șterge fără nicio altă formalitate. În cazul în care observați că un anunț conține informații care nu sunt legale, etice, reale, vă rugăm să ne informați neîntârziat pe e-mail. Divulgarea oricăror informații de contact ale utilizatorilor care au postat anunțurile la care faceți comentarii, altele decât cele disponibile pe site în acel moment, se face numai în condițiile Regulamentului intern de prelucrare a datelor cu caracter personal.

COMUNICĂRI ȘI NEWSLETTER. Prin crearea unui cont și implicit acceptarea T&C, Utilizatorii au posibilitatea de a opta pentru primirea de informații în legătură cu contul, Anunțurile, statutul și comentarii, comunicări de natură comercială cu privire la platforma InAfaceri.ro și serviciile furnizate pe adresa de e-mail înregistrată în contul de Utilizator.

Înscrierea la newsletter se va realiza prin înregistrarea consimțământului dumneavoastră în urma bifării opțiunii „ACCEPT COMUNICARI COMERCIALE DIN PARTEA INAFACERI.RO”. Toate aceste comunicări urmează a fi identificate ca având această natură („PUBLICITATE”) și dumneavoastră, în măsura în care doriți, aveți posibilitatea de a refuza transmiterea de comunicări comerciale și newsletter și de a vă retrage oricând consimțământul prin accesarea link-ului dezabonare din textul newsletter-ului.

ALTE ASPECTE PRIVIND FUNCȚIONAREA PLATFORMEIGaranțiile împotriva viciilor și neconformității sunt oferite în limitele prevăzute de lege și de prezentele T&C, iar suportul tehnic este oferit în principal online.

Noi ne dăm tot interesul pentru ca Platforma să funcționeze normal și să fie apropiată de așteptările dumneavoastră. Platforma este adaptată continuu, se adăugă de noi funcții, se suprimă funcții, conform cerințelor de piață. Întrucât noi nu tratăm diferit (preferențial sau dezavantajos) clienții dintr-un grup distinct de abonamente, funcțiile adăugate sau suprimate afectează toți clienții din grupul de abonamente respectiv.

Cu toate acestea, mai ales datorită faptului că Platforma este un produs complex, care pune în legătură multe persoane și înglobează multe tehnologii, pot apărea disfuncționalități, din cauza: utilizatorilor (anunțuri și comentarii incomplete, eronate, false, incompatibilitatea sistemului de operare și al browser-ului folosit de aceștia, rețeaua utilizată de aceștia, ș.a.), furnizorilor care nu sunt în subordinea directă a noastră (cei care asigură serviciile DNS, Hosting, ș.a.), Platformei (defecțiuni diverse, pierderea datelor, alterarea lor, lipsa alertelor, ș.a), virușilor informatici, diverselor tehnologii înglobate a căror neconformitate poate altera funcționalitatea Platformei.

Atenționare de responsabilitate !

Pentru aceste motive, conform art. 1355 C Civ., răspunderea furnizorului nu se poate angaja pentru prejudiciile cauzate printr-o simplă imprudență sau neglijență. De asemenea, în orice situație, răspunderea noastră nu poate fi angajată în niciun caz peste nivelul prețului abonamentului plătit calculat proporțional, ținându-se cont de durata cât programul nu a funcționat și de partea care nu a funcționat;

Conținutul platformei nu poate fi folosit și invocat ca singurul temei pentru informarea și luarea deciziilor Utilizatorului. Deciziile trebuie să fie precedate de o analiză amănunțită, inclusiv pe baza altor surse și să fie consiliate de persoane de specialitate.

Beneficiarul are oricând posibilitatea să își facă back-up la datele proprii introduse în platformă și poate semnala erori la adresa de contact precizată.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul platformei (informațiile, textele, imaginile, grafica precum și orice alte materiale sau elemente prezentate sau care fac posibilă prezentarea și funcționarea acesteia) reprezintă rezultatul asocierii, creației și experienței InAfaceri.ro cu Utilizatorii.

Conținutul este protejat în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la drepturile de autor și drepturile conexe, precum și cu cele ale altor forme de protejare a creației, în beneficiul InAfaceri.ro (imagini, text, reprezentări grafice etc.) sau, după caz, Utilizatorilor (imagini, text etc.), care, atunci când publică un Anunț, acordă platformei dreptul de a utiliza în conformitate cu scopul InAfaceri.ro, conținutul acelui Anunț (imagini, text etc.).

Atenționare de responsabilitate !

Conținutul platformei nu va putea fi, prin orice mijloace: copiat, distribuit, modificat, utilizat, prelucrat pentru reutilizare, etc. ... în scop personal sau comercial, fără acordul prealabil al InAfaceri.ro și/sau al Utilizatorilor și fără respectarea condițiilor legale.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Raportul contractual dintre Utilizator și InAfaceri.ro urmează a înceta la simpla cerere, prin ștergerea contului utilizând Secțiunea „Contul meu” și Sub-secțiunea „Șterge contul”, precum și în cazul în care:

a) InAfaceri.ro identifică încălcarea de către Utilizator a celor cuprinse și convenite în T&C, indiferent de statutul dumneavoastră;

b) în termen de un an de la ultima accesare a platformei de către Utilizator;

În cazul în care colaborarea a încetat din orice motiv, Anunțul a fost șters sau Utilizatorul a renunțat la unul dintre pachetele menționate anterior și care au fost achiziționate pentru o anumită perioadă, InAfaceri.ro nu va rambursa/despăgubi cu nicio sumă de bani, dumneavoastră renunțând la acest drept, și, în funcție de situație, toate informațiile relative Contului și/sau Anunțului și care sunt în controlul nostru direct, urmează a fi șterse.

Ștergerea contului și a anunțurilor operează numai pentru viitor, neputând afecta publicările deja efectuate sau a celor preluate de pe site sau de la terții care au promovat Anunțurile, cât timp acestea au fost disponibile public.

FORȚA MAJORĂ

InAfaceri.ro sau Utilizatorul nu va fi răspunzător pentru neexecutarea obligațiilor sale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este datorată unui eveniment de forță majoră. Dacă în termen de 5 zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre părți va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

SESIZĂRI, DISPUTE, LITIGII

În cazul în care doriți să formulați o sesizare sau plângere cu privire la Platformă, Utilizatori, Anunțuri sau informațiile publicate, vă rugăm ca aceasta să fie transmisă prin e-mail, la adresa office@inafaceri.ro, și preferabil să conțină datele minimale necesare identificării dumneavoastră și a Utilizatorului, Anunțului sau problemei în cauză.

Orice dispută decurgând din sau în legătură cu prezentele T&C, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desființarea acestora, va fi soluționată pe cale extrajudiciară, prin negociere.

În cazul în care disputa nu este soluționată prin negocierile purtate, în termen de 10 zile lucrătoare din momentul notificării existenței unei dispute / pretenții către cealaltă parte, InAfaceri.ro și/sau dumneavoastră avem posibilitatea și dreptul de a sesiza instanțele competente potrivit legii.

Autoritățile care reglementează și supraveghează activitatea InAfaceri.ro sunt Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Ministerul Finanțelor Publice și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

PREVEDERI FINALE

Precizăm că T&C, cu informarea Vizitatorilor și Utilizatorilor prin afișarea pe platformă, în timp, la inițiativa InAfaceri.ro și în mod necondiționat, pot suferi modificări care vor fi în principal de natură a îmbunătăți experiența dumneavoastră online și serviciile noastre. Vizitatorii și Utilizatorii au obligația să se informeze de noile T&C înainte de fiecare dată de a utiliza Platforma și serviciile noastre. În cazul în care Utilizatorii, astfel informați, nu sunt de acord cu modificările aduse T&C, aceștia au posibilitatea de a decide încetarea utilizării serviciilor oferite de InAfaceri.ro.

Prezentele T&C au fost redactate având în vedere dispozițiile Codului Civil, legislației aferente și bunelor practici și nu deviază de la dispozițiile incidente, în sensul limitării drepturilor Utilizatorilor sau terților. De asemenea, nu poate fi considerate drept impuse, întrucât acordăm posibilitatea negocierii clauzelor în urma unei propuneri exprese în acest sens înaintată la datele de contact precizate.

Orice interacțiune cu platforma (introducerea datelor de profil, publicarea unui anunț, efectuarea unui comentariu, ș.a.) sau cu deținătorul ei, în modul descris mai sus, sau în orice alt mod, presupune acceptarea prezentelor T&C. Spre exemplu, vă informăm că apăsarea butoanelor de bifare, de acceptare, de acțiune în formularele apărute în procesul de vizitare sau de utilizare a Platformei semnifică consimțământul dumneavoastră ferm și irevocabil pentru acțiunile respective, acordat în cunoștință de cauză în raport de prezentele T&C și de aspectele indicate în formularele respective.

Politica Privind Cookies

Site-ul https://inafaceri.ro/ reprezintă platforma online sub care comunică societatea Soluții Complete în Afaceri S.R.L. cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Meteor nr. 8, bl. OZ1, sc.1, at.3, ap. 9, județul Cluj, C.U.I.: 39668260, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J01/1152/2018.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de noi, ca operator, în conformitate cu Regulamentul European nr. 679/2016(în continuare “Regulament” sau “Regulamentul”) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) doar atunci când ne acordați dreptul de a le prelucra, precum și în temeiul legii.

Prin accesarea site-ului nostru pot fi prelucrate, dar fără a se limita la acestea, următoarele categorii de date, care sunt stocate pe diverse perioade, conform indicațiilor la fiecare în parte:

·         Adresa IP a computerului de la care se face accesarea;

·         Data și ora accesării sau solicitării;

·         Denumirea paginii accesate/fișierului accesat;

·         Browser-ul folosit de către utilizator, inclusiv versiunea browser-ului;

·         Sistemul de operare folosit de către utilizator;

În acest context sunt utilizate cookie-uri.

Noțiunea si importanta cookie-urilor:

Cookie-urile sunt fișiere care conțin text, salvate pe computerul vizitatorului paginii web, care permit observarea mai multor informații despre utilizator, dispozitivul folosit de utilizator si interacțiunea utilizatorului pe internet, toate acestea in scopul de a furniza utilizatorului un serviciu personalizat si cat mai aproape de experiența acestuia.

Tipuri de cookie-uri:

-cookie-uri necesare pentru funcționarea corecta a site-ului, care permit: identificarea daca accesarea site-ului este făcută de o persoana sau de un robot software, recunoașterea utilizatorului si anumitor date ale utilizatorului, reținerea consimțământului la utilizarea site-ului, reținerea autentificării pentru menținerea sesiunii, s.a. Pentru continuarea navigării pe site, acceptarea cookie-urile necesare este obligatorie.

-cookie-uri care nu sunt necesare pentru funcționarea corectă a site-ului, respectiv în scop statistic, de marketing, ș.a., care permit: identificarea tipului de dispozitiv de pe care se accesează pagina web, numărului de accesări a paginii, duratei accesării paginii, altor pagini accesate de utilizator, preferințelor selectate  de utilizator, afișarea anunțurilor publicitare, interacțiunea cu social-media, s.a. Aceste cookie-uri au ca temei legal art. 6 alin. (1) lit. a) și f) din Regulamentul (UE) 2016/679, respectiv, consimțământul dumneavoastră acordat prin acceptarea politicii și interesul nostru legitim pentru buna funcționare a site-ului, îndeplinirea scopului acesteia și asigurarea unui serviciu complet. 

Pe larg, cookie-urile folosite de site sunt:

InAfaceri.ro utilizează cookies sau tehnologii similare proprii și de la terți, care au drept scop abilitarea acestora de a vă/ne oferi serviciile lor relative platformei în scopuri de marketing/publicitate, și pot fi clasificate ca fiind HTTP sau Pixel, în cazul în care este menționat expres în cuprinsul prezentei, și sunt necesare, statistice și de marketing.

Cookie proprii necesare pentru utilizarea platformei sunt CookieConsent, Auth și RequestVerificationToken și cele pentru statistică internă sunt stat_bounce, stat_usr_visits, stat_vstr_unique și stat_vstr_duration.

Cele de la terți, care pot fi analizate inclusiv prin accesarea hiperlink, sunt nenecesare și sunt utilizate în scopuri de marketing și statistic, respectiv cele ale doubleclick.net - Google (test_cookie, r/collect), Facebook (fr, tr și _fbp) și ale Google Analytics (_utm.gif, _ga, _gid, _gidt, collect, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz și __utmv).

 

Suplimentar acestor mențiuni, precizăm că fiecare dintre cookies utilizate sau care ar putea fi utilizate în viitor sunt descrise în continuare, prin scop, date prelucrate, perioada stocării.

CookieConsent (Necesar / InAfaceri.ro) Acest cookie are rolul de a stoca pentru o perioadă de un an, consimțământul vizitatorului cu privire la acceptarea cookie(s) utilizat de platforma InAfaceri.ro și a prezentei politici;
Auth (Necesar / InAfaceri.ro) Acest cookie, pentru fiecare sesiune, are rolul de a transmite către platformă datele de autentificare, în variantă criptată, și de a menține autentificarea pe toată durata sesiunii;
RequestVerificationToken (Necesar / InAfaceri.ro) Acest cookie, pentru fiecare sesiune, are rolul de a ne asigura că informația transmisă cu privire la utilizator este autentică, reală (anti - bot);
stat_bounce (Statistica Interna / InAfaceri.ro) Acest cookie, pentru fiecare sesiune, are rolul de a monitoriza dacă vizitatorul a părăsit platforma imediat după autentificare;
stat_usr_visits (Statistica Interna / InAfaceri.ro) Acest cookie are rolul de a monitoriza și de a stoca pentru o perioadă de un an, de câte ori un vizitator a accesat platforma și de a reține prima și ultima accesare;
stat_vstr_unique (Statistica Interna / InAfaceri.ro) Acest cookie are rolul de a monitoriza și stoca pentru o perioadă de un an de câte ori platforma a fost accesată de vizitatori unici;
stat_vstr_duration (Statistica Interna / InAfaceri.ro) Acest cookie are rolul de a monitoriza și stoca pentru o perioadă de un an frecvența vizitelor și timpul acestora;
test_cookie (Marketing/ Google/Doubleclick.net) Acest cookie, pixel și de sesiune, are rolul de a verifica dacă browser-ul dumneavoastră acceptă utilizarea de cookies;
r/collect (Marketing/ Google/Doubleclick.net) Acest cookie, pixel și de sesiune, are rolul de a de ne informa cu privire la tipul de dispozitiv utilizat de către dumneavoastră și care pagini web sau platforme de social media au fost accesate. Acest cookie permite transmiterea către Google Analytics a informațiilor privind dispozitivul și paginile/platformele accesate de către dumneavoastră;
fr (Marketing/ Facebook) Acest cookie al Facebook și activ pentru o lună, are rolul de a ne permite publicitatea InAfaceri.ro către vizitatori, atunci când aceștia accesează Facebook sau altă platformă deținută/gestionată/în colaborare cu Facebook Advertising;
tr (Marketing/ Facebook) Acest Cookie, pixel și de sesiune, are un o descriere asemănătoare cu cea a „fr”, cu mențiunea de publicitatea disponibilă pe Facebook sau altă platformă deținută/gestionată/în colaborare cu Facebook Advertising, este a unor terțe părți;
_fbp (Marketing/ Marketing/ Facebook) Acest cookie al Facebook și activ pentru o sesiune, are o descriere asemănătoare cu cea a „fr”;
_utm.gif (Marketing/ Google Analytics) Acest Cookie al Google Analytics, neesențial, statistic și de sesiune, are rolul de a înregistra date despre dispozitivul dumneavoastră;
_ga (Marketing/ Google Analytics) Acest Cookie al Google Analytics, neesențial și disponibil timp de 2 ani, are rolul de a ne permite, prin ID, în scop de analiză, diferențierea vizitatorilor și de a cunoaște ce pagini, conținut și activitate ați avut sau a fost efectuată;
_gid (Marketing/ Google Analytics) Acest Cookie al Google Analytics, de sesiune, are rolul de a deosebi între vizitatori și de a genera date statistice relative modului în care platforma este utilizată;
_gidt (Marketing/ Google Analytics) collect (Marketing/ Google Analytics) Acest Cookie al Google Analytics, de sesiune, are rolul de a ne permite să determină dispozitivul utilizat de către dumneavoastră și ce alte pagini web/platforme de social media accesați. Informațiile sunt transmise către Google Analytics și permit identificarea vizitatorului atunci când utilizează alte dispozitive sau canale de marketing;
_gat (Marketing/ Google Analytics) Acest Cookie al Google Analytics, pixel și de sesiune, are rolul de a ne permite filtrarea vizitatorilor (bot) și de a reduce rata solicitărilor;
AMP_TOKEN (Marketing/ AMP Client services / Google Analytics) Acest cookie al AMP, persistent (de la 30 de secunde la un an), are rolul de a stoca ID-ul userului;
__utma (Marketing/ Google Analytics) Acest Cookie al Google Analytics, disponibil timp de doi ani, are rolul de a deosebi între vizitatori și de a stabili accesările platformei de către aceștia;
__utmt (Marketing/ Google Analytics) Acest Cookie al Google Analytics, de sesiune, are rolul de a determina și limita numărul de cereri transmise către Google Analytics;
_utmb (Marketing/ Google Analytics) Acest Cookie al Google Analytics, de sesiune, are rolul de a determina durata accesării prin stocarea datelor privind momentul în care platforma a fost accesată și utilizată;
_utmc (Marketing/ Google Analytics) Acest Cookie al Google Analytics, de sesiune, are rolul de a determina durata accesării prin stocarea datelor privind momentul în care platforma a fost părăsită și sesiunea s-a terminat;
__utmz (Marketing/ Google Analytics) Acest Cookie al Google Analytics, disponibil timp de 6 luni, are rolul de a determina și păstra cuvintele cheie şi motoarele de căutare utilizate, respectiv modalitatea în care vizitatorul a ajuns să acceseze platforma;
_utmv (Marketing/ Google Analytics) Acest Cookie al Google Analytics, disponibil timp de 2 ani, are rolul de a stoca variabile customizate ale utilizatorului.

Gestionarea si ștergerea cookie-urilor

Aveți în orice moment posibilitatea de a șterge cookie-urile acestei pagini web din setările browser-ului. Va rugăm să aveți în vedere că dezactivarea cookie-urilor restrânge funcționalitatea paginii web pe dispozitivul dumneavoastră. De asemenea, ștergerea cookie-urilor nu are efect retroactiv, nu înlătură prelucrarea informațiilor obținute anterior cu ajutorul acelor cookie-uri.

Colectarea acestor date se face pentru prelucrarea în scopurile indicate la fiecare cookie în parte, precum și a celor asociate produselor și serviciilor oferite de societate, cum ar fi contactarea dumneavoastră (inclusiv în fereastra browser-ului, prin poștă, e-mail, fax, mesaje text sau telefon) în legătură cu cererea de bunuri sau servicii. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și pot fi comunicate numai următorilor destinatari: dumneavoastră, împuterniciților noștri (personal IT, personal vânzări, ș.a.), și partenerilor contractuali ai noștri.

Drepturile dumneavoastră:

 1. Dreptul de a fi informat cu privire la condițiile de prelucrare a datelor de operator;
 2. Dreptul de acces asupra datelor: de a obține confirmarea prelucrării și acces la respectivele date;
 3. Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete;
 4. Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”), dacă: datele nu mai sunt necesare scopului inițial, vă retrageți consimțământul conform regulamentului și nu există alt temei pentru prelucrare, sau vă opuneți prelucrării în condițiile regulamentului, datele au fost prelucrate în mod ilegal, ștergerea este impusă de o obligație legală, datele au fost colectate în legătură cu oferta de servicii;
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării în situația în care contestați exactitatea datelor sau v-ați exercitat dreptul de opoziție, dacă prelucrarea este ilegală, sau dacă datele sunt solicitate în scop litigios;
 6. Dreptul la portabilitatea datelor la alt operator;
 7. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor;

Vă informăm că retragerea consimțământului se poate face în orice moment la fel de simplu ca și acordarea lui si produce efecte pentru viitor, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, sau legalitatea prelucrării efectuate în temeiul legii;

Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să ne contactați în scris, de exemplu: prin email sau scrisoare. De asemenea, puteți apela direct la responsabilul nostru cu protecția datelor: Dan Paulopol-Necula, e-mail dan.paulopol@paulopol.ro, adresa București, Splaiul Unirii, nr. 16, et. 9, ap. L1.

De asemenea, aveți dreptul de a depune plângere la operator și în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România, dacă nu sunteți mulțumit în legătură cu măsurile luate de operator cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Transferul către alte state: de principiu, operatorul nu transferă date către entități din alte state; acest lucru poate interveni atunci când serviciul de găzduire al operatorului sau al destinatarilor este situat în altă țară, sau în cadrul corespondenței cu conducerea societății, atunci când aceasta este situată în state terțe.

__________________________

Vă rugăm să țineți cont de faptul că, prin navigarea pe site-ul nostru, vă dați acordul pentru prelucrarea datelor personale în conformitate cu clauzele descrise mai sus și politicilor GDPR ale Societății.

De asemenea, vă dați consimțământul și la trimiterea automată de produse, servicii ale societății, sau diverse evenimente de care, în opinia noastră, ați putea fi interesat, inclusiv de tip notificări/alerte în fereastra browserului. Această opțiune se poate modifica din setările browser-ului dumneavoastră.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI INAFACERI.RO

Site-ul https://inafaceri.ro/ reprezintă platforma online sub care comunică societatea Soluții Complete în Afaceri S.R.L. („Societatea”) cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Meteor nr. 8, bl. OZ1, sc.1, at.3, ap. 9, județul Cluj, C.U.I.: 39668260, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J01/1152/2018.

Vă informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în mod confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și cu legislația română în domeniu.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul executării raportului juridic dintre noi și pentru: negocierea, începerea, menținerea, încetarea relației contractuale, oferirea de asistență, înștiințarea despre produsele și serviciile oferite, personalizarea și îmbunătățirea acestora, fidelizarea clientelei, înregistrarea audio a convorbirilor telefonice pentru a furniza dovada consimțământului, securizarea video a locației operatorului, identificarea online a persoanelor vizate, accesul la produse și servicii, prevenirea și combaterea faptelor sancționate de lege, obligații stabilite de lege în sarcina operatorului în legătură cu prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, activități de registratură, corespondență, curierat, arhivare, scopuri analitice și de evaluare a riscului pentru operator, raportări financiare și către autorități, soluționare litigii, proceduri, expertize, ș.a.;

Menționăm că este posibilă și prelucrarea automată a datelor privind Utilizatorul, cu scopul de a vă notifica că am recepționat cererea dumneavoastră privind crearea/modificarea datelor contului de Utilizator/Anunțului și de a vă informa cu privire la statutul/starea acestora prin e-mail, sau dacă există o un alt Utilizator care dorește să vă transmită un mesaj, sau când se trimit notificări/alerte.

Conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679, datele cu caracter personal ce se prelucrează includ: numele și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, istoricul navigării pe site, număr de cont bancar și alte informații bancare, datele introduse de dvs. în cadrul procesului de publicare a anunțului și comentariile la anunțuri, poza de profil, alte date cerute în procedura de înregistrare, celelalte date care sunt obținute din procesul de vizitare a site-ului și pentru care există o informare distinctă (adresa IP a computerului de la care se face accesarea, data și ora accesării sau solicitării, denumirea paginii accesate/fișierului accesat, ș.a.). De asemenea, vă informam că Societatea prelucrează doar date personale adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate, conform principiului “reducerii la minimum a datelor” prevăzut de art. 5, lit. C din Regulament.

Aceste date vor fi prelucrate în temeiul consimțământului acordat de dumneavoastră precum și în temeiul legii, atunci când prelucrarea este necesară pentru executarea raportului juridic dintre noi, îndeplinirii unei obligații legale (spre exemplu obligația de arhivare), sau altor situații prevăzute de lege. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul, în măsura în care acesta nu contravine legii și nu împiedica executarea raportului juridic. Vă informăm că, în lipsa sau retragerea consimțământului Dvs., sau refuzul de a furniza datele necesare, raportul juridic dintre noi nu se poate încheia și nici executa.

Perioada pentru care vor fi stocate datele: până la retragerea consimțământului dumneavoastră, sau încetării temeiului legal în baza căruia sunt prelucrate (încetarea contractului, respectiv închiderea contului, ș.a.). După încetarea contractului datele personale sunt triate și vor primi destinațiile din regulamentul cuprinzând politicile generale în domeniul protecției datelor: distruse, arhivate, alte situații consimțite de Dvs. sau prevăzute de lege. Pentru datele colectate prin intermediul cookie-urilor se aplică termenele prevăzute în acea politică.

Persoanele care au acces la date pot fi: persoanele din conducerea operatorului, persoanele care asigură dezvoltarea, mentenanța și securitatea IT, contabilii, furnizori de servicii în vederea efectuării plăților on-line, societăți de curierat (ex: când se expediază comunicări, se utilizează numele și domiciliul), autorități publice, birouri notariale, cabinete de avocatură (ex: când se dau declarații sau se recuperează debite neplătite, se utilizează datele de identificare), societăți de arhivare (ex: când se arhivează documentele, se predau unui furnizor de servicii de arhivare sau Arhivelor Naționale), finanțatori, sponsori (ex: pentru a analiza realitatea cheltuirii sumelor pe care le finanțează), persoane juridice către care operatorul a cesionat contractele, drepturile sau obligațiile legate de acestea sau a subcontractat serviciile oferite, alte persoane, pentru realizarea scopului respectiv. Acordul în vederea utilizării datelor include și transmiterea acestora către partenerii noștri, astfel că datele colectate pot fi redirecționate și către acești terți.

Dintre aceștia considerăm că sunt de interes pentru dumneavoastră următorii parteneri, care, prin sprijinul lor, fac posibilă utilizarea platformei:

 • Termene.ro (https://termene.ro/), pentru obținerea, la cererea dumneavoastră expresă, a unor rapoarte referitoare la diverși profesioniști;
 • NETOPIA Payments S.R.L., cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu 9-9A, Clădirea 24, etaj 4, Sector 2, București, 020335, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9170/2003, cod unic de înregistrare RO15565496, dacă va fi cazul, în scopul procesării plăților (aceștia prelucrează datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizați în mod direct, datele furnizate de către comercianții către care faceți o plată utilizând serviciile NETOPIA (pentru care NETOPIA acționează în calitate de împuternicit), precum și date care sunt generate pe baza acestora, și sunt prelucrate conform Politicii de confidențialitate a acestora - https://netopia-payments.com/politica-de-confidentialitate/, și acestea, parcursul activităților de prelucrare, sunt protejate prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate și operațiunilor de prelucrare;
 • Amazon Web Services, P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108, USA, în scopul stocării datelor in cloud și păstrării copiilor de rezervă (backup), în variantă criptată;
 • PFA Groza E. Enikö - consultant fiscal, CIF 33983047, cu sediul în Cluj-Napoca, Baciu, Str. Uliului, Nr.7, Bl.D, Ap.30, Cluj, Romania în scopul administrării și întocmirii documentelor de natură contabilă;
 • Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii, prin serviciile Google Analytics și doubleclick.net, (https://policies.google.com/privacy) și Facebook Inc, 1 Hacker Way Menlo Park, California 94025 (https://www.facebook.com/about/privacy), care facilitează marketingul sau analiza traficului;

Mijloacele de stocare:

Datele dumneavoastră personale sunt criptate și stocate pe servere situate în cadrul Spațiului Economic European, respectiv AWS LambdaAWS EC2 și Google, precum și, în mod special cele provenite din înscrisuri, la sediul și punctul nostru de lucru.

Drepturile dumneavoastră:

 1. Dreptul de a fi informat cu privire la condițiile de prelucrare a datelor de operator;
 2. Dreptul de acces asupra datelor: de a obține confirmarea prelucrării și acces la respectivele date;
 3. Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete;
 4. Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”), dacă: datele nu mai sunt necesare scopului inițial, persoana vizată își retrage consimțământul conform regulamentului și nu există alt temei pentru prelucrare, sau se opune prelucrării în condițiile regulamentului, datele au fost prelucrate în mod ilegal, ștergerea este impusă de o obligație legală, datele au fost colectate în legătură cu oferta de servicii;
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării dacă: persoana vizată contestă exactitatea datelor sau s-a exercitat dreptul de opoziție, prelucrarea este ilegală, sunt solicitate în scop litigios;
 6. Dreptul la portabilitatea datelor la alt operator;
 7. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor;

Retragerea consimțământului se poate face în orice moment la fel de simplu ca și acordarea lui si produce efecte pentru viitor, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, sau legalitatea prelucrării efectuate în temeiul legii;

Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să ne contactați în scris, de exemplu: prin email sau scrisoare. De asemenea, puteți apela direct la responsabilul nostru cu protecția datelor: Dan Paulopol-Necula, e-mail dan.paulopol@paulopol.ro, adresa București, Splaiul Unirii, nr. 16, et. 9, ap. L1.

De asemenea, aveți dreptul de a depune plângere la operator și în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România, dacă nu sunteți mulțumit în legătură cu măsurile luate de operator cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Transferul către alte state: de principiu, operatorul nu transferă date către alte state; acest lucru poate interveni atunci când serviciul de găzduire al operatorului sau al destinatarilor este situat în altă țară, sau în cadrul corespondenței cu conducerea societății, atunci când aceasta este situată în state terțe.

În cazul în care datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbarea numelui, a adresei de domiciliu/reședință, a statutului civil, etc.) vă rugăm să ne informați în acest sens.

Prin continuarea procedurii de înregistrare pe site și prin bifarea opțiunii corespunzătoare, vă acordați consimțământul la prelucrarea datelor personale în condițiile de mai sus si ale politicilor GDPR ale Societății.

De asemenea, vă dați consimțământul și la trimiterea automată de produse, servicii ale societății, sau diverse evenimente de care, în opinia noastră, ați putea fi interesat, inclusiv de tip notificări/alerte prin sms, e-mail, în fereastra browser-ului, în aplicația mobilă, pe baza datelor disponibile în site și pe care le introduceți în pagina de profil (această opțiune se poate modifica ulterior, iar pentru alertele din fereastra browser-ului puteți modifica setările browser-ului).

© inAfaceri.ro 2023 Toate Drepturile Rezervate