Submasura 4.1. – Investiii in Exploatatii Agricole

890 vizualizări
Apelează
Descrierea Investiţiei

InAfaceri.ro nu este doar o firmă de consultanță, este cel mai mare Centru de Afaceri online din România. Împreună cu partenerii noștri, lideri de piață în domeniile financiare și legale, vă punem la dispoziție servicii profesionale complete de elaborare și depunere a proiectelor

Despre Program

Valoarea Totala a Finantarii Nerambursabile prin acest program poate fi cuprinsa intre 100.000 Euro pentru Fermele Mici si pana la 2.000.000 Euro pentru Lanturile Alimentare Integrate. Scopul acestui Program de Finantare Nerambursabila il reprezinta:
 • Imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor agricole prin cresterea competitivitatii activitatii agricole, a diversificarii productiei agricole si a calitati produselor obtinute;
 • Restructurarea exploatatiilor de dimensiuni mici si medii si transformarea acestora in exploatatii comerciale;
 • Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investitii;
Cresterea valorii adaugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei si comercializarea directa a acestora in vederea crearii si promovarii lanturilor alimentare integrate.

Beneficiari eligibili:

Prin SUBMASURA 4.1 – INVESTITII IN EXPLOATATII AGRICOLE, se pot obtine intre 500.000 euro si 2.000.000 de catre Fermierii, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate si cooperativele (cooperativele agricole si societatile cooperative agricole), sau grupuri de producatori, avand urmatoarele forme juridice:
 • Persoana fizica autorizata
 • Intreprindere individuala
 • Intreprindere
 • Societate in nume colectiv
 • Societate in comandita simpla
 • Societate pe actiuni
 • in comandita pe actiuni
 • Societate cu raspundere limitata
 • Societate comerciala cu capital privat
 • Institute de cercetare – dezvoltare, precum si centre, statiuni si unitati de cercetare dezvoltare si didactice, din domeniul agricol
 • Societate agricola
 • Composesorate, obsti si alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor
 • Societate cooperativa agricola
 • Cooperativa
 • Grup de producatori

Investitii eligibile:

 • Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei, destinate activitatii productive, inclusiv cai de acces in ferma, irigatii in cadrul fermei si racordarea fermei la utilitati si a anexelor aferente activitatii productive desfasurate
 • Construirea, amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, precum si alte cheltuieli de marketing, in cadrul unui lant alimentar integrat;
 • Achizitionarea, inclusiv prin leasing de masini/ utilaje si echipamente noi
 • Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specilizate in scopul comercializarii produselor agricole
 • Cheltuieli generate de infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa si alte culturi perene
 • In cazul solicitantilor neplatitori de TVA, in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA
 • Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare in cazul tinerilor fermieri
 • Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.
 • Cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor.
 • Cheltuielile de consultanta – Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii.

Conditii de eligibilitate:

 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica de minim 8.000 SO (valoarea productiei standard);
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile eligibile prevazute prin submasura:
(1) Investitii in infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluarii si respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploatatii in viitorul apropiat, si cele pentru depozitarea/ gestionarea adecvata a gunoiului de grajd in zonele unde aceasta cerinta este in curs de aplicare; (2) Investitii in infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacitati de stocare, conditionare, sortare, ambalare a productiei vegetale pentru cresterea valorii adaugate a produselor; (3)Investitii in infiintarea/ inlocuirea plantatiilor pentru strugurii de masa si alte culturi perene; (4)Investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul tinerilor fermieri (5)Infiintarea si/ sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari; (6) Investitii in procesarea produselor agricole la nivel de ferma, precum si investitii in vederea comercializarii (7) Investitii in infiintarea si/ sau modernizarea instalatiilor pentru irigatii in cadrul fermei (8) Investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, cu exceptia biomasei (9) Investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica si/ sau termica, prin utilizarea biomasei (10) Investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitiei;
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului
 • In toate cazurile in care proiectul de investitii prevede si investitii in sisteme/ echipamente de irigatii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar daca sunt respectate conditiile specifice (Se verifica in baza Avizelor emise de ANAR, ANIF, OUAI corelate cu mentiunile din SF)
 • Investitiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile productiei agricole realizate de tinerii fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatatie agricola se vor realiza in termen de maxim 24 de luni de la data instalarii
 • Investitiile necesare adaptarii la noi cerinte impuse fermierilor de legislatia europeana se vor realiza in termen de 12 luni de la data la care aceste cerinte au devenit obligatorii pentru exploatatia agricola
 • Investitiile in instalatii al caror scop principal este producerea de energie electrica, prin utilizarea biomasei, trebuie sa utilizeze un procent minim de energie termica de 10%;
 • Investitia va respecta legislatia in vigoare din domeniul: sanatatii publice, sanitarveterinar si de siguranta alimentara;
 • Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;
 • In cazul procesarii la nivel de ferma, materia prima procesata va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) si produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat.
Date de Contact
Nume:Alin Metesan
Telefon:0741262060
Email:finantari@inafaceri.ro
Consultant Fonduri

COMISION LA SUCCES!

Scopul nostru este succesul tau!

CONTACTEAZĂ-NE

(+40) 741 262 060

inAfaceri.ro