Oficial MIPE: Noi reguli pentru POC 4.1.1. – Sinteză completă Smis

08 decembrie, 2021159 vizualizări

159 vizualizări

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, domnul Dan Vîlceanu a avut, marți (07 decembrie), o consultare cu mediul de afaceri privind ghidul solicitantului aferent măsurii 4.1.1. „Investițîi în activități productive” prin care microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) vor putea obține fonduri europene reprezentând granturi pentru investiții. Această măsură va fi gestionată de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin Programul Operațional Competitivitate.

În cadrul acestei consultări au participat, alături de ministrul Dan Vîlceanu, doamna Csilla Hegedüs, secretar de stat, doamna Svetlana Gomboș, director general al Programului Operațional Competitivitate, reprezentanți ai Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), ai Asociației Teritoriale pentru Energie și Eficiență Energetică, ai Coaliţiei pentru Dezvoltarea României (CDR), ai Federației Naționale a Grupurilor de Acțiune Locală din România, ai Asociației Consultanților în Management din România (AMCOR), ai Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR), ai Patronatului Consultanților pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și alți reprezentanți ai mediului de afaceri.

Din partea noastră a participat la întâlnire co-fondatorul platformei, Alexandru Piciorus – CEO Smis.

Mulțumim domnului Ministru Dan Vîlceanu pentru acest dialog real și pentru deschiderea afișată. După mult timp, am reușit să vedem în MIPE un lider deschis, implicat și atent la solicitările mediului antreprenorial.

Vom prezența în cele ce urmează modificările posibile pentru această finanțare precum și o analiză asupra impactului modificărilor în proiectele ce urmează a fi depuse.

Subiecte abordate:

 • Lansare ghid și depunere proiect
 • Valoarea proiectului și a cofinanțării
 • Numărul aproximativ de proiecte finanțate
 • Eligibilitatea aplicanților
 • Defalcarea punctajului și criterii de departajare
 • Șansele la finanțare
 • Eligibilitatea cheltuielilor

Lansare ghid și depunere proiect 

“Îmi doresc să putem pune în consultare publică cât mai repede ghidul de finanțare pentru că antreprenorul român, economia noastră are nevoie de investițîi, singurele care pot crea locuri noi de muncă și crește nivelul de trăi din țara noastră. Avem soluții și nu ne permitem să amânăm foarte mult decizia” a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dan Vîlceanu 

MIPE ar urmă să publice în perioada următoare un nou ghid al solicitantului. Acest nou ghid ar urmă să includă modificările discutate în cadrul întâlnirii și va și supus consultării publice. Estimăm că MIPE va publica noul ghid cel mai târziu la finele lunii decembrie 2021.

După avizarea ghidului acesta va fi publicat în formă finală. Din acest moment pornesc cele 30 de zile pentru pregătirea proiectelor. (estimat lansare: 1-10 ianuarie 2022)

La finalizarea celor 30 de zile se va deschide platforma de aplicare. Proiectele vor fi depuse în platforma IMM Recover (nu în MySMIS cum era precizat inițial).

MIPE: “Din discuții s-a conturat modalitatea de evaluare și departajare a proiectelor care vor putea fi depuse de către beneficiarii în termen de 5 zile de la deschiderea apelul de finanțare.”

Antreprenorii și consultanții vor avea la dispoziție 5 zile pentru depunerea proiectelor. Se elimină principiul primul venit – primul servit însă se va limita evaluarea proiectelor repectând ordinea descrescătoare a punctajului, în limita bugetului (358 milioane euro).

Proiectele câștigătoare vor fi depuse în MySMIS. Solicitanții ale căror proiecte  au primit aviz favorabil că urmare a parcurgerii etapei de evaluare în IMM RECOVER vor fi notificați de către AMPOC în vederea parametrizării cererii de finanțare în MySMIS și încărcarea tuturor documentelor aferente acesteia, după cum au fost încărcate în IMM RECOVER.

Practic, dacă proiectul va fi selectat pentru finanțare va fi re-scris în platforma MySMIS în urmă notificării de către AM POC.

Valoarea proiectului și a cofinanțării

Valorea minimă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 50.000 €, iar valoarea maximă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 € dar nu mai mult decât maxim 5 x Cifra de afaceri aferentă 2019.

Valoarea maximă a ajutorului nerambursabil va fi 5 x Cifra de afaceri aferentă 2019

Valoarea minimă a ajutorului nerambursabil va fi 50.000 euro

Astfel, IMM-urile cu cifra de afaceri în 2019 mai mică de 10.000 euro nu vor fi eligibile la finanțare.

Valoarea totală a proiectului poate depăși suma de 1.000.000 € printr-o cofinanțare mai mare sau prin cheltuielile neeligibile (TVA, etc)

COFINANȚAREA

Intensitatea finanțării publice în ceea ce privește investițiile productive este de:

 • 95% pentru micro întreprinderi (5% Cofinanțare)
 • 90% pentru întreprinderi mici (10% Cofinanțare)
 • 85% pentru întreprinderi mijlocii (15% Cofinanțare)

Numărul aproximativ de proiecte finanțate

Date fiind noile limitări și reguli propuse (5 x cifra afaceri, eliminarea eligibilității construcțiilor și achiziției de imobile, etc) estimăm că valoarea medie a unui proiect depus se va situa în jurul sumei de 300.000 euro.

Astfel, estimările noastre sunt următoarele:

Proiecte pregătite: ~30.000 – 40.000

Proiecte depuse în termenul de 5 zile: ~25.000 – 30.000

Proiecte evaluate: ~5.000 – 10.000

Proiecte finanțate: ~1.200  -1.400

Aplicantii câștigători ar putea fi nevoiți să dovedească capacitatea financiară pentru implementarea proiectului. Reamintim că pentru finanțarea proiectelor se utilizează mecanismele de finanțare (prefinanțare, plată, rambursare) stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, discutând despre un ajutor de stat, valoarea maximă a prefinanțării este limitată la 40% din valoarea nerambursabilă a proiectului.

Eligibilitatea aplicanților

Date fiind noile reguli propuse și ultimele informații vehiculate, companiile eligibile sunt IMM-urile care îndeplinesc cumulativ următoarele:

 • Au obținut o cifra de afaceri în 2019 de cel puțîn 10.000 euro
 • Au avut o scădere a cifrei de afaceri de cel puțîn 5% în anul 2020 raportat la anul 2019
 • Au înregistrat profit operațional din activitatea curentă în anul 2019
 • Este înființată până la dată de 31.12.2018 inclusiv (mai veche de 2019)
 • Compania nu a avut activitatea suspendată în anul 2020 (CĂ > 0)
 • Compania se încadrează în categoria IMM
 • Nu sunt întreprinderi în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014
 • Nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități
 • Nu se află în stare de faliment sau lichidare

Defalcarea punctajului, criterii de departajare

Se va menține regula punctajului de minim 70 de puncte.

MIPE: Până la un scor de maximum 60 de puncte (60% din punctaj), proiectele vor fi evaluate automat și ierarhizate în funcție de punctajul obținut. În a două etapă, în ordinea punctajului obținut, dosarele vor fi evaluate în funcție de criteriul verde (40% din punctaj) și doar până la atingerea limitei maxime de 358 milioane de euro. Numărul minim de puncte pe care un proiect trebuie să îl obțină că să fie eligibil pentru finanțare este de 70.”

Se vor finanța propunerile de proiecte în ordinea descrescătoare a punctajului total ≥ 70 de puncte

Criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară și punctajele sunt următoarele:

Maxim 40 puncte - Scăderea cifrei de afaceri în anul 2020 în raport cu anul 2019

În conformitate cu prevederile ghidului solicitantului (≥30% - 40 puncte / ≥25 < 30% - 35 puncte / ≥20 < 25% - 30 puncte / ≥15 < 20% - 25 puncte ≥10 < 15% - 20 puncte / ≥5 < 10% - 15 puncte / < 5% - 0 puncte (proiect respins)

Maxim 40 puncte - Proiectul prevede investiții care contribuie la obiectivele de mediu

Investiție de minim 20% din valoarea proiectului în conformitate cu prevederile Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de screening pentru determinarea condițiilor în care o activitate economică se califică că contribuind în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice

≥90% din valoarea proiectului contribuie la obiectivele de mediu – 40 puncte / ≥80 < 90% - 35 puncte / ≥70 < 80% - 30 puncte / ≥60 < 70% - 25 puncte / ≥50 < 60% - 20 puncte / ≥40 < 50% - 15 puncte / ≥30 < 40% - 10 puncte / ≥20 < 30% - 5 puncte / < 20% - 0 puncte (proiect respins)

5 puncte - Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale

Sold negativ - 5 puncte / Sold pozitiv - 0 puncte

5 puncte - Proiectul propune un produs / proces inovativ

DA - 5 puncte / NU - 0 puncte

Maxim 15 puncte - Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate

≥15% – 10 puncte / ≥10% < 15% - 5 puncte / < 10% - 0 puncte 

Șansele la finanțare

Pentru a simplifica modul de calcul al punctajului vom împărți în prima faza punctajul în două părți.

60% - punctaj acordat pentru criterii tehnice (60 puncte)

40% - punctaj acordat pentru contribuția investiției la obiectivele de mediu  (40 puncte)

MIPE: ”Până la un scor de maximum 60 de puncte (60% din punctaj), proiectele vor fi evaluate automat și ierarhizate în funcție de punctajul obținut. În a două etapă, în ordinea punctajului obținut, dosarele vor fi evaluate în funcție de criteriul verde (40% din punctaj) și doar până la atingerea limitei maxime de 358 milioane de euro.”

Antreprenorii și consultanțîi vor avea la dispoziție 5 zile pentru depunerea proiectelor. Se elimină principiul primul venit – primul servit însă se va limita evaluarea proiectelor în ordinea descrescătoare a punctajului în limita bugetului. In slideshow la inceputul articolului regăsiți o simulare a proiectelor și a modalitățîi de evaluare, pentru a vă calcula corect șansele la finanțare. Datele prezentate sunt oferite cu titlul de informare/simulare.

Consultant Fonduri

VREI SĂ ÎŢI VINZI AFACEREA?

Suntem opțiunea completă în procesul de evaluare și vânzare al oricărei afaceri!

CONTACTEAZĂ-NE

(+40) 741 262 060

inAfaceri.ro